หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 49 24 50% 13 27.08% 4 8.33% 7 14.58% 48
2 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 58 24 48.98% 7 14.29% 6 12.24% 12 24.49% 49
3 โรงเรียนบ้านประพาส 42 24 60% 7 17.5% 6 15% 3 7.5% 40
4 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 35 13 40.63% 8 25% 7 21.88% 4 12.5% 32
5 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 38 13 37.14% 7 20% 5 14.29% 10 28.57% 35
6 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 18 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 0 0% 18
7 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 32 12 41.38% 7 24.14% 3 10.34% 7 24.14% 29
8 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 27 12 48% 5 20% 4 16% 4 16% 25
9 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 22 12 60% 3 15% 3 15% 2 10% 20
10 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 18 11 61.11% 2 11.11% 1 5.56% 4 22.22% 18
11 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 22 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
12 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 30 9 30% 10 33.33% 6 20% 5 16.67% 30
13 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 16 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
14 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 21 9 45% 3 15% 5 25% 3 15% 20
15 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 19 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนวัดไผ่งาม 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
17 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 17 8 47.06% 1 5.88% 3 17.65% 5 29.41% 17
18 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 35 7 24.14% 5 17.24% 8 27.59% 9 31.03% 29
19 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 15 7 46.67% 5 33.33% 3 20% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 17 7 43.75% 3 18.75% 3 18.75% 3 18.75% 16
21 โรงเรียนวัดลำดวน 22 7 38.89% 2 11.11% 4 22.22% 5 27.78% 18
22 โรงเรียนบ้านท่าตูม 21 7 46.67% 2 13.33% 2 13.33% 4 26.67% 15
23 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 10 7 70% 0 0% 0 0% 3 30% 10
24 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 22 6 28.57% 6 28.57% 3 14.29% 6 28.57% 21
25 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 18 6 37.5% 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนวัดอินทาราม 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
27 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 16 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
28 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
30 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 15 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
31 โรงเรียนหทัยชาติ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
32 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
33 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 17 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 16
34 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 17 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 5 31.25% 16
35 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 12 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
36 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 17 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 6 37.5% 16
37 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
38 โรงเรียนวัดบ้านพระ 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
39 โรงเรียนวัดหาดสะแก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
40 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 8 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 11 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
42 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 16 3 20% 3 20% 0 0% 9 60% 15
43 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 11 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
45 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนเทวรักษ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนวัดสระข่อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 8 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนบ้านเนินหอม 16 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
52 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนวัดไชยมงคล 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
54 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
55 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
56 โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
57 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
60 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
61 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
64 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
65 โรงเรียนวัดบ้านโนน 17 1 7.14% 5 35.71% 5 35.71% 3 21.43% 14
66 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
67 โรงเรียนหัวซาวิทยา 16 1 9.09% 2 18.18% 2 18.18% 6 54.55% 11
68 โรงเรียนวัดบางกระเบา 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
69 โรงเรียนวัดหัวไผ่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
71 โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
72 โรงเรียนวัดหัวกรด 6 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
73 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดบุฝ้าย 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
76 โรงเรียนวัดหนองโพรง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
77 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
78 โรงเรียนวัดบางเตย 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
80 โรงเรียนบ้านวังขอน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
81 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
82 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
83 โรงเรียนวัดบางคาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
84 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนวัดลิรัญดอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
86 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
87 โรงเรียนบ้านบางขาม 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
88 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 6 0 0% 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
91 โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 5 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
92 โรงเรียนวัดศรีมงคล 7 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 6
93 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 6 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
94 โรงเรียนวัดนพคุณทอง 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
95 โรงเรียนบ้านหอย 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
96 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
97 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านด่าน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านเขานันทา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
106 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
107 โรงเรียนวัดหนองเกตุ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
108 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร 037 212006
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]