หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา.
ระหว่าง วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนงค์นุช อุทัยศรี ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
2 นายภาณุวัฒน์ แสนพรม เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
3 yotin เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายภาณุวัฒน์ แสนพรม 0819961463 นางนงค์นุช อุทัยศรี0845626099
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]