สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=50 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 24 13 9 46 48 15 6 4 69
2 อนุบาลราชบุรี 18 15 12 45 48 7 1 2 56
3 รุจิรพัฒน์ 14 8 10 32 32 12 7 7 51
4 วัดเขาปิ่นทอง 14 6 3 23 26 8 1 3 35
5 วัดพิกุลทอง 11 9 4 24 25 8 2 4 35
6 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 11 4 4 19 16 6 4 2 26
7 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 8 8 9 25 30 11 1 4 42
8 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 8 8 3 19 18 3 5 1 26
9 อนุบาลปากท่อ 8 6 2 16 15 7 7 5 29
10 ชุมชนวัดรางบัว 7 1 4 12 11 2 2 5 15
11 บ้านเบิกไพร 6 3 3 12 11 3 4 2 18
12 มหาราช7 5 6 5 16 12 11 12 13 35
13 บ้านลำพระ 5 4 3 12 15 5 5 6 25
14 บ้านโป่งกระทิงบน 5 2 6 13 18 13 7 3 38
15 บ้านทุ่งกระถิน 5 2 6 13 14 6 6 4 26
16 วัดห้วยหมู 4 5 0 9 10 0 0 0 10
17 วัดไผ่ล้อม 4 1 0 5 5 0 0 0 5
18 ดรุณาราชบุรี 3 4 2 9 9 1 0 0 10
19 อนุบาลจอมบึง 3 3 4 10 10 2 4 3 16
20 ชุมชนบ้านบ่อ 3 2 6 11 13 1 3 2 17
21 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 3 2 0 5 6 0 0 0 6
22 วัดห้วยไผ่ 3 1 1 5 6 3 1 2 10
23 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 3 1 0 4 6 0 0 1 6
24 วัดยางงาม 3 1 0 4 3 4 3 1 10
25 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
26 อนุบาลสวนผึ้ง 2 4 3 9 8 4 3 5 15
27 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 2 3 1 6 6 3 3 2 12
28 บ้านห้วยผาก 2 1 2 5 5 0 0 0 5
29 วัดโสดาประดิษฐาราม 2 1 2 5 5 0 0 0 5
30 วัดสันติการาม 2 1 1 4 9 2 0 1 11
31 บ้านท่ามะขาม 2 1 0 3 5 0 1 0 6
32 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 1 0 3 2 1 2 0 5
33 นารีวิทยา 2 0 1 3 6 0 0 0 6
34 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1 4 3 8 8 7 6 3 21
35 บ้านห้วยยางโทน 1 4 1 6 7 2 3 2 12
36 วัดด่านทับตะโก 1 2 1 4 7 2 2 0 11
37 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1 2 0 3 7 8 1 1 16
38 สินแร่สยาม 1 2 0 3 4 0 1 1 5
39 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1 2 0 3 3 2 0 0 5
40 วัดบางกระ 1 2 0 3 2 4 0 2 6
41 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1 1 3 5 5 5 1 1 11
42 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1 1 2 4 4 4 4 4 12
43 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 1 1 1 3 3 2 0 1 5
44 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 1 3 3 2 0 0 5
45 บ้านตะโกล่าง 1 1 1 3 2 3 3 4 8
46 บ้านห้วยท่าช้าง 1 1 0 2 3 1 0 1 4
47 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1 0 3 4 6 1 1 0 8
48 วัดหนองพันจันทร์ 1 0 3 4 4 3 1 2 8
49 บ้านหนองบัวหิ่ง 1 0 1 2 3 0 1 1 4
50 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1 0 1 2 2 4 1 0 7
51 อนุบาลเมืองราชบุรี 1 0 1 2 2 0 2 1 4
52 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
53 บ้านทุ่งแฝก 1 0 0 1 2 4 0 1 6
54 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1 0 0 1 2 1 1 0 4
55 บ้านสวนผึ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านบ่อตะคร้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านหนองตาเนิด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 วัดพเนินพลู 0 4 4 8 4 3 2 8 9
60 บ้านวังปลา 0 3 0 3 3 0 1 0 4
61 บ้านหุบพริก 0 3 0 3 2 2 0 0 4
62 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 0 2 3 5 5 5 3 0 13
63 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 0 2 1 3 4 2 4 4 10
64 บ้านหนองปากชัฎ 0 2 0 2 2 2 0 1 4
65 วัดห้วยตะแคง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
66 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 0 1 3 4 7 4 2 1 13
67 บ้านหนองขาม 0 1 3 4 7 2 0 0 9
68 อนุบาลบ้านคา 0 1 2 3 11 2 0 1 13
69 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 2 3 6 5 1 0 12
70 ธรรมจารินีวิทยา 0 1 1 2 5 1 3 1 9
71 บ้านสันดอน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
72 วัดหนองบัวค่าย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
73 สีวะรา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
75 วัดเกตุน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านมะขามเอน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
77 วัดดอนทราย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
78 วัดโคกพระเจริญ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
79 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
80 วัดวังมะนาว 0 1 0 1 1 0 0 1 1
81 วัดอรัญญิกาวาส 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 วัดชัฏใหญ่ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
83 วัดดอนแจง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
84 บ้านไทรงาม 0 0 2 2 3 5 1 4 9
85 วัดท่าโขลง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
86 บ้านห้วยศาลา 0 0 1 1 3 0 1 0 4
87 บ้านพุเกตุ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 วัดพิบูลวนาราม 0 0 1 1 1 0 1 1 2
89 วัดใหญ่อ่างทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 0 1 1 0 2 2 2 4
91 วัดเวียงทุน 0 0 1 1 0 2 2 0 4
92 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
93 น้ำตกห้วยสวนพลู 0 0 1 1 0 1 2 0 3
94 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 0 1 1 0 0 1 2 1
95 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 0 0 0 0 4 3 1 0 8
96 บ้านร่องเจริญ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
97 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 บ้านเขาถ่าน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
99 บ้านโป่งกระทิงล่าง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
100 สุริยวงศ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
101 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
102 บ้านพุบอนบน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
103 บ้านทุ่งแจง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
104 บ้านเขากรวด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
105 บ้านหัวเขาจีน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
106 บ้านเขาพระเอก 0 0 0 0 1 0 0 3 1
107 บ้านเขาถ้ำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
108 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 บ้านแม่ประจัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
111 วัดบ้านกล้วย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
112 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
113 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 วัดหนามพุงดอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 วัดแคทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านชัฎหนองหมี 0 0 0 0 0 3 0 0 3
117 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
118 วัดโพธิ์ดก 0 0 0 0 0 2 0 1 2
119 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
120 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
121 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
122 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
123 จันทคาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 บ้านอ่างหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านไพรสะเดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดหนองตาหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 วัดเหนือวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดคุ้งกระถิน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
129 วัดท้ายเมือง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
130 บ้านหนองนกกะเรียน 0 0 0 0 0 0 1 4 1
131 บ้านยางคู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
132 บ้านหนองลังกา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
133 วัดดอนตะโก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
134 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 บ้านพุคาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 บ้านรางม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 บ้านหนองนางแพรว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 บ้านหนองโก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
140 วัดเขาไก่แจ้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 222 187 161 570 654 275 162 154 1,091