หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 97 58 63.74% 13 14.29% 7 7.69% 13 14.29% 91
2 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 112 48 46.15% 25 24.04% 16 15.38% 15 14.42% 104
3 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 97 46 51.11% 16 17.78% 13 14.44% 15 16.67% 90
4 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 67 37 57.81% 20 31.25% 4 6.25% 3 4.69% 64
5 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 93 31 36.05% 17 19.77% 16 18.6% 22 25.58% 86
6 โรงเรียนวัดคลองชัน 87 29 35.37% 18 21.95% 18 21.95% 17 20.73% 82
7 โรงเรียนวัดเขียนเขต 70 28 41.79% 18 26.87% 11 16.42% 10 14.93% 67
8 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 58 23 41.07% 12 21.43% 12 21.43% 9 16.07% 56
9 โรงเรียนศรีจิตรา 47 22 48.89% 9 20% 5 11.11% 9 20% 45
10 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 58 17 31.48% 15 27.78% 14 25.93% 8 14.81% 54
11 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 63 15 25.42% 10 16.95% 14 23.73% 20 33.9% 59
12 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 42 15 38.46% 8 20.51% 5 12.82% 11 28.21% 39
13 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 44 15 40.54% 6 16.22% 6 16.22% 10 27.03% 37
14 โรงเรียนระเบียบวิทยา 37 12 41.38% 7 24.14% 2 6.9% 8 27.59% 29
15 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 21 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
16 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 53 10 19.61% 16 31.37% 8 15.69% 17 33.33% 51
17 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 44 10 24.39% 10 24.39% 12 29.27% 9 21.95% 41
18 โรงเรียนอุดมวิทยา 39 9 23.68% 10 26.32% 12 31.58% 7 18.42% 38
19 โรงเรียนกลางคลองสิบ 37 9 25.71% 8 22.86% 7 20% 11 31.43% 35
20 โรงเรียนชุมชนบึงบา 32 9 29.03% 6 19.35% 6 19.35% 10 32.26% 31
21 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 19 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
22 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 49 8 19.05% 11 26.19% 12 28.57% 11 26.19% 42
23 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 39 8 21.62% 10 27.03% 4 10.81% 15 40.54% 37
24 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 34 8 26.67% 8 26.67% 8 26.67% 6 20% 30
25 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 35 8 22.86% 7 20% 8 22.86% 12 34.29% 35
26 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 35 8 24.24% 7 21.21% 7 21.21% 11 33.33% 33
27 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 32 8 25.81% 4 12.9% 7 22.58% 12 38.71% 31
28 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 35 8 28.57% 3 10.71% 5 17.86% 12 42.86% 28
29 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 36 7 20% 6 17.14% 12 34.29% 10 28.57% 35
30 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 33 7 21.21% 5 15.15% 10 30.3% 11 33.33% 33
31 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 28 7 28% 3 12% 7 28% 8 32% 25
32 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 12 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
33 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 24 6 27.27% 8 36.36% 5 22.73% 3 13.64% 22
34 โรงเรียนวัดสระบัว 21 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 4 22.22% 18
35 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 26 6 23.08% 3 11.54% 4 15.38% 13 50% 26
36 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 13 6 46.15% 1 7.69% 4 30.77% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 47 5 12.5% 11 27.5% 14 35% 10 25% 40
38 โรงเรียนวัดนาบุญ 33 5 17.24% 10 34.48% 5 17.24% 9 31.03% 29
39 โรงเรียนเปรมฤทัย 34 5 16.13% 7 22.58% 5 16.13% 14 45.16% 31
40 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 25 5 22.73% 7 31.82% 3 13.64% 7 31.82% 22
41 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 19 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
42 โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา 27 5 22.73% 4 18.18% 7 31.82% 6 27.27% 22
43 โรงเรียนวัดธัญญะผล 14 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
44 โรงเรียนสีวลี 25 4 16.67% 6 25% 6 25% 8 33.33% 24
45 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 29 4 14.29% 4 14.29% 14 50% 6 21.43% 28
46 โรงเรียนวัดทศทิศ 10 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 32 3 9.68% 7 22.58% 7 22.58% 14 45.16% 31
48 โรงเรียนวัดพวงแก้ว 23 3 14.29% 7 33.33% 5 23.81% 6 28.57% 21
49 โรงเรียนวัดสุวรรณ 16 3 25% 6 50% 0 0% 3 25% 12
50 โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 27 3 13.04% 5 21.74% 7 30.43% 8 34.78% 23
51 โรงเรียนวัดปทุมนายก 21 3 15.79% 5 26.32% 7 36.84% 4 21.05% 19
52 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 22 3 14.29% 3 14.29% 12 57.14% 3 14.29% 21
53 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนสวนอักษร 16 2 12.5% 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 16
55 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" 15 2 14.29% 5 35.71% 1 7.14% 6 42.86% 14
56 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 22 2 12.5% 4 25% 3 18.75% 7 43.75% 16
57 โรงเรียนวัดพืชอุดม 12 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 3 25% 12
58 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
59 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 10 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
60 โรงเรียนวัดโสภณาราม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 32 1 3.33% 11 36.67% 10 33.33% 8 26.67% 30
62 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 14 1 7.14% 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 14
63 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 15 1 6.67% 5 33.33% 6 40% 3 20% 15
64 โรงเรียนวัดโปรยฝน 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
65 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 9 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
66 โรงเรียนวัดเกตุประภา 13 1 8.33% 1 8.33% 4 33.33% 6 50% 12
67 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนวัดอดิศร 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
70 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 6 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 6
71 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 17 0 0% 7 43.75% 5 31.25% 4 25% 16
74 โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา 14 0 0% 5 41.67% 3 25% 4 33.33% 12
75 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 19 0 0% 4 25% 6 37.5% 6 37.5% 16
76 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
77 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 7
78 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
79 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
80 โรงเรียนศาลาลอย 14 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ วิรมณ แม้นชัยภูมิ Tel.092-7942645
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]