สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=30 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลปราจีนบุรี 12 12 11 35 24 13 4 7 41
2 วัดระเบาะไผ่ 11 11 7 29 24 7 6 12 37
3 บ้านประพาส 11 10 5 26 24 7 6 3 37
4 มารีวิทยาปราจีนบุรี 10 3 2 15 12 3 3 2 18
5 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7 5 1 13 13 3 2 0 18
6 อนุบาลประจันตคาม 7 3 7 17 13 8 7 4 28
7 อนุบาลศรีมโหสถ 6 3 0 9 9 4 0 0 13
8 บ้านแหลมหิน 6 2 2 10 12 5 4 4 21
9 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 5 5 2 12 13 7 5 10 25
10 บ้านโคกพนมดี 5 4 3 12 11 2 1 4 14
11 ชุมชนวัดหนองจวง 5 3 6 14 12 7 3 7 22
12 ฉัตรลิตราศึกษา 5 3 1 9 7 5 3 0 15
13 เมืองปราจีนบุรี 5 2 2 9 8 1 3 5 12
14 บ้านวังทะลุ 5 1 3 9 7 5 8 9 20
15 บ้านหว้าเอน 4 4 1 9 9 3 5 3 17
16 ชุมชนวัดบางแตน 3 5 5 13 10 6 3 2 19
17 บ้านดงกระทงยาม 3 4 0 7 8 6 2 1 16
18 บ้านโป่งตะเคียน 3 3 2 8 6 6 3 6 15
19 วัดไผ่งาม 3 3 1 7 8 2 0 1 10
20 วัดลำดวน 3 2 0 5 7 2 4 5 13
21 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 3 2 0 5 7 0 0 3 7
22 หทัยชาติ 3 2 0 5 5 0 0 0 5
23 วัดประสาธน์รังสรรค์ 3 1 1 5 5 4 2 3 11
24 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 3 1 1 5 4 3 3 6 10
25 บ้านหนองปรือน้อย 3 1 0 4 3 2 0 0 5
26 บ้านว่านบ้านด่าน 3 0 1 4 3 3 0 9 6
27 บ้านดงบัง 3 0 0 3 5 0 0 0 5
28 ไผ่แถวอนุสรณ์ 3 0 0 3 2 0 0 1 2
29 บ้านโคกสว่าง 2 3 2 7 7 3 3 3 13
30 บ้านปรือวายใหญ่ 2 2 3 7 6 6 3 1 15
31 วัดหนองหูช้าง 2 2 2 6 6 1 2 0 9
32 วัดท้าวอู่ทอง 2 1 1 4 4 2 2 0 8
33 บ้านหนองงูเหลือม 2 1 0 3 6 2 1 0 9
34 วัดหนองคุ้ม 2 1 0 3 3 2 3 3 8
35 บ้านท่าตูม 2 0 4 6 7 2 2 4 11
36 หัวซาวิทยา 2 0 2 4 1 2 2 6 5
37 บ้านโป่งไผ่ 1 2 2 5 6 1 0 1 7
38 บ้านหนองชะอม 1 2 1 4 2 3 1 0 6
39 บ้านหนองหอย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
40 วัดอินทาราม 1 0 2 3 6 3 1 2 10
41 วัดทุ่งสบก 1 0 2 3 3 4 0 0 7
42 วัดมูลเหล็ก 1 0 1 2 2 1 0 0 3
43 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 1 0 0 1 4 5 2 5 11
44 เทวรักษ์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
45 บ้านเนินหอม 1 0 0 1 2 2 4 2 8
46 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 0 0 1 2 1 0 1 3
47 วัดคลองเฆ่ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
48 มารีวิทยาศรีมโหสถ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
49 วัดสามัคคีภิรมย์ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
50 วัดหัวกรด 1 0 0 1 1 1 0 0 2
51 วัดเกาะมะไฟ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
52 บ้านวังขอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 วัดโพธิ์งาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านหอย 1 0 0 1 0 1 1 1 2
55 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 0 5 3 8 9 10 6 5 25
56 วัดบ้านพระ 0 4 0 4 4 1 0 1 5
57 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 0 2 4 6 4 5 3 4 12
58 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 0 2 3 5 4 4 1 3 9
59 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 0 2 0 2 1 3 3 2 7
60 วัดแสงสว่าง 0 2 0 2 0 3 2 1 5
61 วัดหาดสะแก 0 1 2 3 4 0 0 0 4
62 บ้านแหลมไผ่ 0 1 2 3 3 3 0 0 6
63 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
64 บ้านคลองบางไซ 0 1 1 2 1 1 0 1 2
65 วัดบางเตย 0 1 1 2 1 0 1 0 2
66 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 0 1 0 1 3 3 1 3 7
67 วัดใหม่กวางทอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
68 วัดหัวไผ่ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
69 วัดหนองโพรง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
70 วัดเนินไม้หอม 0 1 0 1 1 0 1 2 2
71 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านบางขาม 0 1 0 1 0 4 0 1 4
73 วัดสระข่อย 0 0 3 3 3 0 0 0 3
74 วัดบ้านโนน 0 0 2 2 1 5 5 3 11
75 วัดขิงกระชาย 0 0 1 1 3 2 1 1 6
76 วัดไชยมงคล 0 0 1 1 2 1 1 2 4
77 วัดบางกระเบา 0 0 1 1 1 2 2 1 5
78 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
79 บ้านโป่งกะพ้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 วัดบางคาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 วัดกระทุ่มแพ้ว 0 0 1 1 0 3 0 1 3
82 วัดอรัญไพรศรี 0 0 1 1 0 2 2 0 4
83 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 1 1 0 1 1 3 2
84 บ้านห้วยเกษียร 0 0 1 1 0 1 0 1 1
85 บ้านเขานันทา 0 0 1 1 0 1 0 1 1
86 วัดตะเคียนทอง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
87 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 0 0 0 0 2 1 2 1 5
88 บ้านบางรุ่งโรจน์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
89 วัดใหม่โพธิ์เย็น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
90 บ้านโคกกระเจียว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
91 วัดบุฝ้าย 0 0 0 0 1 0 1 2 2
92 บ้านคลองแก้มช้ำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
93 วัดพิกุลวนาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
94 วัดลิรัญดอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 ประชุมเขตศึกษา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
96 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 0 1 1 4 2
97 วัดนพคุณทอง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
98 บ่อแร่-ธารเลา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
99 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 0 0 0 0 0 1 1 0 2
100 วัดโคกเขื่อน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
101 บ้านด่าน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
102 บ้านย่านนางวิ่ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
103 บ้านบางปลาร้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 วัดประดิษฐาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 วัดหนองแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 3 0
106 วัดคู้ลำพัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 วัดหนองเกตุ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 อนุบาลศรีมหาโพธิ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 177 139 119 435 421 232 149 197 802