สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปราจีนบุรี 24 13 4 7 41
2 วัดระเบาะไผ่ 24 7 6 12 37
3 บ้านประพาส 24 7 6 3 37
4 อนุบาลประจันตคาม 13 8 7 4 28
5 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 13 7 5 10 25
6 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13 3 2 0 18
7 ชุมชนวัดหนองจวง 12 7 3 7 22
8 บ้านแหลมหิน 12 5 4 4 21
9 มารีวิทยาปราจีนบุรี 12 3 3 2 18
10 บ้านโคกพนมดี 11 2 1 4 14
11 ชุมชนวัดบางแตน 10 6 3 2 19
12 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 9 10 6 5 25
13 อนุบาลศรีมโหสถ 9 4 0 0 13
14 บ้านหว้าเอน 9 3 5 3 17
15 บ้านดงกระทงยาม 8 6 2 1 16
16 วัดไผ่งาม 8 2 0 1 10
17 เมืองปราจีนบุรี 8 1 3 5 12
18 บ้านวังทะลุ 7 5 8 9 20
19 ฉัตรลิตราศึกษา 7 5 3 0 15
20 บ้านโคกสว่าง 7 3 3 3 13
21 วัดลำดวน 7 2 4 5 13
22 บ้านท่าตูม 7 2 2 4 11
23 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 7 0 0 3 7
24 บ้านโป่งตะเคียน 6 6 3 6 15
25 บ้านปรือวายใหญ่ 6 6 3 1 15
26 วัดอินทาราม 6 3 1 2 10
27 บ้านหนองงูเหลือม 6 2 1 0 9
28 วัดหนองหูช้าง 6 1 2 0 9
29 บ้านโป่งไผ่ 6 1 0 1 7
30 วัดประสาธน์รังสรรค์ 5 4 2 3 11
31 หทัยชาติ 5 0 0 0 5
32 บ้านดงบัง 5 0 0 0 5
33 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 4 5 3 4 12
34 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 4 5 2 5 11
35 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 4 4 1 3 9
36 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 4 3 3 6 10
37 วัดท้าวอู่ทอง 4 2 2 0 8
38 วัดบ้านพระ 4 1 0 1 5
39 วัดหาดสะแก 4 0 0 0 4
40 วัดทุ่งสบก 3 4 0 0 7
41 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 3 3 1 3 7
42 บ้านว่านบ้านด่าน 3 3 0 9 6
43 บ้านแหลมไผ่ 3 3 0 0 6
44 วัดหนองคุ้ม 3 2 3 3 8
45 วัดขิงกระชาย 3 2 1 1 6
46 บ้านหนองปรือน้อย 3 2 0 0 5
47 เทวรักษ์ 3 1 0 0 4
48 วัดสระข่อย 3 0 0 0 3
49 บ้านหนองชะอม 2 3 1 0 6
50 วัดตะเคียนทอง 2 3 1 0 6
51 บ้านเนินหอม 2 2 4 2 8
52 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 2 1 2 1 5
53 วัดไชยมงคล 2 1 1 2 4
54 บ้านบางรุ่งโรจน์ 2 1 1 1 4
55 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 2 1 0 1 3
56 วัดคลองเฆ่ 2 1 0 1 3
57 บ้านหนองหอย 2 1 0 0 3
58 วัดมูลเหล็ก 2 1 0 0 3
59 ไผ่แถวอนุสรณ์ 2 0 0 1 2
60 มารีวิทยาศรีมโหสถ 2 0 0 0 2
61 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 2 0 0 0 2
62 วัดใหม่กวางทอง 2 0 0 0 2
63 วัดใหม่โพธิ์เย็น 2 0 0 0 2
64 บ้านโคกกระเจียว 2 0 0 0 2
65 วัดบ้านโนน 1 5 5 3 11
66 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 1 3 3 2 7
67 หัวซาวิทยา 1 2 2 6 5
68 วัดบางกระเบา 1 2 2 1 5
69 วัดหัวไผ่ 1 2 0 0 3
70 วัดสามัคคีภิรมย์ 1 1 0 1 2
71 บ้านคลองบางไซ 1 1 0 1 2
72 วัดหัวกรด 1 1 0 0 2
73 วัดเกาะมะไฟ 1 1 0 0 2
74 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 1 0 0 2
75 วัดหนองโพรง 1 0 1 2 2
76 วัดเนินไม้หอม 1 0 1 2 2
77 วัดบุฝ้าย 1 0 1 2 2
78 วัดบางเตย 1 0 1 0 2
79 บ้านคลองแก้มช้ำ 1 0 0 1 1
80 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
81 วัดโพธิ์งาม 1 0 0 0 1
82 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 1 0 0 0 1
83 บ้านโป่งกะพ้อ 1 0 0 0 1
84 วัดบางคาง 1 0 0 0 1
85 วัดพิกุลวนาราม 1 0 0 0 1
86 วัดลิรัญดอน 1 0 0 0 1
87 บ้านบางขาม 0 4 0 1 4
88 วัดแสงสว่าง 0 3 2 1 5
89 วัดกระทุ่มแพ้ว 0 3 0 1 3
90 วัดอรัญไพรศรี 0 2 2 0 4
91 ประชุมเขตศึกษา 0 1 2 1 3
92 วัดศรีมงคล 0 1 1 4 2
93 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 1 1 3 2
94 วัดนพคุณทอง 0 1 1 2 2
95 บ้านหอย 0 1 1 1 2
96 บ่อแร่-ธารเลา 0 1 1 1 2
97 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 0 1 1 0 2
98 วัดโคกเขื่อน 0 1 1 0 2
99 บ้านห้วยเกษียร 0 1 0 1 1
100 บ้านเขานันทา 0 1 0 1 1
101 บ้านด่าน 0 1 0 1 1
102 บ้านย่านนางวิ่ง 0 1 0 1 1
103 บ้านบางปลาร้า 0 0 1 0 1
104 วัดประดิษฐาราม 0 0 1 0 1
105 วัดหนองแก้ว 0 0 0 3 0
106 วัดคู้ลำพัน 0 0 0 1 0
107 วัดหนองเกตุ 0 0 0 1 0
108 อนุบาลศรีมหาโพธิ 0 0 0 1 0
รวม 421 232 149 197 999