หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ระยอง เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 63 46 73.02% 12 19.05% 1 1.59% 4 6.35% 63
2 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 59 33 55.93% 16 27.12% 8 13.56% 2 3.39% 59
3 โรงเรียนบ้านสองสลึง 64 32 53.33% 13 21.67% 6 10% 9 15% 60
4 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 60 32 56.14% 10 17.54% 6 10.53% 9 15.79% 57
5 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 54 29 54.72% 13 24.53% 5 9.43% 6 11.32% 53
6 โรงเรียนบ้านน้ำใส 41 24 60% 4 10% 8 20% 4 10% 40
7 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 40 22 55% 11 27.5% 4 10% 3 7.5% 40
8 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 43 21 48.84% 15 34.88% 5 11.63% 2 4.65% 43
9 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 44 21 47.73% 12 27.27% 8 18.18% 3 6.82% 44
10 โรงเรียนวัดเกาะลอย 36 21 58.33% 11 30.56% 3 8.33% 1 2.78% 36
11 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 42 20 48.78% 14 34.15% 2 4.88% 5 12.2% 41
12 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 29 19 65.52% 4 13.79% 4 13.79% 2 6.9% 29
13 โรงเรียนบ้านยางเอน 40 18 46.15% 3 7.69% 10 25.64% 8 20.51% 39
14 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 33 17 51.52% 9 27.27% 4 12.12% 3 9.09% 33
15 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 39 15 39.47% 9 23.68% 9 23.68% 5 13.16% 38
16 โรงเรียนบ้านวังหิน 24 15 62.5% 6 25% 1 4.17% 2 8.33% 24
17 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 21 15 71.43% 3 14.29% 3 14.29% 0 0% 21
18 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 44 14 31.82% 14 31.82% 5 11.36% 11 25% 44
19 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 44 11 25% 18 40.91% 8 18.18% 7 15.91% 44
20 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 33 9 29.03% 11 35.48% 7 22.58% 4 12.9% 31
21 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 35 9 27.27% 10 30.3% 6 18.18% 8 24.24% 33
22 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 26 8 30.77% 6 23.08% 8 30.77% 4 15.38% 26
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 22 8 36.36% 6 27.27% 4 18.18% 4 18.18% 22
24 โรงเรียนวัดกะแส 20 8 40% 6 30% 2 10% 4 20% 20
25 โรงเรียนวัดป่ายุบ 20 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 4 21.05% 19
26 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
27 โรงเรียนวัดบุนนาค 10 8 80% 0 0% 2 20% 0 0% 10
28 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 23 7 30.43% 9 39.13% 3 13.04% 4 17.39% 23
29 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
30 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
32 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนวัดเนินยาง 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
34 โรงเรียนวัดวังหว้า 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
35 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านชุมแสง 27 4 15.38% 14 53.85% 6 23.08% 2 7.69% 26
37 โรงเรียนวัดสมอโพรง 22 4 18.18% 7 31.82% 7 31.82% 4 18.18% 22
38 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 26 4 16.67% 6 25% 9 37.5% 5 20.83% 24
39 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 15 4 26.67% 6 40% 5 33.33% 0 0% 15
40 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 14 4 28.57% 6 42.86% 1 7.14% 3 21.43% 14
41 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 12 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 10 4 40% 4 40% 2 20% 0 0% 10
43 โรงเรียนบบ้านเขาช่องลม 18 3 16.67% 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 18
44 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 17 3 17.65% 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 17
45 โรงเรียนบ้านห้วงหิน 16 3 18.75% 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 16
46 โรงเรียนวัดท่ากง 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
47 โรงเรียนวัดกองดิน 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 11 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนวัดพังราด 14 2 14.29% 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 14
50 โรงเรียนวัดเขากะโดน 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 16 2 14.29% 3 21.43% 6 42.86% 3 21.43% 14
52 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดจำรุง 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
54 โรงเรียนบ้านยางงาม 15 2 13.33% 2 13.33% 7 46.67% 4 26.67% 15
55 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 11 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 11
56 โรงเรียนบ้านเขาตลาด 16 2 12.5% 1 6.25% 9 56.25% 4 25% 16
57 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
58 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
59 โรงเรียนวัดสันติวัน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
60 โรงเรียนวัดชากมะกรูด 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
61 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
62 โรงเรียนบ้านสีระมัน 21 1 5.26% 9 47.37% 3 15.79% 6 31.58% 19
63 โรงเรียนบ้านศรีประชา 17 1 5.88% 6 35.29% 8 47.06% 2 11.76% 17
64 โรงเรียนวัดเขาน้อย 10 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
65 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
66 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
67 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 9 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
68 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ 8 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
69 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนวัดคลองชากพง 11 1 9.09% 1 9.09% 4 36.36% 5 45.45% 11
71 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 10 1 10% 1 10% 4 40% 4 40% 10
72 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
73 โรงเรียนบ้านหนองคุย 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
74 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
75 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 8 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 4 50% 8
77 โรงเรียนวัดพลงไสว 13 0 0% 5 38.46% 5 38.46% 3 23.08% 13
78 โรงเรียนวัดเนินทราย 11 0 0% 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 11
79 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 7 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนวัดบ้านนา 11 0 0% 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 11
81 โรงเรียนบ้านชำสมอ 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
82 โรงเรียนบ้านชงโค 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
83 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
84 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 9 0 0% 0 0% 5 55.56% 4 44.44% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายภาณุวัฒน์ แสนพรม 0819961463 นางนงค์นุช อุทัยศรี0845626099
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]