สรุปเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมสาธุการวิทยา 16 9 8 4 33
2 บ้านหนองตะเภา 16 9 2 3 27
3 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 16 8 8 11 32
4 บ้านเนินพยอม 14 6 4 14 24
5 วัดนาห้วย 14 5 2 4 21
6 บ้านเนินกรวด 14 0 2 4 16
7 วังไกลกังวล 12 9 4 8 25
8 บ้านหนองยิงหมี 11 11 9 8 31
9 สมถวิล หัวหิน 11 7 3 5 21
10 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 10 15 4 3 29
11 บ้านพุน้อย 10 8 3 5 21
12 บ้านหนองหอย 10 6 1 1 17
13 บ้านป่าถล่ม 10 3 2 1 15
14 แย้มสอาดหัวหิน 9 11 5 3 25
15 อานันท์ 9 9 8 8 26
16 วัดดอนยายหนู 9 6 12 5 27
17 บ้านศาลาลัย 9 4 3 8 16
18 วไลย 9 3 5 3 17
19 บ้านหนองไทร 9 1 4 4 14
20 บ้านห้วยไคร้ 8 11 8 10 27
21 อนุบาลสามร้อยยอด 8 8 3 2 19
22 บ้านหนองพลับ 8 5 5 7 18
23 บ้านทับใต้ 8 3 7 5 18
24 บ้านหนองตาเย็น 8 3 1 3 12
25 บ้านไร่บน 7 7 4 7 18
26 บ้านเขาแดง 7 6 3 3 16
27 วิเศษศึกษา 7 4 4 3 15
28 โรตารี่กรุงเทพ 7 4 2 4 13
29 บ้านหนองคาง 7 3 9 6 19
30 บ้านยางชุม 6 8 11 8 25
31 บ้านสามร้อยยอด 6 6 8 11 20
32 บ้านหนองตาแต้ม 6 6 2 5 14
33 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 6 5 7 1 18
34 บ้านห้วยมงคล 6 3 7 7 16
35 บ้านหนองเตาปูน 6 2 7 10 15
36 บ้านเกาะไผ่ 6 1 2 0 9
37 เทศบาลบ้านหัวหิน 6 0 0 0 6
38 บ้านหาดขาม 5 12 6 16 23
39 บ้านดอนกลาง 5 11 5 3 21
40 เทศบาลวัดหนองแก 5 6 2 4 13
41 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 5 6 0 0 11
42 บ้านโป่งกะสัง 5 5 9 0 19
43 ก็พัฒนศึกษา 5 5 4 2 14
44 บ้านหนองเกด 5 3 4 3 12
45 บ้านปรือน้อย 5 3 1 3 9
46 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 5 3 1 2 9
47 บ้านหนองพรานพุก 4 17 14 15 35
48 บ้านปากน้ำปราณ 4 6 6 1 16
49 วัดทุ่งน้อย 4 4 1 0 9
50 บ้านทุ่งยาว 4 2 4 4 10
51 บ้านหนองข้าวเหนียว 4 2 4 0 10
52 บ้านลาดวิถี 4 2 3 1 9
53 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 4 1 1 1 6
54 บ้านหนองขาม 4 0 3 3 7
55 ชินนุกูลวิทยา 3 5 10 9 18
56 อนุบาลหัวหิน 3 5 8 4 16
57 บ้านหนองไผ่ 3 5 1 6 9
58 บ้านหนองหญ้าปล้อง 3 4 4 4 11
59 ดรุณศึกษา 3 4 4 2 11
60 บ้านหนองหมู 3 3 6 5 12
61 วัดกุยบุรี 3 2 1 1 6
62 บ้านสิบสองหุ้น 3 2 0 4 5
63 บ้านหนองกระทุ่ม 2 4 10 5 16
64 ละเมาะ 2 4 8 10 14
65 บ้านหัวตาลแถว 2 3 3 2 8
66 เชวงศักดิ์ศึกษา 2 2 5 6 9
67 บ้านสำโหรง 2 2 3 3 7
68 บ้านหนองน้ำกลัด 2 2 2 7 6
69 บ้านพุใหญ่ 2 2 2 1 6
70 บ้านวังวน 2 2 1 0 5
71 สามแยกป่าถล่ม 2 1 5 1 8
72 บ้านคอกช้างพัฒนา 2 1 1 8 4
73 หัวหินวิทยาลัย 2 1 1 1 4
74 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 2 1 0 2 3
75 ชลประทานปราณบุรี 2 0 7 6 9
76 บ้านวังยาว 2 0 6 1 8
77 บ้านสามกระทาย 2 0 5 4 7
78 บ้านบางปู 2 0 2 6 4
79 บ้านดอนบ่อกุ่ม 1 5 3 5 9
80 บ้านห้วยพลับ 1 4 5 4 10
81 บ้านรวมไทย 1 4 2 2 7
82 บ้านบน 1 4 2 1 7
83 วัดเกษตรกันทราราม 1 4 0 2 5
84 บ้านหนองคร้า 1 3 6 2 10
85 บ้านหนองเป่าปี่ 1 3 5 10 9
86 บ้านวังโบสถ์ 1 3 5 4 9
87 นเรศวรห้วยผึ้ง 1 2 6 2 9
88 บ้านเขาโป่ง 1 2 3 2 6
89 รักษ์วิทยา 1 2 1 0 4
90 วันทามารีอา 1 2 1 0 4
91 วราวัฒน์วิทยา 1 2 0 0 3
92 อนุบาลเทศบาลปราณบุรี 1 2 0 0 3
93 เทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 1 2 0 0 3
94 บ้านใหม่ 1 1 8 13 10
95 บ้านเกาะนาน้อย 1 1 6 8 8
96 บ้านหนองจิก 1 1 5 5 7
97 อนุบาลดรุณศึกษา 1 1 2 0 4
98 เกี้ยวกวง 1 1 2 0 4
99 บ้านหนองบัว 1 1 1 9 3
100 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 1 1 1 0 3
101 บ้านหนองเหียง 1 1 1 0 3
102 บ้านหนองกระทิง 1 0 2 2 3
103 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 1 0 1 2 2
104 วิเศษวิทยา 1 0 1 0 2
105 เทศบาลบ้านเขาเต่า 1 0 1 0 2
106 บ้านนาวัลเปรียง 1 0 0 1 1
107 บ้านปากเหมือง 1 0 0 0 1
108 บ้านดอนมะขาม 0 6 7 6 13
109 บ้านห้วยไทรงาม 0 4 3 2 7
110 บ้านหนองซอ 0 3 1 0 4
111 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 0 2 1 0 3
112 อุดมศึกษา 0 2 0 0 2
113 กำเนิดวิทยา 0 1 4 7 5
114 บ้านวังก์พง 0 1 3 0 4
115 อนุบาลปรารถนา 0 1 2 0 3
116 บ้านหนองตาเมือง 0 0 2 1 2
117 บ้านวังข่อย 0 0 1 0 1
118 เทศบาลบ้านเขาน้อย 0 0 1 0 1
119 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 0 0 0 1 0
120 บ้านหนองกา 0 0 0 1 0
รวม 503 430 437 442 1,812