หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 38 16 43.24% 9 24.32% 8 21.62% 4 10.81% 37
2 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 30 16 53.33% 9 30% 2 6.67% 3 10% 30
3 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 48 16 37.21% 8 18.6% 8 18.6% 11 25.58% 43
4 โรงเรียนวัดนาห้วย 27 16 59.26% 5 18.52% 2 7.41% 4 14.81% 27
5 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 39 14 36.84% 6 15.79% 4 10.53% 14 36.84% 38
6 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 20 14 70% 0 0% 2 10% 4 20% 20
7 โรงเรียนวังไกลกังวล 33 12 36.36% 9 27.27% 4 12.12% 8 24.24% 33
8 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 45 11 28.21% 11 28.21% 9 23.08% 8 20.51% 39
9 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 27 11 42.31% 7 26.92% 3 11.54% 5 19.23% 26
10 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 37 10 31.25% 15 46.88% 4 12.5% 3 9.38% 32
11 โรงเรียนบ้านพุน้อย 30 10 38.46% 8 30.77% 3 11.54% 5 19.23% 26
12 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 27 10 43.48% 8 34.78% 3 13.04% 2 8.7% 23
13 โรงเรียนบ้านหนองหอย 22 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
14 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 16 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนบ้านหนองไทร 22 10 52.63% 1 5.26% 4 21.05% 4 21.05% 19
16 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 30 9 32.14% 11 39.29% 5 17.86% 3 10.71% 28
17 โรงเรียนอานันท์ 34 9 26.47% 9 26.47% 8 23.53% 8 23.53% 34
18 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 36 9 28.13% 6 18.75% 12 37.5% 5 15.63% 32
19 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 27 9 37.5% 4 16.67% 3 12.5% 8 33.33% 24
20 โรงเรียนวไลย 25 9 45% 3 15% 5 25% 3 15% 20
21 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 38 8 21.62% 11 29.73% 8 21.62% 10 27.03% 37
22 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 31 8 28.57% 11 39.29% 6 21.43% 3 10.71% 28
23 โรงเรียนบ้านไร่บน 28 8 30.77% 7 26.92% 4 15.38% 7 26.92% 26
24 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 25 8 32% 5 20% 5 20% 7 28% 25
25 โรงเรียนบ้านทับใต้ 27 8 34.78% 3 13.04% 7 30.43% 5 21.74% 23
26 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 19 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
27 โรงเรียนบ้านเขาแดง 19 7 36.84% 6 31.58% 3 15.79% 3 15.79% 19
28 โรงเรียนบ้านหนองคาง 27 7 26.92% 4 15.38% 9 34.62% 6 23.08% 26
29 โรงเรียนวิเศษศึกษา 18 7 38.89% 4 22.22% 4 22.22% 3 16.67% 18
30 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 17 7 41.18% 4 23.53% 2 11.76% 4 23.53% 17
31 โรงเรียนบ้านยางชุม 34 6 18.18% 8 24.24% 11 33.33% 8 24.24% 33
32 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 33 6 19.35% 6 19.35% 8 25.81% 11 35.48% 31
33 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 22 6 31.58% 6 31.58% 2 10.53% 5 26.32% 19
34 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 12 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
35 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 27 6 31.58% 5 26.32% 7 36.84% 1 5.26% 19
36 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 24 6 26.09% 3 13.04% 7 30.43% 7 30.43% 23
37 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 30 6 24% 2 8% 7 28% 10 40% 25
38 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 20 6 37.5% 2 12.5% 4 25% 4 25% 16
39 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 10 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
40 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านหาดขาม 40 5 12.82% 12 30.77% 6 15.38% 16 41.03% 39
42 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 17 5 29.41% 6 35.29% 2 11.76% 4 23.53% 17
43 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 22 5 26.32% 5 26.32% 9 47.37% 0 0% 19
44 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 17 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 16
45 โรงเรียนบ้านหนองเกด 15 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 3 20% 15
46 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
47 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 13 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
48 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 53 4 8% 17 34% 14 28% 15 30% 50
49 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 18 4 23.53% 6 35.29% 6 35.29% 1 5.88% 17
50 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17 4 25% 5 31.25% 1 6.25% 6 37.5% 16
51 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 10 4 40% 2 20% 4 40% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
54 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านหนองขาม 13 4 40% 0 0% 3 30% 3 30% 10
56 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 30 3 11.11% 5 18.52% 10 37.04% 9 33.33% 27
57 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 24 3 15% 5 25% 8 40% 4 20% 20
58 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 15 3 20% 4 26.67% 4 26.67% 4 26.67% 15
59 โรงเรียนดรุณศึกษา 13 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
60 โรงเรียนบ้านหนองหมู 19 3 17.65% 3 17.65% 6 35.29% 5 29.41% 17
61 โรงเรียนวัดกุยบุรี 10 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 9 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
63 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 22 2 9.09% 7 31.82% 7 31.82% 6 27.27% 22
64 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 23 2 9.52% 4 19.05% 10 47.62% 5 23.81% 21
65 โรงเรียนละเมาะ 25 2 8.33% 4 16.67% 8 33.33% 10 41.67% 24
66 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 11 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
67 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 16 2 13.33% 2 13.33% 5 33.33% 6 40% 15
68 โรงเรียนบ้านสำโหรง 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
69 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 13 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 7 53.85% 13
70 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านวังวน 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 9 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 13 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 8 66.67% 12
74 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
75 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
76 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 16 2 12.5% 0 0% 7 43.75% 7 43.75% 16
77 โรงเรียนบ้านวังยาว 9 2 22.22% 0 0% 6 66.67% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 11 2 18.18% 0 0% 5 45.45% 4 36.36% 11
79 โรงเรียนบ้านบางปู 11 2 20% 0 0% 2 20% 6 60% 10
80 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 15 1 7.14% 5 35.71% 3 21.43% 5 35.71% 14
81 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 15 1 7.14% 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 14
82 โรงเรียนบ้านรวมไทย 9 1 11.11% 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนบ้านบน 8 1 12.5% 4 50% 2 25% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 8 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
85 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 21 1 8.33% 3 25% 6 50% 2 16.67% 12
86 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 22 1 5.26% 3 15.79% 5 26.32% 10 52.63% 19
87 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 16 1 7.69% 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 13
88 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 15 1 9.09% 2 18.18% 6 54.55% 2 18.18% 11
89 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 9 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
90 โรงเรียนรักษ์วิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนวันทามารีอา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านใหม่ 31 1 4.35% 1 4.35% 8 34.78% 13 56.52% 23
96 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 18 1 6.25% 1 6.25% 6 37.5% 8 50% 16
97 โรงเรียนบ้านหนองจิก 13 1 8.33% 1 8.33% 5 41.67% 5 41.67% 12
98 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
99 โรงเรียนเกี้ยวกวง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 9 75% 12
101 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 7 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
104 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
105 โรงเรียนวิเศษวิทยา 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 14 0 0% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 9
110 โรงเรียนบ้านหนองซอ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนอุดมศึกษา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนกำเนิดวิทยา 12 0 0% 1 8.33% 4 33.33% 7 58.33% 12
114 โรงเรียนบ้านวังก์พง 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
115 โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง 4 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านวังข่อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
120 โรงเรียนบ้านหนองกา 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]