สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 48 15 6 4 69
2 อนุบาลราชบุรี 48 7 1 2 56
3 รุจิรพัฒน์ 31 12 7 7 50
4 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 30 11 1 4 42
5 วัดเขาปิ่นทอง 26 8 1 3 35
6 วัดพิกุลทอง 24 8 2 4 34
7 บ้านโป่งกระทิงบน 17 11 7 3 35
8 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 17 3 5 1 25
9 มหาราช7 12 11 12 13 35
10 อนุบาลปากท่อ 12 7 7 5 26
11 บ้านทุ่งกระถิน 12 6 5 4 23
12 ชุมชนวัดรางบัว 11 2 2 5 15
13 อนุบาลบ้านคา 11 2 0 1 13
14 ชุมชนบ้านบ่อ 11 1 3 1 15
15 บ้านลำพระ 10 5 5 6 20
16 บ้านเบิกไพร 10 3 4 2 17
17 วัดสันติการาม 9 2 0 1 11
18 ดรุณาราชบุรี 9 1 0 0 10
19 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 8 7 6 3 21
20 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 7 8 1 1 16
21 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 7 6 4 2 17
22 อนุบาลสวนผึ้ง 7 4 3 5 14
23 บ้านหนองขาม 7 2 0 0 9
24 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 5 1 0 12
25 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 6 3 3 2 12
26 วัดห้วยไผ่ 6 3 1 2 10
27 บ้านห้วยยางโทน 6 2 3 2 11
28 วัดด่านทับตะโก 6 2 2 0 10
29 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 6 1 1 0 8
30 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 6 0 0 1 6
31 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 6 0 0 0 6
32 นารีวิทยา 6 0 0 0 6
33 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 5 4 2 1 11
34 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 5 3 3 0 11
35 อนุบาลจอมบึง 5 2 4 2 11
36 ธรรมจารินีวิทยา 5 1 3 1 9
37 บ้านท่ามะขาม 5 0 1 0 6
38 วัดไผ่ล้อม 5 0 0 0 5
39 บ้านห้วยผาก 5 0 0 0 5
40 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 4 5 1 1 10
41 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 4 4 4 4 12
42 วัดพเนินพลู 4 3 2 8 9
43 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 4 3 1 0 8
44 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 4 2 4 4 10
45 วัดโสดาประดิษฐาราม 4 0 0 0 4
46 บ้านไทรงาม 3 5 1 4 9
47 วัดหนองพันจันทร์ 3 3 1 2 7
48 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 3 2 0 1 5
49 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 3 2 0 0 5
50 บ้านห้วยท่าช้าง 3 1 0 1 4
51 บ้านหนองบัวหิ่ง 3 0 1 1 4
52 สินแร่สยาม 3 0 1 1 4
53 บ้านวังปลา 3 0 1 0 4
54 บ้านห้วยศาลา 3 0 1 0 4
55 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 0 0 0 3
56 วัดยางงาม 2 4 3 1 9
57 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 2 4 1 0 7
58 บ้านทุ่งแฝก 2 4 0 1 6
59 บ้านตะโกล่าง 2 3 3 4 8
60 บ้านหนองปากชัฎ 2 2 0 1 4
61 บ้านหุบพริก 2 2 0 0 4
62 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 1 2 0 5
63 บ้านร่องเจริญ 2 1 1 0 4
64 วัดห้วยตะแคง 2 1 0 0 3
65 วัดหนองบัวค่าย 2 1 0 0 3
66 สีวะรา 2 1 0 0 3
67 อนุบาลเมืองราชบุรี 2 0 2 1 4
68 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 2 0 1 0 3
69 บ้านสันดอน 2 0 0 0 2
70 วัดท่าโขลง 2 0 0 0 2
71 บ้านพุเกตุ 2 0 0 0 2
72 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 0 0 0 2
73 วัดบางกระ 1 4 0 2 5
74 บ้านเขาถ่าน 1 3 0 0 4
75 บ้านโป่งกระทิงล่าง 1 2 1 0 4
76 สุริยวงศ์ 1 2 1 0 4
77 บ้านท่ายาง 1 2 0 2 3
78 บ้านมะขามเอน 1 1 1 0 3
79 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1 1 1 0 3
80 บ้านพุบอนบน 1 1 0 1 2
81 วัดดอนทราย 1 1 0 0 2
82 บ้านทุ่งแจง 1 1 0 0 2
83 บ้านเขากรวด 1 1 0 0 2
84 บ้านหัวเขาจีน 1 0 2 0 3
85 วัดพิบูลวนาราม 1 0 1 1 2
86 บ้านเขาพระเอก 1 0 0 3 1
87 วัดวังมะนาว 1 0 0 1 1
88 บ้านเขาถ้ำ 1 0 0 1 1
89 บ้านบ่อตะคร้อ 1 0 0 0 1
90 บ้านสวนผึ้ง 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองตาเนิด 1 0 0 0 1
92 วัดใหญ่อ่างทอง 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองปรือ 1 0 0 0 1
94 บ้านแม่ประจัน 1 0 0 0 1
95 ประชาพัฒนาวิทย์ 1 0 0 0 1
96 วัดบ้านกล้วย 1 0 0 0 1
97 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 0 0 0 1
98 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 0 1
99 วัดหนามพุงดอ 1 0 0 0 1
100 วัดห้วยหมู 1 0 0 0 1
101 วัดเกตุน้อย 1 0 0 0 1
102 วัดแคทราย 1 0 0 0 1
103 บ้านชัฎหนองหมี 0 3 0 0 3
104 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 2 2 2 4
105 วัดเวียงทุน 0 2 2 0 4
106 วัดหนองบัว 0 2 0 1 2
107 วัดโพธิ์ดก 0 2 0 1 2
108 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 2 0 0 2
109 บ้านหนองกระทุ่ม 0 2 0 0 2
110 วัดสนามสุทธาวาส 0 2 0 0 2
111 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 0 2 0 0 2
112 น้ำตกห้วยสวนพลู 0 1 2 0 3
113 บ้านหนองวัวดำ 0 1 1 0 2
114 บ้านทุ่งศาลา 0 1 0 1 1
115 วัดชัฏใหญ่ 0 1 0 0 1
116 วัดดอนแจง 0 1 0 0 1
117 จันทคาม 0 1 0 0 1
118 บ้านอ่างหิน 0 1 0 0 1
119 บ้านไพรสะเดา 0 1 0 0 1
120 วัดหนองตาหลวง 0 1 0 0 1
121 วัดเหนือวน 0 1 0 0 1
122 วัดโคกพระเจริญ 0 1 0 0 1
123 วัดคุ้งกระถิน 0 0 2 0 2
124 วัดท้ายเมือง 0 0 2 0 2
125 บ้านหนองนกกะเรียน 0 0 1 4 1
126 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 0 1 2 1
127 บ้านยางคู่ 0 0 1 0 1
128 บ้านหนองลังกา 0 0 1 0 1
129 วัดดอนตะโก 0 0 1 0 1
130 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 0 0 1 0 1
131 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 1 0
132 บ้านพุคาย 0 0 0 1 0
133 บ้านรางม่วง 0 0 0 1 0
134 บ้านหนองนางแพรว 0 0 0 1 0
135 บ้านหนองโก 0 0 0 1 0
136 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 0 0 1 0
137 วัดเขาไก่แจ้ 0 0 0 1 0
รวม 591 271 161 152 1,175