สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านเนินกรวด 9 2 0 11 14 0 2 4 16
2 บ้านหนองตะเภา 8 6 1 15 16 9 2 3 27
3 บ้านหนองหอย 8 2 1 11 10 6 1 1 17
4 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 7 11 2 20 16 8 8 11 32
5 วัดนาห้วย 6 1 1 8 14 5 2 4 21
6 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 5 7 2 14 10 15 4 3 29
7 สมถวิล หัวหิน 5 4 1 10 11 7 3 5 21
8 วังไกลกังวล 5 3 4 12 12 9 4 8 25
9 บ้านป่าถล่ม 5 3 1 9 10 3 2 1 15
10 บ้านศาลาลัย 4 3 1 8 9 4 3 8 16
11 บ้านเนินพยอม 4 2 4 10 14 6 4 14 24
12 วไลย 4 2 2 8 9 3 5 3 17
13 เทศบาลบ้านหัวหิน 4 0 2 6 6 0 0 0 6
14 บ้านเขาแดง 4 0 1 5 7 6 3 3 16
15 แย้มสอาดหัวหิน 3 5 1 9 9 11 5 3 25
16 อนุบาลสามร้อยยอด 3 3 3 9 8 8 3 2 19
17 บ้านหนองคาง 3 2 5 10 7 3 9 6 19
18 โรตารี่กรุงเทพ 3 2 3 8 7 4 2 4 13
19 บ้านเกาะไผ่ 3 2 0 5 6 1 2 0 9
20 บ้านทับใต้ 3 1 8 12 8 3 7 5 18
21 บ้านลาดวิถี 3 1 0 4 4 2 3 1 9
22 บ้านสามร้อยยอด 3 0 3 6 6 6 8 11 20
23 บ้านห้วยไคร้ 2 7 5 14 8 11 8 10 27
24 มัธยมสาธุการวิทยา 2 6 6 14 16 9 8 4 33
25 บ้านหนองไทร 2 6 0 8 9 1 4 4 14
26 บ้านหนองยิงหมี 2 4 8 14 11 11 9 8 31
27 อานันท์ 2 4 4 10 9 9 8 8 26
28 บ้านพุน้อย 2 4 3 9 10 8 3 5 21
29 บ้านหนองตาเย็น 2 3 3 8 8 3 1 3 12
30 วัดดอนยายหนู 2 3 1 6 9 6 12 5 27
31 ก็พัฒนศึกษา 2 1 2 5 5 5 4 2 14
32 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 1 1 4 3 4 4 4 11
33 บ้านหนองเกด 2 1 0 3 5 3 4 3 12
34 บ้านปากน้ำปราณ 2 1 0 3 4 6 6 1 16
35 เทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 2 1 0 3 4 1 1 1 6
36 เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 2 0 2 4 5 6 0 0 11
37 บ้านโป่งกะสัง 2 0 2 4 5 5 9 0 19
38 วัดทุ่งน้อย 2 0 1 3 4 4 1 0 9
39 บ้านห้วยพลับ 2 0 1 3 1 4 5 4 10
40 บ้านหนองขาม 2 0 0 2 4 0 3 3 7
41 บ้านพุใหญ่ 2 0 0 2 2 2 2 1 6
42 บ้านบางปู 2 0 0 2 2 0 2 6 4
43 บ้านหนองตาแต้ม 1 6 3 10 6 6 2 5 14
44 วิเศษศึกษา 1 4 3 8 7 4 4 3 15
45 บ้านห้วยมงคล 1 2 3 6 6 3 7 7 16
46 บ้านหนองพรานพุก 1 2 3 6 4 17 14 15 35
47 เทศบาลวัดหนองแก 1 2 2 5 5 6 2 4 13
48 สมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1 2 1 4 6 5 7 1 18
49 บ้านหนองเตาปูน 1 2 1 4 6 2 7 10 15
50 บ้านหนองพลับ 1 1 2 4 8 5 5 7 18
51 บ้านดอนกลาง 1 1 1 3 5 11 5 3 21
52 อนุบาลหัวหิน 1 1 0 2 3 5 8 4 16
53 บ้านหนองไผ่ 1 1 0 2 3 5 1 6 9
54 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 1 0 2 3 5 3 1 2 9
55 บ้านหนองจิก 1 0 2 3 1 1 5 5 7
56 บ้านปรือน้อย 1 0 1 2 5 3 1 3 9
57 ชินนุกูลวิทยา 1 0 1 2 3 5 10 9 18
58 เชวงศักดิ์ศึกษา 1 0 0 1 2 2 5 6 9
59 หัวหินวิทยาลัย 1 0 0 1 2 1 1 1 4
60 บ้านสามกระทาย 1 0 0 1 2 0 5 4 7
61 กองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
62 บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 1 0 0 1 1 0 1 2 2
63 บ้านปากเหมือง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านหาดขาม 0 3 2 5 5 12 6 16 23
65 บ้านยางชุม 0 2 1 3 6 8 11 8 25
66 บ้านทุ่งยาว 0 2 1 3 4 2 4 4 10
67 บ้านหนองข้าวเหนียว 0 1 2 3 4 2 4 0 10
68 บ้านรวมไทย 0 1 2 3 1 4 2 2 7
69 ละเมาะ 0 1 1 2 2 4 8 10 14
70 บ้านหนองคร้า 0 1 1 2 1 3 6 2 10
71 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 4 10 5 16
72 บ้านสำโหรง 0 1 0 1 2 2 3 3 7
73 ชลประทานปราณบุรี 0 1 0 1 2 0 7 6 9
74 บ้านวังยาว 0 1 0 1 2 0 6 1 8
75 นเรศวรห้วยผึ้ง 0 1 0 1 1 2 6 2 9
76 บ้านเขาโป่ง 0 1 0 1 1 2 3 2 6
77 บ้านเกาะนาน้อย 0 1 0 1 1 1 6 8 8
78 บ้านหนองเหียง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
79 บ้านนาวัลเปรียง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านไร่บน 0 0 4 4 7 7 4 7 18
81 บ้านหนองน้ำกลัด 0 0 2 2 2 2 2 7 6
82 บ้านหนองหมู 0 0 1 1 3 3 6 5 12
83 บ้านหัวตาลแถว 0 0 1 1 2 3 3 2 8
84 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 0 0 1 1 2 1 0 2 3
85 บ้านดอนบ่อกุ่ม 0 0 1 1 1 5 3 5 9
86 บ้านบน 0 0 1 1 1 4 2 1 7
87 บ้านวังโบสถ์ 0 0 1 1 1 3 5 4 9
88 วิเศษวิทยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
89 บ้านดอนมะขาม 0 0 1 1 0 6 7 6 13
90 ดรุณศึกษา 0 0 0 0 3 4 4 2 11
91 วัดกุยบุรี 0 0 0 0 3 2 1 1 6
92 บ้านสิบสองหุ้น 0 0 0 0 3 2 0 4 5
93 บ้านวังวน 0 0 0 0 2 2 1 0 5
94 สามแยกป่าถล่ม 0 0 0 0 2 1 5 1 8
95 บ้านคอกช้างพัฒนา 0 0 0 0 2 1 1 8 4
96 วัดเกษตรกันทราราม 0 0 0 0 1 4 0 2 5
97 บ้านหนองเป่าปี่ 0 0 0 0 1 3 5 10 9
98 รักษ์วิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
99 วันทามารีอา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
100 วราวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
101 อนุบาลเทศบาลปราณบุรี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
102 เทศบาลปราณบุรี(บ้านปลายน้ำ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
103 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 1 8 13 10
104 อนุบาลดรุณศึกษา 0 0 0 0 1 1 2 0 4
105 เกี้ยวกวง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
106 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 1 1 9 3
107 บ้านหนองกระทิง 0 0 0 0 1 0 2 2 3
108 เทศบาลบ้านเขาเต่า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
109 บ้านห้วยไทรงาม 0 0 0 0 0 4 3 2 7
110 บ้านหนองซอ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
111 เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
112 อุดมศึกษา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
113 กำเนิดวิทยา 0 0 0 0 0 1 4 7 5
114 บ้านวังก์พง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
115 อนุบาลปรารถนา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
116 บ้านหนองตาเมือง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
117 บ้านวังข่อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 เทศบาลบ้านเขาน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
120 บ้านหนองกา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 163 148 134 445 503 430 437 442 1,370