หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 75 48 65.75% 15 20.55% 6 8.22% 4 5.48% 73
2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 61 48 82.76% 7 12.07% 1 1.72% 2 3.45% 58
3 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 58 32 55.17% 12 20.69% 7 12.07% 7 12.07% 58
4 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 47 30 65.22% 11 23.91% 1 2.17% 4 8.7% 46
5 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 40 26 68.42% 8 21.05% 1 2.63% 3 7.89% 38
6 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 39 25 64.1% 8 20.51% 2 5.13% 4 10.26% 39
7 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 41 18 43.9% 13 31.71% 7 17.07% 3 7.32% 41
8 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 28 18 66.67% 3 11.11% 5 18.52% 1 3.7% 27
9 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 29 16 57.14% 6 21.43% 4 14.29% 2 7.14% 28
10 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 34 15 44.12% 7 20.59% 7 20.59% 5 14.71% 34
11 โรงเรียนบ้านลำพระ 31 15 48.39% 5 16.13% 5 16.13% 6 19.35% 31
12 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 31 14 46.67% 6 20% 6 20% 4 13.33% 30
13 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 20 13 68.42% 1 5.26% 3 15.79% 2 10.53% 19
14 โรงเรียนมหาราช7 48 12 25% 11 22.92% 12 25% 13 27.08% 48
15 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 21 11 55% 3 15% 4 20% 2 10% 20
16 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 20 11 55% 2 10% 2 10% 5 25% 20
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
18 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 20 10 52.63% 2 10.53% 4 21.05% 3 15.79% 19
19 โรงเรียนวัดห้วยหมู 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
20 โรงเรียนวัดสันติการาม 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
22 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 29 8 33.33% 7 29.17% 6 25% 3 12.5% 24
23 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 23 8 40% 4 20% 3 15% 5 25% 20
24 โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 18 7 41.18% 8 47.06% 1 5.88% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 15 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 15 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 2 14.29% 14
27 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านหนองขาม 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
30 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 15 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 14 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
32 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 11 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
33 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
34 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนนารีวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 13 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 13
37 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 11 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 18 4 25% 4 25% 4 25% 4 25% 16
44 โรงเรียนวัดพเนินพลู 18 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 8 47.06% 17
45 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 13 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
46 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
47 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 14 4 28.57% 2 14.29% 4 28.57% 4 28.57% 14
48 โรงเรียนสินแร่สยาม 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนบ้านไทรงาม 13 3 23.08% 5 38.46% 1 7.69% 4 30.77% 13
50 โรงเรียนวัดยางงาม 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
52 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
55 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
56 โรงเรียนบ้านวังปลา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
57 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
58 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนวัดบางกระ 9 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
62 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
63 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 13 2 16.67% 3 25% 3 25% 4 33.33% 12
64 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านหุบพริก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนสีวะรา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านพุเกตุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนบ้านสันดอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดท่าโขลง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดเกตุน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนสุริยวงศ์ 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านท่ายาง 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
83 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านเขากรวด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดดอนทราย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
93 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนวัดวังมะนาว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดแคทราย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
111 โรงเรียนวัดเวียงทุน 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
112 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
113 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนจันทคาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดดอนแจง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดเหนือวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
128 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 5 0 0% 0 0% 1 20% 4 80% 5
130 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
131 โรงเรียนบ้านยางคู่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านหนองลังกา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนวัดดอนตะโก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนบ้านพุคาย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
136 โรงเรียนบ้านรางม่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
137 โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
138 โรงเรียนบ้านหนองโก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางรุ่งอรุณ สว่างดี โทร. 081-8577499 E-mail: rungaroon.2103@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]