สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=29 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 บ้านเนินกรวด 9 2 0 11 14 0 2 4 16
2 บ้านหนองตะเภา 8 6 1 15 16 9 2 3 27
3 บ้านหนองหอย 8 2 1 11 10 6 1 1 17
4 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 7 11 2 20 16 8 8 11 32
5 วัดนาห้วย 7 2 1 10 16 5 2 4 23
6 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 5 7 2 14 10 15 4 3 29
7 สมถวิล หัวหิน 5 4 1 10 11 7 3 5 21
8 วังไกลกังวล 5 3 4 12 12 9 4 8 25
9 บ้านป่าถล่ม 5 3 1 9 10 3 2 1 15
10 บ้านดอนกลาง 5 1 1 7 8 11 6 3 25
11 อนุบาลสามร้อยยอด 4 3 4 11 10 8 3 2 21
12 บ้านศาลาลัย 4 3 1 8 9 4 3 8 16
13 บ้านเนินพยอม 4 2 4 10 14 6 4 14 24
14 วไลย 4 2 2 8 9 3 5 3 17
15 เทศบาลบ้านหัวหิน 4 0 2 6 6 0 0 0 6
16 บ้านเขาแดง 4 0 1 5 7 6 3 3 16
17 แย้มสอาดหัวหิน 3 5 1 9 9 11 5 3 25
18 บ้านหนองคาง 3 2 5 10 7 4 9 6 20
19 โรตารี่กรุงเทพ 3 2 3 8 7 4 2 4 13
20 บ้านเกาะไผ่ 3 2 0 5 6 1 2 0 9
21 บ้านทับใต้ 3 1 8 12 8 3 7 5 18
22 บ้านลาดวิถี 3 1 0 4 4 2 3 1 9
23 บ้านสามร้อยยอด 3 0 3 6 6 6 8 11 20
24 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 3 0 2 5 6 6 0 0 12
25 บ้านห้วยไคร้ 2 7 5 14 8 11 8 10 27
26 บ้านหนองไทร 2 7 0 9 10 1 4 4 15
27 มัธยมสาธุการวิทยา 2 6 6 14 16 9 8 4 33
28 บ้านหนองยิงหมี 2 4 8 14 11 11 9 8 31
29 อานันท์ 2 4 4 10 9 9 8 8 26
30 บ้านพุน้อย 2 4 3 9 10 8 3 5 21
31 บ้านหนองตาเย็น 2 3 3 8 8 3 1 3 12
32 วัดดอนยายหนู 2 3 1 6 9 6 12 5 27
33 บ้านทุ่งยาว 2 2 1 5 6 2 4 4 12
34 ก็พัฒนศึกษา 2 1 2 5 5 5 4 2 14
35 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 1 1 4 3 4 4 4 11
36 บ้านดอนมะขาม 2 1 1 4 2 7 7 6 16
37 บ้านหนองเกด 2 1 0 3 5 3 4 3 12
38 บ้านปากน้ำปราณ 2 1 0 3 4 6 6 1 16
39 บ้านหนองไผ่ 2 1 0 3 4 5 1 6 10
40 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 2 1 0 3 4 1 1 1 6
41 บ้านโป่งกะสัง 2 0 2 4 5 5 9 0 19
42 วัดทุ่งน้อย 2 0 1 3 4 4 1 0 9
43 บ้านห้วยพลับ 2 0 1 3 1 4 5 4 10
44 บ้านหนองขาม 2 0 0 2 4 0 3 3 7
45 บ้านพุใหญ่ 2 0 0 2 2 2 2 1 6
46 บ้านบางปู 2 0 0 2 2 0 2 6 4
47 บ้านหนองตาแต้ม 1 6 3 10 6 6 2 5 14
48 วิเศษศึกษา 1 4 3 8 7 4 4 3 15
49 บ้านห้วยมงคล 1 2 3 6 6 3 7 7 16
50 บ้านหนองพรานพุก 1 2 3 6 4 17 14 15 35
51 เทศบาลวัดหนองแก 1 2 2 5 5 6 2 4 13
52 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1 2 1 4 6 5 7 1 18
53 บ้านหนองเตาปูน 1 2 1 4 6 2 7 10 15
54 บ้านหนองพลับ 1 1 2 4 8 5 5 7 18
55 อนุบาลหัวหิน 1 1 0 2 3 5 8 4 16
56 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 1 0 2 3 5 3 1 2 9
57 บ้านหนองจิก 1 0 2 3 1 1 5 5 7
58 บ้านปรือน้อย 1 0 1 2 5 3 1 3 9
59 ชินนุกูลวิทยา 1 0 1 2 3 5 10 9 18
60 เชวงศักดิ์ศึกษา 1 0 0 1 2 2 5 6 9
61 หัวหินวิทยาลัย 1 0 0 1 2 1 1 1 4
62 บ้านสามกระทาย 1 0 0 1 2 0 5 4 7
63 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
64 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 1 0 0 1 1 0 1 2 2
65 บ้านปากเหมือง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านหาดขาม 0 3 2 5 5 12 6 16 23
67 บ้านยางชุม 0 2 1 3 6 8 11 8 25
68 ชลประทานปราณบุรี 0 2 0 2 2 0 7 7 9
69 บ้านไร่บน 0 1 4 5 8 7 4 7 19
70 บ้านหนองข้าวเหนียว 0 1 2 3 4 2 4 0 10
71 บ้านรวมไทย 0 1 2 3 1 4 2 2 7
72 ละเมาะ 0 1 1 2 2 4 8 10 14
73 บ้านหนองคร้า 0 1 1 2 1 3 6 2 10
74 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 4 10 5 16
75 บ้านสำโหรง 0 1 0 1 2 2 3 3 7
76 บ้านวังยาว 0 1 0 1 2 0 6 1 8
77 นเรศวรห้วยผึ้ง 0 1 0 1 1 2 6 2 9
78 บ้านเขาโป่ง 0 1 0 1 1 2 3 2 6
79 บ้านเกาะนาน้อย 0 1 0 1 1 1 6 8 8
80 บ้านหนองเหียง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
81 บ้านนาวัลเปรียง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
82 บ้านหนองน้ำกลัด 0 0 2 2 2 2 2 7 6
83 บ้านหนองหมู 0 0 1 1 3 3 6 5 12
84 บ้านหัวตาลแถว 0 0 1 1 2 3 3 2 8
85 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 0 1 1 2 1 0 2 3
86 บ้านดอนบ่อกุ่ม 0 0 1 1 1 5 3 5 9
87 บ้านบน 0 0 1 1 1 4 2 1 7
88 บ้านวังโบสถ์ 0 0 1 1 1 3 5 4 9
89 วิเศษวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
90 ดรุณศึกษา 0 0 0 0 3 4 4 2 11
91 วัดกุยบุรี 0 0 0 0 3 2 1 1 6
92 บ้านสิบสองหุ้น 0 0 0 0 3 2 0 4 5
93 บ้านวังวน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
94 สามแยกป่าถล่ม 0 0 0 0 2 1 5 1 8
95 บ้านคอกช้างพัฒนา 0 0 0 0 2 1 1 8 4
96 วัดเกษตรกันทราราม 0 0 0 0 1 4 0 2 5
97 บ้านหนองเป่าปี่ 0 0 0 0 1 3 5 10 9
98 รักษ์วิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
99 วันทามารีอา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
100 วราวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 อนุบาลเทศบาลปราณบุรี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
102 เทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
103 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 1 8 13 10
104 อนุบาลดรุณศึกษา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
105 เกี้ยวกวง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
106 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 1 9 3
107 บ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 1 0 2 2 3
108 เทศบาลบ้านเขาเต่า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
109 บ้านห้วยไทรงาม 0 0 0 0 0 4 3 2 7
110 บ้านหนองซอ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
111 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
112 อุดมศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
113 กำเนิดวิทยา 0 0 0 0 0 1 4 7 5
114 บ้านวังก์พง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
115 อนุบาลปรารถนา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
116 บ้านหนองตาเมือง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
117 บ้านวังข่อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 เทศบาลบ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 บ้านหนองกา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 175 153 135 463 518 432 438 443 1,388