หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์วิชาการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 11 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.3/1, ป.3/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ป.3/2, ป.3/4
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2, 3 ห้อง ป.4/1, ป.4/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ป.4/2, ป.4/4
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ป.5/2
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 และ ป.1/2 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 และ ป.1/4 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/1, ป.6/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ป.6/2, ป.6/4
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 3 ห้อง ม.1/1, ม.1/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ม.1/2, ม.2/1
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 4 ห้อง ม.2/2 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ห้องเก็บตัว ม.2/3
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ห้องประชุมนิลปัทม์ 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 ห้องเก็บตัวห้องวิทยาศาสตร์
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 4 ห้อง ม.3/1, ม.3/2 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 4 ห้อง ม.3/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ วิรมณ แม้นชัยภูมิ Tel.092-7942645
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]