หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี 16 32 27
2 009 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 2 4 2
3 021 โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 15 34 27
4 026 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา 13 19 17
5 027 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 31 58 46
6 028 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม 15 26 21
7 029 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 22 44 35
8 030 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 37 56 45
9 031 โรงเรียนบ้านทับใต้ 27 60 34
10 032 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 20 34 31
11 033 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 2 2 2
12 036 โรงเรียนบ้านบน 8 16 9
13 037 โรงเรียนบ้านบางปู 11 17 11
14 038 โรงเรียนบ้านปรือน้อย 12 32 18
15 039 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 18 47 29
16 040 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1 3 2
17 041 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 16 26 21
18 043 โรงเรียนบ้านพุน้อย 30 59 47
19 044 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 8 31 14
20 045 โรงเรียนบ้านยางชุม 34 62 43
21 046 โรงเรียนบ้านรวมไทย 9 18 10
22 049 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 10 21 14
23 050 โรงเรียนบ้านวังก์พง 4 8 6
24 051 โรงเรียนบ้านวังข่อย 1 3 2
25 053 โรงเรียนบ้านวังยาว 9 13 13
26 054 โรงเรียนบ้านวังวน 6 21 12
27 052 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 16 28 20
28 055 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 27 47 37
29 056 โรงเรียนบ้านสามกระทาย 11 46 21
30 057 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 33 66 50
31 058 โรงเรียนบ้านสำโหรง 10 20 16
32 059 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 9 27 16
33 060 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 7 14 7
34 061 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 23 43 37
35 062 โรงเรียนบ้านหนองกา 4 4 3
36 064 โรงเรียนบ้านหนองขาม 13 32 26
37 065 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว 10 21 17
38 066 โรงเรียนบ้านหนองคร้า 21 28 21
39 067 โรงเรียนบ้านหนองคาง 27 54 40
40 068 โรงเรียนบ้านหนองจิก 13 28 23
41 069 โรงเรียนบ้านหนองซอ 4 8 7
42 070 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 30 72 55
43 073 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 19 50 31
44 074 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ 0 0 0
45 077 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด 13 20 16
46 078 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 23 16
47 081 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 53 86 75
48 082 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 25 46 37
49 083 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 45 107 74
50 084 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 15 34 24
51 085 โรงเรียนบ้านหนองหมู 19 30 28
52 086 โรงเรียนบ้านหนองหอย 22 34 29
53 063 โรงเรียนบ้านหนองเกด 15 26 19
54 075 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 30 77 52
55 079 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 22 40 33
56 087 โรงเรียนบ้านหนองเหียง 3 7 5
57 076 โรงเรียนบ้านหนองไทร 22 49 34
58 080 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 17 27 19
59 092 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว 11 25 20
60 093 โรงเรียนบ้านหาดขาม 40 78 58
61 090 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 15 40 24
62 091 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 24 37 29
63 088 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 38 84 63
64 089 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม 14 18 16
65 022 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย 18 38 31
66 023 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 10 22 17
67 024 โรงเรียนบ้านเขาแดง 19 45 32
68 025 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง 9 16 14
69 034 โรงเรียนบ้านเนินกรวด 20 46 27
70 035 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 39 63 54
71 129 โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 4 4 4
72 042 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 22 35 27
73 094 โรงเรียนบ้านใหม่ 31 57 48
74 048 โรงเรียนบ้านไร่บน 28 57 42
75 047 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 5 11 7
76 102 โรงเรียนละเมาะ 25 40 32
77 106 โรงเรียนวัดกุยบุรี 10 23 16
78 108 โรงเรียนวัดดอนยายหนู 36 66 55
79 109 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 10 19 17
80 110 โรงเรียนวัดนาห้วย 27 55 42
81 107 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม 8 14 12
82 104 โรงเรียนวไลย 25 40 22
83 116 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม 9 12 10
84 119 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 48 96 62
85 122 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 13 25 18
86 124 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 27 67 46
87 125 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 24 45 34
88 126 โรงเรียนอานันท์ 34 53 41
89 101 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 17 51 28
90 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 3 7 5
91 003 โรงเรียนกำเนิดวิทยา 12 18 14
92 001 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 17 27 24
93 006 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 30 47 33
94 008 โรงเรียนดรุณศึกษา 13 21 15
95 095 โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 0 0 0
96 096 โรงเรียนพุทธศาสน์โกศล(วัดวังยาว) 0 0 0
97 097 โรงเรียนภัทราวดีมัธยมศึกษา หัวหิน 0 0 0
98 098 โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 38 67 41
99 100 โรงเรียนรักษ์วิทยา 4 8 4
100 103 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 4 8 6
101 105 โรงเรียนวังไกลกังวล 33 61 44
102 111 โรงเรียนวันทามารีอา 4 7 4
103 112 โรงเรียนวิเศษวิทยา 4 8 6
104 113 โรงเรียนวิเศษศึกษา 18 28 24
105 114 โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 27 46 37
106 115 โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 27 51 34
107 117 โรงเรียนสายวิทยา 0 0 0
108 118 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 5 9 6
109 120 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา 4 8 6
110 123 โรงเรียนอนุบาลปรารถนา 3 7 5
111 127 โรงเรียนอุดมศึกษา 2 4 3
112 004 โรงเรียนเกี้ยวกวง 4 8 4
113 007 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 16 22 21
114 099 โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 30 45 33
115 072 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง 4 8 4
116 071 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 22 36 28
117 121 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลปราณบุรี 4 8 6
118 010 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 12 17 16
119 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ 0 0 0
120 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 4 8 6
121 017 โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง 0 0 0
122 019 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 7 7 7
123 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาน้อย 1 1 0
124 013 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 7 21 10
125 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า 2 4 2
126 016 โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่เก่า 0 0 0
127 020 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 3 7 4
128 128 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 17 35 23
รวม 2012 3881 2849
6730

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]