สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 48 15 6 4 69
2 อนุบาลราชบุรี 48 7 1 2 56
3 รุจิรพัฒน์ 32 12 7 7 51
4 บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 30 11 1 4 42
5 วัดเขาปิ่นทอง 26 8 1 3 35
6 วัดพิกุลทอง 25 8 2 4 35
7 บ้านโป่งกระทิงบน 18 13 7 3 38
8 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 18 3 5 1 26
9 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 16 6 4 2 26
10 อนุบาลปากท่อ 15 7 7 5 29
11 บ้านลำพระ 15 5 5 6 25
12 บ้านทุ่งกระถิน 14 6 6 4 26
13 ชุมชนบ้านบ่อ 13 1 3 2 17
14 มหาราช7 12 11 12 13 35
15 บ้านเบิกไพร 11 3 4 2 18
16 ชุมชนวัดรางบัว 11 2 2 5 15
17 อนุบาลบ้านคา 11 2 0 1 13
18 อนุบาลจอมบึง 10 2 4 3 16
19 วัดห้วยหมู 10 0 0 0 10
20 วัดสันติการาม 9 2 0 1 11
21 ดรุณาราชบุรี 9 1 0 0 10
22 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 8 7 6 3 21
23 อนุบาลสวนผึ้ง 8 4 3 5 15
24 วัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 7 8 1 1 16
25 วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 7 4 2 1 13
26 บ้านห้วยยางโทน 7 2 3 2 12
27 วัดด่านทับตะโก 7 2 2 0 11
28 บ้านหนองขาม 7 2 0 0 9
29 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 6 5 1 0 12
30 วัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 6 3 3 2 12
31 วัดห้วยไผ่ 6 3 1 2 10
32 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 6 1 1 0 8
33 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 6 0 0 1 6
34 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 6 0 0 0 6
35 นารีวิทยา 6 0 0 0 6
36 อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 5 5 3 0 13
37 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 5 5 1 1 11
38 ธรรมจารินีวิทยา 5 1 3 1 9
39 บ้านท่ามะขาม 5 0 1 0 6
40 วัดไผ่ล้อม 5 0 0 0 5
41 บ้านห้วยผาก 5 0 0 0 5
42 วัดโสดาประดิษฐาราม 5 0 0 0 5
43 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 4 4 4 4 12
44 วัดพเนินพลู 4 3 2 8 9
45 วัดหนองพันจันทร์ 4 3 1 2 8
46 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 4 3 1 0 8
47 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 4 2 4 4 10
48 สินแร่สยาม 4 0 1 1 5
49 บ้านไทรงาม 3 5 1 4 9
50 วัดยางงาม 3 4 3 1 10
51 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 3 2 0 1 5
52 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 3 2 0 0 5
53 บ้านหนองกระทุ่ม 3 2 0 0 5
54 บ้านห้วยท่าช้าง 3 1 0 1 4
55 บ้านหนองบัวหิ่ง 3 0 1 1 4
56 บ้านวังปลา 3 0 1 0 4
57 บ้านห้วยศาลา 3 0 1 0 4
58 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ 3 0 0 0 3
59 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 0 0 0 3
60 บ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 2 4 1 0 7
61 วัดบางกระ 2 4 0 2 6
62 บ้านทุ่งแฝก 2 4 0 1 6
63 บ้านตะโกล่าง 2 3 3 4 8
64 บ้านหนองปากชัฎ 2 2 0 1 4
65 บ้านหุบพริก 2 2 0 0 4
66 วัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 1 2 0 5
67 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 2 1 1 0 4
68 บ้านร่องเจริญ 2 1 1 0 4
69 วัดห้วยตะแคง 2 1 0 0 3
70 วัดหนองบัวค่าย 2 1 0 0 3
71 สีวะรา 2 1 0 0 3
72 อนุบาลเมืองราชบุรี 2 0 2 1 4
73 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 2 0 1 0 3
74 บ้านสันดอน 2 0 0 0 2
75 วัดเกตุน้อย 2 0 0 0 2
76 วัดท่าโขลง 2 0 0 0 2
77 บ้านพุเกตุ 2 0 0 0 2
78 เทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 2 0 0 0 2
79 บ้านเขาถ่าน 1 3 0 0 4
80 บ้านโป่งกระทิงล่าง 1 2 1 0 4
81 สุริยวงศ์ 1 2 1 0 4
82 บ้านท่ายาง 1 2 0 2 3
83 บ้านมะขามเอน 1 1 1 0 3
84 บ้านพุบอนบน 1 1 0 1 2
85 วัดดอนทราย 1 1 0 0 2
86 วัดโคกพระเจริญ 1 1 0 0 2
87 บ้านทุ่งแจง 1 1 0 0 2
88 บ้านเขากรวด 1 1 0 0 2
89 บ้านหัวเขาจีน 1 0 2 0 3
90 วัดพิบูลวนาราม 1 0 1 1 2
91 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 1 0 1 0 2
92 บ้านเขาพระเอก 1 0 0 3 1
93 วัดวังมะนาว 1 0 0 1 1
94 บ้านเขาถ้ำ 1 0 0 1 1
95 บ้านสวนผึ้ง 1 0 0 0 1
96 บ้านบ่อตะคร้อ 1 0 0 0 1
97 บ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองตาเนิด 1 0 0 0 1
99 วัดอรัญญิกาวาส 1 0 0 0 1
100 วัดใหญ่อ่างทอง 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองปรือ 1 0 0 0 1
102 บ้านแม่ประจัน 1 0 0 0 1
103 ประชาพัฒนาวิทย์ 1 0 0 0 1
104 วัดบ้านกล้วย 1 0 0 0 1
105 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 0 0 0 1
106 วัดสว่างอารมณ์ 1 0 0 0 1
107 วัดหนามพุงดอ 1 0 0 0 1
108 วัดแคทราย 1 0 0 0 1
109 บ้านชัฎหนองหมี 0 3 0 0 3
110 เรืองวิทย์พระหฤทัย 0 2 2 2 4
111 วัดเวียงทุน 0 2 2 0 4
112 วัดหนองบัว 0 2 0 1 2
113 วัดโพธิ์ดก 0 2 0 1 2
114 วัดยอดสุวรรณคีรี 0 2 0 0 2
115 วัดสนามสุทธาวาส 0 2 0 0 2
116 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 0 2 0 0 2
117 น้ำตกห้วยสวนพลู 0 1 2 0 3
118 บ้านหนองวัวดำ 0 1 1 0 2
119 บ้านทุ่งศาลา 0 1 0 1 1
120 วัดชัฏใหญ่ 0 1 0 0 1
121 วัดดอนแจง 0 1 0 0 1
122 จันทคาม 0 1 0 0 1
123 บ้านอ่างหิน 0 1 0 0 1
124 บ้านไพรสะเดา 0 1 0 0 1
125 วัดหนองตาหลวง 0 1 0 0 1
126 วัดเหนือวน 0 1 0 0 1
127 วัดคุ้งกระถิน 0 0 2 0 2
128 วัดท้ายเมือง 0 0 2 0 2
129 บ้านหนองนกกะเรียน 0 0 1 4 1
130 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 0 0 1 2 1
131 บ้านยางคู่ 0 0 1 0 1
132 บ้านหนองลังกา 0 0 1 0 1
133 วัดดอนตะโก 0 0 1 0 1
134 วัดศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 1 0
135 บ้านพุคาย 0 0 0 1 0
136 บ้านรางม่วง 0 0 0 1 0
137 บ้านหนองนางแพรว 0 0 0 1 0
138 บ้านหนองโก 0 0 0 1 0
139 บ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 0 0 0 1 0
140 วัดเขาไก่แจ้ 0 0 0 1 0
รวม 654 275 162 154 1,091