หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2
ระหว่าง วันที่ 10-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ เก็บตัวห้องประชุม
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้องผู้บริหาร 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ เก็บตัวห้องประชุม
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.4 10 พ.ย. 2557 13.00-16.30
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.1(ลำดับที่ 1-21), ห้อง ป.2(ลำดับที่ 22-41) 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.5(ลำดับที่ 1-21), ห้อง ป.6(ลำดับที่ 22-42) 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.6 10 พ.ย. 2557 13.00-16.30
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง อนุบาล 2 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 เก็บตัวหน้าห้องอนุบาล
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้องสหกรณ์ 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 เก็บตัวหน้าห้องอนุบาล
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้องอนุบาล 2 10 พ.ย. 2557 13.00-16.30 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เก็บตัวหน้าห้องอนุบาล
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.3(ลำดับที่ 1-15), ห้อง ป.4(ลำดับที่ 16-35) 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.3 10 พ.ย. 2557 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวจิตชญา ศรีโสภา เบอร์โทร 088-5633700 e-mail : nuch_jitchaya@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]