หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 7 53 16
2 005 โรงเรียนจันทคาม 1 1 1
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 20 31 27
4 282006 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1 2 2
5 007 โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 7 21 11
6 008 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 20 38 29
7 013 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 18 31 19
8 177 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 3 4 3
9 025 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 47 155 80
10 027 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 3 5 4
11 028 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 13 38 16
12 031 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 31 64 47
13 035 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 2 4 3
14 032 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 3 7 3
15 034 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 7 26 12
16 029 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 6 8 7
17 030 โรงเรียนบ้านท่ายาง 5 7 7
18 087 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 4 5 4
19 038 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 8 13 11
20 037 โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 1 3 2
21 046 โรงเรียนบ้านพุคาย 1 2 1
22 178 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 3 3 3
23 049 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 4 29 11
24 045 โรงเรียนบ้านพุเกตุ 2 5 4
25 052 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 3 13 5
26 054 โรงเรียนบ้านยางคู่ 1 1 1
27 176 โรงเรียนบ้านรางม่วง 1 3 1
28 055 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 4 6 4
29 057 โรงเรียนบ้านลำพระ 31 60 37
30 058 โรงเรียนบ้านวังปลา 4 14 7
31 059 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 2 17 6
32 060 โรงเรียนบ้านสันดอน 2 8 2
33 061 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 9 6
34 065 โรงเรียนบ้านหนองขาม 9 12 11
35 066 โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 1 1
36 067 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 1 2 1
37 068 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 5 6 6
38 069 โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 1 1 1
39 071 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 5 28 5
40 072 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 3 2
41 073 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 5 12 7
42 075 โรงเรียนบ้านหนองลังกา 1 2 2
43 076 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 2 13 2
44 062 โรงเรียนบ้านหนองโก 1 1 1
45 074 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 1 1 1
46 083 โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 3 7 4
47 174 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 7 22 11
48 085 โรงเรียนบ้านหุบพริก 4 25 5
49 079 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 5 5 5
50 080 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 5 11 6
51 081 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 15 34 24
52 082 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 4 18 6
53 086 โรงเรียนบ้านอ่างหิน 1 1 1
54 017 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 0 0 0
55 019 โรงเรียนบ้านเขากรวด 2 4 2
56 021 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 4 10 6
57 022 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 2 2 2
58 023 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 4 10 6
59 039 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 21 44 29
60 053 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 1 3 1
61 041 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 41 137 80
62 042 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 5 11 8
63 036 โรงเรียนบ้านไทรงาม 13 37 21
64 050 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 1 3 1
65 088 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 1 2 2
66 090 โรงเรียนมหาราช7 48 87 55
67 282090 โรงเรียนมหาราช7 2 3 3
68 091 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 58 157 99
69 101 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน 2 2 2
70 175 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 1 5 2
71 105 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 5 22 9
72 107 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 28 75 51
73 108 โรงเรียนวัดดอนตะโก 1 2 1
74 109 โรงเรียนวัดดอนทราย 2 3 2
75 106 โรงเรียนวัดดอนแจง 1 16 3
76 110 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 11 25 15
77 111 โรงเรียนวัดท่าโขลง 2 4 2
78 112 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 2 9 2
79 115 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 29 66 30
80 116 โรงเรียนวัดบางกระ 9 14 9
81 117 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 12 23 13
82 118 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 1 3 1
83 120 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 15 38 19
84 121 โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 18 35 26
85 122 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 15 26 19
86 125 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 39 72 39
87 126 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 3 12 4
88 124 โรงเรียนวัดพเนินพลู 18 26 18
89 130 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 2 4 4
90 131 โรงเรียนวัดยางงาม 11 12 11
91 132 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 2 2
92 133 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 2 3 2
93 134 โรงเรียนวัดวังมะนาว 2 2 2
94 138 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 2 3 2
95 140 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 2 4 2
96 141 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 1 1
97 142 โรงเรียนวัดสันติการาม 12 27 21
98 169 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 1 1 1
99 145 โรงเรียนวัดหนองบัว 3 13 4
100 146 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 3 7 5
101 147 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 13 27 18
102 170 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 1 3 1
103 148 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 3 11 3
104 150 โรงเรียนวัดห้วยหมู 10 28 17
105 149 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 14 38 18
106 155 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1 3 1
107 094 โรงเรียนวัดเกตุน้อย 2 8 4
108 095 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 11 37 12
109 099 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 40 91 67
110 100 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 75 145 115
111 282100 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2 4 4
112 097 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 1 2 1
113 103 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 29 64 50
114 137 โรงเรียนวัดเวียงทุน 4 12 5
115 152 โรงเรียนวัดเหนือวน 1 3 1
116 172 โรงเรียนวัดแคทราย 1 1 1
117 104 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 5 16 5
118 102 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 2 4 2
119 127 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 3 5 3
120 128 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 12 31 17
121 143 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 5 10 8
122 171 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง 1 6 1
123 154 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 3 15 4
124 123 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 5 13 5
125 159 โรงเรียนสินแร่สยาม 6 13 10
126 160 โรงเรียนสีวะรา 3 8 3
127 162 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 20 59 33
128 163 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 14 22 16
129 164 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 34 86 45
130 282164 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1 2 1
131 166 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 61 153 74
132 282166 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 2 3 2
133 167 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 13 30 15
134 168 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 23 47 26
135 165 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 5 14 6
136 093 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 2 3 2
137 012 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 14 25 17
138 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 7 5
139 009 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 10 44 13
140 010 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 6 45 8
141 173 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 11 20 12
142 014 โรงเรียนนารีวิทยา 6 17 7
143 089 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 3 5 4
144 161 โรงเรียนสุริยวงศ์ 5 16 7
145 092 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 6 6 6
146 011 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 4 4
รวม 1300 3164 1812
4976

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางรุ่งอรุณ สว่างดี โทร. 081-8577499 E-mail: rungaroon.2103@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]