สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลปราจีนบุรี 12 11 11 34 24 13 4 6 41
2 มารีวิทยาปราจีนบุรี 10 3 2 15 12 3 3 2 18
3 วัดระเบาะไผ่ 9 11 7 27 22 6 6 12 34
4 บ้านประพาส 9 8 5 22 20 7 6 3 33
5 มัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7 5 1 13 13 3 2 0 18
6 อนุบาลประจันตคาม 7 3 7 17 13 8 7 4 28
7 บ้านแหลมหิน 6 2 2 10 12 5 4 4 21
8 อนุบาลศรีมโหสถ 6 2 0 8 8 4 0 0 12
9 ชุมชนวัดหนองจวง 5 3 6 14 12 7 3 7 22
10 ฉัตรลิตราศึกษา 5 3 1 9 7 5 3 0 15
11 เมืองปราจีนบุรี 5 2 2 9 8 1 3 5 12
12 บ้านวังทะลุ 5 1 3 9 7 5 8 9 20
13 บ้านหว้าเอน 4 4 1 9 9 3 5 3 17
14 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 3 5 0 8 9 7 5 10 21
15 บ้านดงกระทงยาม 3 4 0 7 8 6 2 1 16
16 บ้านโป่งตะเคียน 3 3 2 8 6 6 3 6 15
17 วัดไผ่งาม 3 3 1 7 8 2 0 1 10
18 วัดลำดวน 3 2 0 5 7 2 4 5 13
19 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 3 2 0 5 7 0 0 3 7
20 หทัยชาติ 3 2 0 5 5 0 0 0 5
21 วัดประสาธน์รังสรรค์ 3 1 1 5 5 4 2 3 11
22 บ้านหนองปรือน้อย 3 1 0 4 3 2 0 0 5
23 บ้านว่านบ้านด่าน 3 0 1 4 3 3 0 9 6
24 บ้านดงบัง 3 0 0 3 5 0 0 0 5
25 ชุมชนวัดบางแตน 2 4 5 11 9 5 2 1 16
26 บ้านโคกพนมดี 2 3 3 8 7 2 1 3 10
27 บ้านโคกสว่าง 2 3 2 7 7 3 3 3 13
28 บ้านปรือวายใหญ่ 2 2 3 7 6 6 3 1 15
29 วัดหนองหูช้าง 2 2 2 6 6 1 2 0 9
30 บ้านหนองงูเหลือม 2 1 0 3 6 2 1 0 9
31 วัดหนองคุ้ม 2 1 0 3 3 2 3 3 8
32 บ้านท่าตูม 2 0 4 6 7 2 2 4 11
33 หัวซาวิทยา 2 0 2 4 1 2 2 6 5
34 บ้านโป่งไผ่ 1 2 2 5 6 1 0 1 7
35 บ้านหนองชะอม 1 2 1 4 2 3 1 0 6
36 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1 1 1 3 2 3 3 6 8
37 บ้านหนองหอย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
38 วัดอินทาราม 1 0 2 3 6 3 1 2 10
39 วัดทุ่งสบก 1 0 2 3 3 4 0 0 7
40 วัดท้าวอู่ทอง 1 0 1 2 3 1 2 0 6
41 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 1 0 0 1 4 5 2 5 11
42 เทวรักษ์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
43 บ้านเนินหอม 1 0 0 1 2 2 4 2 8
44 วัดคลองเฆ่ 1 0 0 1 2 1 0 1 3
45 มารีวิทยาศรีมโหสถ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
46 วัดสามัคคีภิรมย์ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
47 วัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1 0 0 1 1 1 0 1 2
48 วัดเกาะมะไฟ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
49 บ้านวังขอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 วัดโพธิ์งาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านหอย 1 0 0 1 0 1 1 1 2
52 วัดบ้านพระ 0 4 0 4 4 1 0 1 5
53 ชุมชนบ้านขอนขว้าง 0 3 3 6 8 9 5 4 22
54 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 0 2 3 5 4 4 1 3 9
55 ชุมชนบ้านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 0 2 2 4 4 5 2 3 11
56 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ 0 2 0 2 1 3 3 2 7
57 วัดแสงสว่าง 0 2 0 2 0 3 2 1 5
58 วัดหาดสะแก 0 1 2 3 4 0 0 0 4
59 กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 0 1 1 2 2 0 0 0 2
60 บ้านคลองบางไซ 0 1 1 2 1 1 0 1 2
61 วัดบางเตย 0 1 1 2 1 0 1 0 2
62 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 0 1 0 1 3 3 1 3 7
63 วัดใหม่กวางทอง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
64 วัดหัวไผ่ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
65 วัดหนองโพรง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
66 วัดเนินไม้หอม 0 1 0 1 1 0 1 2 2
67 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านบางขาม 0 1 0 1 0 4 0 1 4
69 วัดสระข่อย 0 0 3 3 3 0 0 0 3
70 วัดบ้านโนน 0 0 2 2 1 5 5 3 11
71 วัดขิงกระชาย 0 0 1 1 3 2 1 1 6
72 วัดไชยมงคล 0 0 1 1 2 1 1 1 4
73 บ้านแหลมไผ่ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
74 วัดบางกระเบา 0 0 1 1 1 2 2 1 5
75 ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
76 วัดมูลเหล็ก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
77 บ้านโป่งกะพ้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
78 วัดบางคาง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
79 วัดกระทุ่มแพ้ว 0 0 1 1 0 3 0 1 3
80 วัดอรัญไพรศรี 0 0 1 1 0 2 2 0 4
81 บ้านปากคลองบางกระดาน 0 0 1 1 0 1 1 3 2
82 บ้านห้วยเกษียร 0 0 1 1 0 1 0 1 1
83 บ้านเขานันทา 0 0 1 1 0 1 0 1 1
84 วัดตะเคียนทอง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
85 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 0 0 0 0 2 1 2 1 5
86 บ้านบางรุ่งโรจน์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
87 วัดใหม่โพธิ์เย็น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
88 บ้านโคกกระเจียว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
89 วัดบุฝ้าย 0 0 0 0 1 0 1 2 2
90 บ้านคลองแก้มช้ำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
91 วัดพิกุลวนาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 วัดลิรัญดอน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 ประชุมเขตศึกษา 0 0 0 0 0 1 2 1 3
94 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 0 1 1 4 2
95 วัดนพคุณทอง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
96 บ่อแร่-ธารเลา 0 0 0 0 0 1 1 1 2
97 วัดโคกเขื่อน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 0 0 0 0 0 1 1 0 2
99 บ้านด่าน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
100 บ้านย่านนางวิ่ง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
101 วัดหัวกรด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านบางปลาร้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 วัดประดิษฐาราม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 วัดหนองแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 3 0
105 วัดคู้ลำพัน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 วัดหนองเกตุ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 อนุบาลศรีมหาโพธิ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 159 129 114 402 394 228 146 190 768