สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโป่งวิทยาคม 13 12 2 27 49 6 2 1 57
2 วัดชาวเหนือ 13 5 5 23 30 12 3 8 45
3 อนุบาลโพธาราม 11 5 8 24 36 17 6 13 59
4 วัดหุบกระทิง 9 4 2 15 22 8 0 7 30
5 ดุสิตวิทยา 8 7 5 20 48 13 2 4 63
6 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 7 8 6 21 30 11 4 3 45
7 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 7 2 1 10 24 5 7 4 36
8 แย้มวิทยการ 4 3 1 8 17 7 3 8 27
9 วัดโพธิ์รัตนาราม 4 3 1 8 14 8 2 3 24
10 บ้านหนองใยบัว 4 2 1 7 8 3 5 5 16
11 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 4 1 1 6 11 5 0 3 16
12 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 4 1 0 5 12 3 0 6 15
13 วัดสีดาราม 4 0 1 5 13 5 0 0 18
14 อุดมวิทยา 3 6 11 20 29 9 1 3 39
15 วัดหนองกบ 3 4 2 9 17 9 6 9 32
16 วัดนางแก้ว 3 3 5 11 19 10 4 10 33
17 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 3 3 2 8 22 9 2 3 33
18 หนองอ้อบ้านโป่ง 3 3 2 8 12 2 2 4 16
19 วัดลาดบัวขาว 3 3 1 7 13 4 0 3 17
20 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 3 3 1 7 12 6 5 8 23
21 วัดบัวงาม 3 2 7 12 19 3 2 3 24
22 วัดโกสินารายน์ 3 2 4 9 17 3 0 7 20
23 บ้านดอนไผ่ 3 2 2 7 13 5 2 4 20
24 วัดแก้วฟ้า 3 2 2 7 8 4 1 3 13
25 ชุมชนวัดหนองโพ 3 2 1 6 31 9 4 7 44
26 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 3 1 3 7 8 3 0 2 11
27 วัดเขาส้ม 3 1 0 4 9 4 1 1 14
28 วัดเขาขลุง 3 0 1 4 8 1 0 1 9
29 วัดบ้านไร่ 2 2 3 7 18 7 5 7 30
30 วัดสัมมาราม 2 2 2 6 19 5 3 6 27
31 เทพินทร์พิทยา 2 1 1 4 15 9 5 2 29
32 วัดไผ่สามเกาะ 2 1 1 4 9 5 1 9 15
33 วัดบ่อมะกรูด 2 1 0 3 5 1 0 0 6
34 วัดโคกหม้อ 2 0 0 2 6 4 1 1 11
35 วัดโพธิ์บัลลังก์ 2 0 0 2 5 4 2 2 11
36 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 1 7 2 10 13 8 7 2 28
37 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1 5 2 8 22 19 7 8 48
38 นารีวุฒิ 1 4 2 7 21 3 3 6 27
39 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1 4 2 7 12 4 2 9 18
40 เจี้ยไช้ 1 3 3 7 26 9 8 9 43
41 วัดดีบอน 1 2 1 4 10 1 2 2 13
42 วัดบ้านฆ้อง 1 2 0 3 8 3 1 1 12
43 วัดหนองมะค่า 1 2 0 3 4 3 1 4 8
44 วัดท่าเรือ 1 1 3 5 8 3 2 3 13
45 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1 1 2 4 9 4 1 2 14
46 วัดเขาพระ 1 1 0 2 8 1 1 1 10
47 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
48 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 0 2 3 13 2 1 4 16
49 วัดหนองม่วง 1 0 2 3 9 2 0 0 11
50 วัดมาบแค 1 0 2 3 9 2 0 0 11
51 อนุบาลบางแพ 1 0 1 2 19 7 4 7 30
52 วัดสนามไชย 1 0 1 2 7 1 0 2 8
53 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 1 0 1 2 7 0 2 5 9
54 วังตาลวิทยา 1 0 1 2 6 2 1 0 9
55 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 6 0 2 1 8
56 ฮกเฮง 1 0 0 1 19 9 5 3 33
57 ดำเนินวิทยา 1 0 0 1 13 4 2 2 19
58 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 1 0 0 1 11 6 4 6 21
59 วัดปรกเจริญ 1 0 0 1 7 1 1 3 9
60 วัดบางลาน 1 0 0 1 6 3 3 2 12
61 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 1 0 0 1 6 3 1 4 10
62 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 1 0 0 1 5 2 0 1 7
63 วัดบ้านใหม่ 1 0 0 1 4 8 1 4 13
64 บ้านหนองกวาง 1 0 0 1 4 4 1 3 9
65 วัดหนองกลางด่าน 1 0 0 1 3 4 1 2 8
66 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1 0 0 1 3 3 3 2 9
67 วัดพระศรีอารย์ 1 0 0 1 3 1 2 0 6
68 วัดหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 1 3 1 1 1 5
69 วัดดอนเซ่ง 1 0 0 1 2 2 1 1 5
70 วัดบางกะโด 1 0 0 1 1 4 0 2 5
71 อนุบาลดำเนินสะดวก 0 5 5 10 25 7 2 5 34
72 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 0 4 2 6 21 12 6 12 39
73 วัดดอนทราย 0 3 2 5 15 5 1 2 21
74 วัดบ้านฆ้องน้อย 0 2 2 4 6 9 2 4 17
75 วัดหนองกลางดง 0 2 1 3 10 7 2 3 19
76 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 0 2 0 2 10 5 1 3 16
77 วัดเจริญธรรม 0 2 0 2 10 4 0 4 14
78 วัดสามัคคีธรรม 0 2 0 2 6 1 1 5 8
79 ธีรศาสตร์ 0 1 4 5 17 6 2 4 25
80 สมศักดิ์วิทยา 0 1 2 3 18 22 6 9 46
81 วันทามารีอา 0 1 2 3 13 8 1 7 22
82 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 0 1 2 3 5 8 5 8 18
83 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 0 1 1 2 9 3 1 5 13
84 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 0 1 1 2 7 10 1 3 18
85 บ้านเนินม่วง 0 1 1 2 6 0 0 3 6
86 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 0 1 1 2 5 4 2 2 11
87 วัดหุบมะกล่ำ 0 1 1 2 4 3 1 2 8
88 เทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) 0 1 1 2 2 0 0 2 2
89 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 วัดช่องพราน 0 1 0 1 6 8 1 1 15
91 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 4 6 2 4 12
92 วัดม่วง 0 1 0 1 4 4 1 3 9
93 วัดอริยวงศาราม 0 1 0 1 3 5 1 3 9
94 บ้านหนองครึม 0 1 0 1 3 1 1 1 5
95 วัดเวฬุวนาราม 0 1 0 1 2 9 3 3 14
96 วัดหนองเอี่ยน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
97 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
98 พัชรวิทยา 0 0 2 2 16 2 3 3 21
99 วัดสนามชัย 0 0 2 2 9 6 5 7 20
100 สารสิทธิ์พิทยาลัย 0 0 2 2 9 6 2 5 17
101 วัดดอนกระเบื้อง 0 0 2 2 8 2 1 4 11
102 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 0 0 2 2 3 1 2 0 6
103 วัดท่ามะขาม 0 0 1 1 8 8 1 2 17
104 วัดเหนือ 0 0 1 1 6 2 0 1 8
105 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 6 1 0 2 7
106 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 0 0 1 1 5 2 0 1 7
107 ระฆังทอง 0 0 1 1 4 2 2 1 8
108 วัดบึงกระจับ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
109 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 1 3 5 2 1 10
110 วัดแหลมทอง 0 0 1 1 3 4 1 1 8
111 วัดตาลเตี้ย 0 0 1 1 2 0 0 1 2
112 เทศบาล1(ทรงพลวิทยา) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
113 วัดศรีประชุมชน 0 0 0 0 11 4 1 0 16
114 บ้านหนองตาพุด 0 0 0 0 8 7 5 2 20
115 วัดสร้อยฟ้า 0 0 0 0 8 5 3 2 16
116 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 0 0 0 0 8 2 0 2 10
117 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 0 0 0 0 7 9 4 8 20
118 วัดโคกทอง 0 0 0 0 7 2 1 4 10
119 ธรรมาธิปไตย 0 0 0 0 6 5 2 4 13
120 วัดคูหาสวรรค์ 0 0 0 0 6 3 1 1 10
121 วัดหนองประทุน 0 0 0 0 6 2 1 1 9
122 บ้านลาดใหญ่ 0 0 0 0 6 1 0 0 7
123 บ้านกุ่ม 0 0 0 0 6 0 0 1 6
124 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 5 12 9 10 26
125 บ้านหนองไก่ขัน 0 0 0 0 4 2 2 5 8
126 บ้านหนองสลิด 0 0 0 0 4 1 0 1 5
127 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
128 บ้านหนองไก่แก้ว 0 0 0 0 4 0 0 0 4
129 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 0 0 0 0 3 10 3 4 16
130 วัดตาลเรียง 0 0 0 0 3 4 1 4 8
131 วัดอัมพวนาราม 0 0 0 0 3 3 2 1 8
132 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 0 0 0 0 3 3 1 0 7
133 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 3 3 0 5 6
134 เทพวิทยา 0 0 0 0 3 2 2 2 7
135 วัดตาล 0 0 0 0 3 2 1 2 6
136 วัดลำพยอม 0 0 0 0 3 1 0 2 4
137 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
138 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
139 วัดเนกขัมมาราม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
140 วัดยางหัก 0 0 0 0 2 5 0 0 7
141 วัดเขาชะงุ้ม 0 0 0 0 2 4 2 1 8
142 ชุมชนวัดท่าผา 0 0 0 0 2 3 1 0 6
143 อภิบาลกุลบุตร 0 0 0 0 2 2 5 3 9
144 วัดดอนพรม 0 0 0 0 2 2 3 1 7
145 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 0 0 0 0 2 1 2 2 5
146 บ้านพุลุ้ง 0 0 0 0 2 1 0 3 3
147 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 0 0 0 0 2 0 3 1 5
148 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 วัดหลวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 อนุบาลวัดสนามชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 วัดหลักหกรัตนาราม 0 0 0 0 1 7 3 3 11
152 วัดดอนใหญ่ 0 0 0 0 1 6 2 2 9
153 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 0 0 0 0 1 5 2 4 8
154 วัดทำนบ 0 0 0 0 1 4 0 3 5
155 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 1 4 0 2 5
156 บ้านเกาะโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 2 0 2 3
157 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
158 วัดลำน้ำ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
159 วัดดอนสาลี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
160 วัดสระสี่มุม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
162 วัดบัวงาม(อำเภอบ้านโป่ง) 0 0 0 0 1 0 2 0 3
163 วัดเขาแจง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
164 วัดท่าราบ 0 0 0 0 1 0 0 2 1
165 วัดหัวหิน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
166 วัดตาผา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านดอนไม้ลาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 วัดหนองอ้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 วัดหัวโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 ฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 0 0 0 0 0 3 0 1 3
171 วัดแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 2 2
172 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 0 0 0 0 0 1 0 3 1
173 บ้านหนองคา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
174 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 0 0 1 2 1
176 วัดอ้ออีเขียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 171 162 519 1,415 679 289 495 2,383