สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพลงช้างเผือก 26 7 9 42 46 12 1 4 59
2 วัดสุขไพรวัน 16 15 3 34 32 10 6 9 48
3 บ้านมะเดื่อ 13 5 4 22 20 14 2 5 36
4 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 12 8 5 25 33 16 8 2 57
5 ชุมชนบ้านวังจันทน์ 10 3 5 18 14 14 5 11 33
6 บ้านชำฆ้อ 9 12 3 24 29 13 5 6 47
7 วัดเกาะลอย 9 2 6 17 21 11 3 1 35
8 ชุมชนวัดกลางกร่ำ 8 3 3 14 15 3 3 0 21
9 บ้านสองสลึง 7 7 9 23 32 13 6 9 51
10 รุ่งนภาพิทยา 7 4 4 15 21 15 5 2 41
11 วัดสารนารถธรรมาราม 6 3 7 16 22 11 4 3 37
12 บ้านคลองป่าไม้ 6 2 4 12 15 9 9 5 33
13 วัดคงคาวราราม 5 7 2 14 19 4 4 2 27
14 วัดป่ายุบ 5 1 0 6 8 4 3 4 15
15 บ้านยางเอน 4 9 7 20 18 3 10 8 31
16 บ้านน้ำใส 4 8 7 19 24 4 8 4 36
17 บ้านห้วยทับมอญ 3 5 2 10 17 9 4 3 30
18 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ 3 3 2 8 8 6 4 4 18
19 บ้านทุ่งเค็ด 3 2 1 6 8 6 8 4 22
20 บ้านเนินสมบูรณ์ 3 2 0 5 6 1 2 0 9
21 วัดบุนนาค 3 1 0 4 8 0 2 0 10
22 บ้านเจริญสุข 3 0 1 4 8 2 2 1 12
23 บ้านเนินหย่อง 3 0 1 4 5 1 0 0 6
24 บ้านสามแยกน้ำเป็น 2 4 4 10 9 10 6 8 25
25 วัดเนินเขาดิน 2 3 3 8 11 18 8 7 37
26 วัดหนองกันเกรา 1 5 3 9 21 12 8 3 41
27 บ้านวังหิน 1 4 3 8 15 6 1 2 22
28 วัดกะแส 1 3 1 5 8 6 2 4 16
29 วัดปากน้ำพังราด 1 1 2 4 6 2 1 0 9
30 วัดวังหว้า 1 1 2 4 5 2 1 2 8
31 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1 1 0 2 4 6 9 5 19
32 วัดเนินยาง 1 0 3 4 5 2 2 0 9
33 บ้านห้วงหิน 1 0 1 2 3 4 6 3 13
34 วัดท่ากง 1 0 1 2 3 3 2 3 8
35 บ้านหนองม่วง 1 0 0 1 2 3 6 3 11
36 บ้านสีระมัน 0 3 0 3 1 9 3 6 13
37 บ้านพลงตาเอี่ยม 0 2 3 5 9 11 7 4 27
38 วัดชุมนุมสูง 0 2 1 3 5 2 3 1 10
39 บ้านชุมแสง 0 2 0 2 4 14 6 2 24
40 บบ้านเขาช่องลม 0 2 0 2 3 9 3 3 15
41 วัดสมอโพรง 0 1 1 2 4 7 7 4 18
42 บ้านคลองบางบ่อ 0 1 1 2 3 6 5 3 14
43 วัดพังราด 0 1 1 2 2 6 4 2 12
44 บ้านเขาตาอิ๋น 0 1 0 1 4 6 1 3 11
45 วัดกองดิน 0 1 0 1 3 1 2 1 6
46 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 2 3 2 0 7
47 วัดจำรุง 0 1 0 1 2 3 1 3 6
48 บ้านเนินดินแดง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
49 บ้านน้ำเป็น 0 1 0 1 2 0 0 1 2
50 วัดเขาน้อย 0 1 0 1 1 4 3 2 8
51 วัดไตรรัตนาราม 0 1 0 1 1 3 1 4 5
52 บ้านท่าลำบิด 0 0 3 3 4 5 1 2 10
53 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 2 2 5 3 3 0 11
54 วัดหนองกะพ้อ 0 0 1 1 7 9 3 4 19
55 บ้านบึงตะกาด 0 0 1 1 4 4 2 0 10
56 บ้านยางงาม 0 0 1 1 2 2 7 4 11
57 วัดมงคลวุฒาวาส 0 0 1 1 2 1 1 1 4
58 วัดสันติวัน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
59 วัดคลองชากพง 0 0 1 1 1 1 4 5 6
60 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 1 1 3 2 5
61 บ้านหนองคุย 0 0 1 1 1 1 0 2 2
62 บ้านเนินสุขสำรอง 0 0 0 0 4 6 5 0 15
63 วัดทุ่งควายกิน 0 0 0 0 2 7 1 1 10
64 วัดเขากะโดน 0 0 0 0 2 4 2 1 8
65 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 2 2 4 3 8
66 บ้านเขาตลาด 0 0 0 0 2 1 9 4 12
67 วัดชากมะกรูด 0 0 0 0 2 0 1 1 3
68 บ้านศรีประชา 0 0 0 0 1 6 8 2 15
69 วัดถนนกะเพรา 0 0 0 0 1 4 0 2 5
70 บ้านมาบช้างนอน 0 0 0 0 1 3 2 1 6
71 บ้านคลองไผ่ 0 0 0 0 1 3 1 3 5
72 อนุบาลหลานรัก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
73 บ้านเขาหินแท่น 0 0 0 0 1 1 4 4 6
74 บ้านเหมืองแร่ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
75 วัดโพธิ์ทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
76 บ้านมาบเหลาชะโอน 0 0 0 0 1 0 3 4 4
77 วัดพลงไสว 0 0 0 0 0 5 5 3 10
78 วัดเนินทราย 0 0 0 0 0 5 5 1 10
79 บ้านยุบตาเหน่ง 0 0 0 0 0 5 1 1 6
80 วัดบ้านนา 0 0 0 0 0 4 2 5 6
81 บ้านชำสมอ 0 0 0 0 0 3 2 2 5
82 บ้านชงโค 0 0 0 0 0 3 1 2 4
83 บ้านน้ำกร่อย 0 0 0 0 0 3 0 2 3
84 บ้านเต้าปูนหาย 0 0 0 0 0 2 3 0 5
85 บ้านแก่งหวาย 0 0 0 0 0 0 5 4 5
รวม 182 153 128 463 621 439 292 234 1,352