หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2
ระหว่าง วันที่ 10-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง ป.2/3 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง ป.2/1 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป และเก็บตัวที่ห้อง ป.1/5
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง นาฏศิลป์ 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป และเก็บตัวที่ห้องดนตรี
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง ป.2/4 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป และเก็บตัวที่ห้อง ป.2/5
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง ป.3/1 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ป.6/1 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป และเก็บตัวที่ห้อง ป.6/2
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ป.5/4 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป และเก็บตัวที่ห้อง ป.5/5
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ป.6/3 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 เป็นต้นไป
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ป.6/4 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 เป็นต้นไป
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง ป.3/5 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ป.4/2 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป และเก็บตัวที่ห้อง ป.4/1
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ป.4/5 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป และเก็บตัวที่ห้อง ป.4/4
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง ป.3/3 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ อาคาร 6 ห้อง ป.3/4 13 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.30 น. เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวจิตชญา ศรีโสภา เบอร์โทร 088-5633700 e-mail : nuch_jitchaya@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]