หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.วัดพรหมสาคร ร.ร.วัดสังฆราชาวาส
ระหว่าง วันที่ 1. 4 และ 5 พฤศจิกายน 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารการงานฯ ชั้น ล่าง 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารการงานฯ ชั้น ล่าง 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส หอประชุมมัธยม 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส หอประชุมมัธยม 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สนามบาส 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารเอนกประสงค์ 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สนามบาส 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ห้องเรียนจริยศึกษา 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ห้องเรียนจริยศึกษา 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส โรงอาหาร 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารการงานฯ ชั้น บน 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อาคารการงานฯ ชั้น บน 4 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ บุญประกอบ ขีวะธรรม 081-8527454 pra_kop1@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]