สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 24 13 9 46 48 15 6 4 69
2 อนุบาลราชบุรี 18 15 12 45 48 7 1 2 56
3 วัดเขาปิ่นทอง 14 6 3 23 26 8 1 3 35
4 รุจิรพัฒน์ 13 8 10 31 31 12 7 7 50
5 วัดพิกุลทอง 11 8 4 23 24 8 2 4 34
6 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 8 8 9 25 30 11 1 4 42
7 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 8 8 2 18 17 3 5 1 25
8 ชุมชนวัดรางบัว 7 1 4 12 11 2 2 5 15
9 มหาราช7 5 6 5 16 12 11 12 13 35
10 อนุบาลปากท่อ 5 6 2 13 12 7 7 5 26
11 บ้านเบิกไพร 5 3 3 11 10 3 4 2 17
12 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 5 3 2 10 7 6 4 2 17
13 บ้านโป่งกระทิงบน 5 2 5 12 17 11 7 3 35
14 บ้านลำพระ 4 2 1 7 10 5 5 6 20
15 บ้านทุ่งกระถิน 4 1 6 11 12 6 5 4 23
16 วัดไผ่ล้อม 4 1 0 5 5 0 0 0 5
17 ดรุณาราชบุรี 3 4 2 9 9 1 0 0 10
18 ชุมชนบ้านบ่อ 3 2 4 9 11 1 3 1 15
19 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 3 2 0 5 6 0 0 0 6
20 วัดห้วยไผ่ 3 1 1 5 6 3 1 2 10
21 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 3 1 0 4 6 0 0 1 6
22 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 2 3 1 6 6 3 3 2 12
23 บ้านห้วยผาก 2 1 2 5 5 0 0 0 5
24 วัดสันติการาม 2 1 1 4 9 2 0 1 11
25 บ้านท่ามะขาม 2 1 0 3 5 0 1 0 6
26 วัดยางงาม 2 1 0 3 2 4 3 1 9
27 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 1 0 3 2 1 2 0 5
28 นารีวิทยา 2 0 1 3 6 0 0 0 6
29 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1 4 3 8 8 7 6 3 21
30 อนุบาลสวนผึ้ง 1 4 3 8 7 4 3 5 14
31 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1 2 0 3 7 8 1 1 16
32 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1 2 0 3 3 2 0 0 5
33 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1 1 2 4 4 4 4 4 12
34 วัดโสดาประดิษฐาราม 1 1 2 4 4 0 0 0 4
35 วัดด่านทับตะโก 1 1 1 3 6 2 2 0 10
36 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 1 1 1 3 3 2 0 1 5
37 บ้านตะโกล่าง 1 1 1 3 2 3 3 4 8
38 บ้านห้วยท่าช้าง 1 1 0 2 3 1 0 1 4
39 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1 0 3 4 6 1 1 0 8
40 บ้านหนองบัวหิ่ง 1 0 1 2 3 0 1 1 4
41 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1 0 1 2 2 4 1 0 7
42 อนุบาลเมืองราชบุรี 1 0 1 2 2 0 2 1 4
43 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
44 บ้านทุ่งแฝก 1 0 0 1 2 4 0 1 6
45 บ้านบ่อตะคร้อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านสวนผึ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านหนองตาเนิด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 วัดพเนินพลู 0 4 4 8 4 3 2 8 9
49 บ้านห้วยยางโทน 0 4 1 5 6 2 3 2 11
50 บ้านวังปลา 0 3 0 3 3 0 1 0 4
51 บ้านหุบพริก 0 3 0 3 2 2 0 0 4
52 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 0 2 3 5 5 3 3 0 11
53 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 0 2 1 3 4 2 4 4 10
54 สินแร่สยาม 0 2 0 2 3 0 1 1 4
55 บ้านหนองปากชัฎ 0 2 0 2 2 2 0 1 4
56 วัดห้วยตะแคง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
57 วัดบางกระ 0 2 0 2 1 4 0 2 5
58 อนุบาลจอมบึง 0 1 4 5 5 2 4 2 11
59 บ้านหนองขาม 0 1 3 4 7 2 0 0 9
60 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 0 1 3 4 4 5 1 1 10
61 อนุบาลบ้านคา 0 1 2 3 11 2 0 1 13
62 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 1 2 3 6 5 1 0 12
63 ธรรมจารินีวิทยา 0 1 1 2 5 1 3 1 9
64 บ้านสันดอน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
65 วัดหนองบัวค่าย 0 1 0 1 2 1 0 0 3
66 สีวะรา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
67 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
68 บ้านมะขามเอน 0 1 0 1 1 1 1 0 3
69 วัดดอนทราย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
70 วัดวังมะนาว 0 1 0 1 1 0 0 1 1
71 วัดชัฏใหญ่ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
72 วัดดอนแจง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
73 วัดหนองพันจันทร์ 0 0 3 3 3 3 1 2 7
74 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 0 0 2 2 5 4 2 1 11
75 บ้านไทรงาม 0 0 2 2 3 5 1 4 9
76 วัดท่าโขลง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
77 บ้านห้วยศาลา 0 0 1 1 3 0 1 0 4
78 บ้านพุเกตุ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
79 วัดพิบูลวนาราม 0 0 1 1 1 0 1 1 2
80 วัดใหญ่อ่างทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 0 1 1 0 2 2 2 4
82 วัดเวียงทุน 0 0 1 1 0 2 2 0 4
83 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 0 1 1 0 2 0 0 2
84 น้ำตกห้วยสวนพลู 0 0 1 1 0 1 2 0 3
85 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 0 1 1 0 0 1 2 1
86 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 0 0 0 0 4 3 1 0 8
87 บ้านร่องเจริญ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
88 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
89 บ้านเขาถ่าน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
90 บ้านโป่งกระทิงล่าง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
91 สุริยวงศ์ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
92 บ้านท่ายาง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
93 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 0 0 0 0 1 1 1 0 3
94 บ้านพุบอนบน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
95 บ้านทุ่งแจง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
96 บ้านเขากรวด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 บ้านหัวเขาจีน 0 0 0 0 1 0 2 0 3
98 บ้านเขาพระเอก 0 0 0 0 1 0 0 3 1
99 บ้านเขาถ้ำ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
100 บ้านหนองปรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านแม่ประจัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 ประชาพัฒนาวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดบ้านกล้วย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดหนามพุงดอ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 วัดห้วยหมู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
108 วัดเกตุน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
109 วัดแคทราย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
110 บ้านชัฎหนองหมี 0 0 0 0 0 3 0 0 3
111 วัดหนองบัว 0 0 0 0 0 2 0 1 2
112 วัดโพธิ์ดก 0 0 0 0 0 2 0 1 2
113 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
114 วัดสนามสุทธาวาส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
115 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
116 บ้านหนองวัวดำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
117 บ้านทุ่งศาลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
118 จันทคาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 บ้านอ่างหิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 บ้านไพรสะเดา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 วัดหนองตาหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
122 วัดเหนือวน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
123 วัดโคกพระเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 วัดคุ้งกระถิน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
125 วัดท้ายเมือง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
126 บ้านหนองนกกะเรียน 0 0 0 0 0 0 1 4 1
127 บ้านยางคู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 บ้านหนองลังกา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
129 วัดดอนตะโก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
130 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
131 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 บ้านพุคาย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
133 บ้านรางม่วง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
134 บ้านหนองนางแพรว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
135 บ้านหนองโก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
136 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
137 วัดเขาไก่แจ้ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 188 168 151 507 591 271 161 152 1,023