หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2
ระหว่าง วันที่ 10-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.1 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ประชุมปภัสสรวรพินิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.2 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ศาลาขาว 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 หน้าห้องประชุมว่องกุศลกิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 หน้าห้องประชุมว่องกุศลกิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง มิตรกิจธรรม 10 พ.ย. 2557 08.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ประชุมปภัสสรวรพินิจ 10 พ.ย. 2557 08.00 - 12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง หน้าห้องปภัสสรวรพินิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง หน้าห้องปภัสสรวรพินิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง กระจก(หน้าอาคารเรียน) 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง บริเวณหลังห้องประชุมว่องกุศลกิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ห้องประชุมว่องกุศลกิจ(เวที) 10 พ.ย. 2557 08.00-18.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ห้องประชุมว่องกุศลกิจ(เวที) 10 พ.ย. 2557 08.00-18.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ห้องประชุมว่องกุศลกิจ(เวที) 10 พ.ย. 2557 08.00-18.30
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ศาลาวัดบ้านเลือก(ด้านหลัง ร.ร.ชุมชนวัดบ้านเลือก) 10 พ.ย. 2557 08.00-18.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวจิตชญา ศรีโสภา เบอร์โทร 088-5633700 e-mail : nuch_jitchaya@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]