สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปราจีนบุรี 24 13 4 6 41
2 วัดระเบาะไผ่ 22 6 6 12 34
3 บ้านประพาส 20 7 6 3 33
4 อนุบาลประจันตคาม 13 8 7 4 28
5 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13 3 2 0 18
6 ชุมชนวัดหนองจวง 12 7 3 7 22
7 บ้านแหลมหิน 12 5 4 4 21
8 มารีวิทยาปราจีนบุรี 12 3 3 2 18
9 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 9 7 5 10 21
10 ชุมชนวัดบางแตน 9 5 2 1 16
11 บ้านหว้าเอน 9 3 5 3 17
12 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 8 9 5 4 22
13 บ้านดงกระทงยาม 8 6 2 1 16
14 อนุบาลศรีมโหสถ 8 4 0 0 12
15 วัดไผ่งาม 8 2 0 1 10
16 เมืองปราจีนบุรี 8 1 3 5 12
17 บ้านวังทะลุ 7 5 8 9 20
18 ฉัตรลิตราศึกษา 7 5 3 0 15
19 บ้านโคกสว่าง 7 3 3 3 13
20 วัดลำดวน 7 2 4 5 13
21 บ้านท่าตูม 7 2 2 4 11
22 บ้านโคกพนมดี 7 2 1 3 10
23 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 7 0 0 3 7
24 บ้านโป่งตะเคียน 6 6 3 6 15
25 บ้านปรือวายใหญ่ 6 6 3 1 15
26 วัดอินทาราม 6 3 1 2 10
27 บ้านหนองงูเหลือม 6 2 1 0 9
28 วัดหนองหูช้าง 6 1 2 0 9
29 บ้านโป่งไผ่ 6 1 0 1 7
30 วัดประสาธน์รังสรรค์ 5 4 2 3 11
31 หทัยชาติ 5 0 0 0 5
32 บ้านดงบัง 5 0 0 0 5
33 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 4 5 2 5 11
34 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 4 5 2 3 11
35 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 4 4 1 3 9
36 วัดบ้านพระ 4 1 0 1 5
37 วัดหาดสะแก 4 0 0 0 4
38 วัดทุ่งสบก 3 4 0 0 7
39 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 3 3 1 3 7
40 บ้านว่านบ้านด่าน 3 3 0 9 6
41 วัดหนองคุ้ม 3 2 3 3 8
42 วัดขิงกระชาย 3 2 1 1 6
43 บ้านหนองปรือน้อย 3 2 0 0 5
44 วัดท้าวอู่ทอง 3 1 2 0 6
45 เทวรักษ์ 3 1 0 0 4
46 วัดสระข่อย 3 0 0 0 3
47 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 2 3 3 6 8
48 บ้านหนองชะอม 2 3 1 0 6
49 วัดตะเคียนทอง 2 3 1 0 6
50 บ้านเนินหอม 2 2 4 2 8
51 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 2 1 2 1 5
52 วัดไชยมงคล 2 1 1 1 4
53 บ้านบางรุ่งโรจน์ 2 1 1 1 4
54 วัดคลองเฆ่ 2 1 0 1 3
55 บ้านหนองหอย 2 1 0 0 3
56 มารีวิทยาศรีมโหสถ 2 0 0 0 2
57 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 2 0 0 0 2
58 วัดใหม่กวางทอง 2 0 0 0 2
59 วัดใหม่โพธิ์เย็น 2 0 0 0 2
60 บ้านโคกกระเจียว 2 0 0 0 2
61 วัดบ้านโนน 1 5 5 3 11
62 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 1 3 3 2 7
63 บ้านแหลมไผ่ 1 3 0 0 4
64 หัวซาวิทยา 1 2 2 6 5
65 วัดบางกระเบา 1 2 2 1 5
66 วัดหัวไผ่ 1 2 0 0 3
67 วัดสามัคคีภิรมย์ 1 1 0 1 2
68 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 1 0 1 2
69 บ้านคลองบางไซ 1 1 0 1 2
70 วัดเกาะมะไฟ 1 1 0 0 2
71 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 1 1 0 0 2
72 วัดมูลเหล็ก 1 1 0 0 2
73 วัดหนองโพรง 1 0 1 2 2
74 วัดเนินไม้หอม 1 0 1 2 2
75 วัดบุฝ้าย 1 0 1 2 2
76 วัดบางเตย 1 0 1 0 2
77 บ้านคลองแก้มช้ำ 1 0 0 1 1
78 บ้านวังขอน 1 0 0 0 1
79 วัดโพธิ์งาม 1 0 0 0 1
80 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 1 0 0 0 1
81 บ้านโป่งกะพ้อ 1 0 0 0 1
82 วัดบางคาง 1 0 0 0 1
83 วัดพิกุลวนาราม 1 0 0 0 1
84 วัดลิรัญดอน 1 0 0 0 1
85 บ้านบางขาม 0 4 0 1 4
86 วัดแสงสว่าง 0 3 2 1 5
87 วัดกระทุ่มแพ้ว 0 3 0 1 3
88 วัดอรัญไพรศรี 0 2 2 0 4
89 ประชุมเขตศึกษา 0 1 2 1 3
90 วัดศรีมงคล 0 1 1 4 2
91 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 1 1 3 2
92 วัดนพคุณทอง 0 1 1 2 2
93 บ้านหอย 0 1 1 1 2
94 บ่อแร่-ธารเลา 0 1 1 1 2
95 วัดโคกเขื่อน 0 1 1 0 2
96 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 0 1 1 0 2
97 บ้านห้วยเกษียร 0 1 0 1 1
98 บ้านเขานันทา 0 1 0 1 1
99 บ้านด่าน 0 1 0 1 1
100 บ้านย่านนางวิ่ง 0 1 0 1 1
101 วัดหัวกรด 0 1 0 0 1
102 บ้านบางปลาร้า 0 0 1 0 1
103 วัดประดิษฐาราม 0 0 1 0 1
104 วัดหนองแก้ว 0 0 0 3 0
105 วัดคู้ลำพัน 0 0 0 1 0
106 วัดหนองเกตุ 0 0 0 1 0
107 อนุบาลศรีมหาโพธิ 0 0 0 1 0
รวม 394 228 146 190 958