หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้าง 30 69 33
2 103 โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 17 33 23
3 060 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 22 44 33
4 084 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง 17 32 26
5 070 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม 6 9 6
6 004 โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 32 61 45
7 061 โรงเรียนนิคมพัฒนา 0 0 0
8 128 โรงเรียนบ่อแร่-ธารเลา 3 6 3
9 005 โรงเรียนบ้านคลองบางไซ 3 9 5
10 054 โรงเรียนบ้านคลองสอง(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
11 086 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ 2 4 2
12 008 โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 19 29 19
13 135 โรงเรียนบ้านดงบัง 5 7 5
14 071 โรงเรียนบ้านด่าน 2 3 2
15 009 โรงเรียนบ้านท่าตูม 21 38 26
16 062 โรงเรียนบ้านบางขาม 5 5 5
17 068 โรงเรียนบ้านบางปลาร้า 1 1 1
18 069 โรงเรียนบ้านบางรุ่งโรจน์ 5 9 8
19 011 โรงเรียนบ้านประพาส 42 73 48
20 087 โรงเรียนบ้านประเถท (โพธิพิทยาราม) 0 0 0
21 012 โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 18 61 33
22 063 โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดาน 6 10 9
23 100 โรงเรียนบ้านมาบเหียง 0 0 0
24 094 โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง 2 2 2
25 016 โรงเรียนบ้านวังขอน 2 11 5
26 017 โรงเรียนบ้านวังทะลุ 35 62 51
27 018 โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 16 23 18
28 095 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0
29 019 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 16 34 21
30 020 โรงเรียนบ้านหนองชะอม 8 12 8
31 021 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 5 31 15
32 101 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 5 3
33 129 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
34 022 โรงเรียนบ้านหว้าเอน 21 50 26
35 023 โรงเรียนบ้านหอย 4 9 7
36 130 โรงเรียนบ้านห้วยเกษียร 2 3 2
37 085 โรงเรียนบ้านเขานันทา 2 5 2
38 010 โรงเรียนบ้านเนินหอม 16 30 17
39 024 โรงเรียนบ้านแหลมหิน 27 48 28
40 131 โรงเรียนบ้านแหลมไผ่ 6 8 6
41 104 โรงเรียนบ้านโคกกระเจียว 2 6 4
42 006 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 18 34 26
43 007 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 17 33 21
44 013 โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ 1 1 1
45 014 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 22 30 29
46 015 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 8 16 12
47 055 โรงเรียนประชุมเขตศึกษา 5 8 5
48 064 โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว 4 6 6
49 139 โรงเรียนวัดกระแจะ (ธวัชชัยนุสรณ์) 0 0 0
50 088 โรงเรียนวัดขิงกระชาย 7 9 7
51 065 โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 4 7 4
52 031 โรงเรียนวัดคู้ลำพัน 1 1 1
53 078 โรงเรียนวัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 12 19 12
54 075 โรงเรียนวัดดงไชยมัน 0 0 0
55 079 โรงเรียนวัดตะเคียนทอง 6 10 6
56 111 โรงเรียนวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 1 2 1
57 140 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก 0 0 0
58 032 โรงเรียนวัดทุ่งสบก 8 16 8
59 132 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 8 13 8
60 105 โรงเรียนวัดนพคุณทอง 4 4 4
61 138 โรงเรียนวัดนิโครธาวาส 0 0 0
62 056 โรงเรียนวัดบางกระเบา 7 10 8
63 141 โรงเรียนวัดบางคาง 1 6 3
64 033 โรงเรียนวัดบางเตย 4 12 7
65 034 โรงเรียนวัดบุฝ้าย 4 9 4
66 096 โรงเรียนวัดบุพพาราม 0 0 0
67 097 โรงเรียนวัดบุยายใบ 0 0 0
68 136 โรงเรียนวัดบ้านพระ 7 19 12
69 081 โรงเรียนวัดบ้านโนน 17 22 19
70 143 โรงเรียนวัดประชาวาส 0 0 0
71 076 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1 1 1
72 077 โรงเรียนวัดประสาทรังสฤษฎิ์ 9 14 10
73 035 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 15 28 14
74 090 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 11 21 17
75 057 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม 1 1 1
76 137 โรงเรียนวัดภักดีสุนทราวาส 0 0 0
77 058 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 3 4 4
78 037 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 58 130 94
79 038 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 10 29 13
80 039 โรงเรียนวัดลำดวน 22 41 23
81 274039 โรงเรียนวัดลำดวน 1 1 1
82 107 โรงเรียนวัดลิรัญดอน 1 5 2
83 082 โรงเรียนวัดศรีมงคล 7 11 7
84 083 โรงเรียนวัดศรีสุทธาวาส 0 0 0
85 040 โรงเรียนวัดสง่างาม 0 0 0
86 112 โรงเรียนวัดสระข่อย 3 9 3
87 113 โรงเรียนวัดสระมะเขือ 0 0 0
88 098 โรงเรียนวัดสัมพันธ์ 0 0 0
89 041 โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ 3 9 3
90 042 โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 11 19 13
91 109 โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 9 20 9
92 115 โรงเรียนวัดหนองเกตุ 1 1 1
93 092 โรงเรียนวัดหนองแก้ว 3 5 3
94 108 โรงเรียนวัดหนองโพรง 4 4 4
95 099 โรงเรียนวัดหลังถ้ำวิทยาคาร 0 0 0
96 043 โรงเรียนวัดหัวกรด 6 13 6
97 059 โรงเรียนวัดหัวไผ่ 3 5 3
98 145 โรงเรียนวัดหาดสะแก 4 14 9
99 045 โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี 4 5 4
100 093 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ 0 0 0
101 046 โรงเรียนวัดอินทาราม 12 18 15
102 274046 โรงเรียนวัดอินทาราม 1 2 1
103 072 โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 3 7 3
104 073 โรงเรียนวัดเกาะลอย 0 0 0
105 066 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 0 0 0
106 106 โรงเรียนวัดเนินผาสุก 0 0 0
107 080 โรงเรียนวัดเนินสูง (ประจันตคาม) 0 0 0
108 134 โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 5 7 5
109 133 โรงเรียนวัดเนินไม้หอม 4 7 4
110 144 โรงเรียนวัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล) 0 0 0
111 114 โรงเรียนวัดแสงสว่าง 6 8 6
112 089 โรงเรียนวัดโคกเขื่อน 2 7 4
113 142 โรงเรียนวัดโบสถ์วิทยา 0 0 0
114 091 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1 1 1
115 044 โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง 2 2 2
116 102 โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 3 4 3
117 067 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น 3 9 6
118 074 โรงเรียนวัดไชยมงคล 6 11 6
119 036 โรงเรียนวัดไผ่งาม 11 21 11
120 110 โรงเรียนหัวซาวิทยา 16 25 22
121 048 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 35 71 38
122 049 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 49 93 74
123 274049 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 3 5 5
124 051 โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 38 62 55
125 052 โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ 1 1 1
126 053 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 16 46 24
127 050 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 17 39 20
128 030 โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 17 28 19
129 026 โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 3 5 4
130 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 2 6 3
131 125 โรงเรียนจงหมิน 0 0 0
132 002 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 15 28 18
133 126 โรงเรียนดาราวัฒนาอินเตอร์ 0 0 0
134 025 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 2 4 2
135 027 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 18 40 28
136 028 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 22 36 24
137 029 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 3 19 4
138 122 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ 0 0 0
139 124 โรงเรียนหทัยชาติ 6 9 7
140 127 โรงเรียนเทวรักษ์ 4 8 5
141 274127 โรงเรียนเทวรักษ์ 1 2 1
142 123 โรงเรียนโชติพิทยากร 0 0 0
143 116 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0
144 117 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) 0 0 0
145 118 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 0 0 0
146 119 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) 0 0 0
147 120 โรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) 0 0 0
148 121 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดศรีมงคล) 0 0 0
รวม 1106 2150 1417
3567

ติดต่อผู้ดูแลระบบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร 037 212006
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]