หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์วิชาการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 11 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัว ห้อง ม.1/3
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ม.1/5 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง ม.1/4
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขียนเขต อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ภาษาต่างประเทศ 11 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.30
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง ม. 4/1 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง ม.5/1 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขียนเขต อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 3 ห้อง 5304 (ป.6/1) 11 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.30
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อบจ. ชั้น 4 ห้อง ม.1/1 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขียนเขต อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 ห้อง 5205 (ป.4/1) 11 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.30
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ม.3/2 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง ม.3/3
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขียนเขต อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 3 ห้อง 5301 (ป.4/3) 11 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.30
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขียนเขต ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง สมุด 11 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.30
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง ม.6/2 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวห้อง ม.3/4
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขียนเขต อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 ห้อง 5202 (ป.3/1) 11 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-15.30
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ วิรมณ แม้นชัยภูมิ Tel.092-7942645
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]