หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์วิชาการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 11 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดทศทิศ ห้องประชุมวัดทศทิศาราม 18 พ.ย. 2557 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดทศทิศ ห้องประชุมวัดทศทิศาราม 18 พ.ย. 2557 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทศทิศ ห้องประชุมวัดทศทิศาราม 18 พ.ย. 2557 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2557 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2557 90.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2557 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารมัธยมศึกษา(อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2557 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารมัธยมศึกษา(อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 18 พ.ย. 2557 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2557 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2557 09.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารมัธยมศึกษา(อาคารไม้) ชั้น 1 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 18 พ.ย. 2557 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารมัธยมศึกษา(อาคารไม้) ชั้น 2 ห้อง ห้อง 1-2 18 พ.ย. 2557 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทศทิศ บ้านดิน 18 พ.ย. 2557 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารประถมศึกษา(อาคารเดิม) ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 1-2 18 พ.ย. 2557 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารประถมศึกษา(อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง ห้องประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 18 พ.ย. 2557 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทศทิศ อาคารประถมศึกษา(อาคารใหม่) ชั้น 2 ห้อง ห้องประถมศึกษาปีที่ 6 18 พ.ย. 2557 09.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดทศทิศ ห้องสวดมนต์ 18 พ.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ วิรมณ แม้นชัยภูมิ Tel.092-7942645
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]