หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์วิชาการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 11 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารองค์บริหารรส่วนจังหวัดปทุมธานี ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 17 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สนามฟุตบอลและสนามบาสเก็ตบอล 17 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สนามฟุตบอล 17 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์มัธยม 17 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง ประชุม 17 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารอนุบาล ชั้น 1 17 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม อาคารอนุบาล ชั้น 1 17 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
-
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 ให้สมัครมาในระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันวันที่ 4 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตกรรมระดับชาติ
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 ให้สมัครมาในระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันวันที่ 4 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตกรรมระดับชาติ
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
-
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 ให้สมัครมาในระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันวันที่ 4 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตกรรมระดับชาติ
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ให้สมัครมาในระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันวันที่ 4 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตกรรมระดับชาติ
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
-
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 ให้สมัครมาในระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันวันที่ 4 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตกรรมระดับชาติ
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 ให้สมัครมาในระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันวันที่ 4 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตกรรมระดับชาติ
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 ให้สมัครมาในระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันวันที่ 4 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตกรรมระดับชาติ
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 ให้สมัครมาในระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันวันที่ 4 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตกรรมระดับชาติ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ วิรมณ แม้นชัยภูมิ Tel.092-7942645
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]