หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2
ระหว่าง วันที่ 10-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 4 ห้อง ห้อง ป.5/1 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 4 ห้อง ห้อง ป.5/2 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 5 ห้อง ห้อง ป.5/3 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องประชุมเหมยฮวา 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องศูนย์กิจกรรมภาษาจีน 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องประชุมเหมยฮวา 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องศูนย์กิจกรรมภาษาจีน 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 5 ห้อง ห้องสืบค้นสารสนเทศ 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องศูนย์กิจกรรมภาษาจีน(ห้องคอมพิวเตอร์) 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง ห้อง ป.1/3 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง ห้อง ป.1/4 13 พ.ย. 2557 09.00-16.30
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง ห้อง ป.1/2 13 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวจิตชญา ศรีโสภา เบอร์โทร 088-5633700 e-mail : nuch_jitchaya@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]