หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.วัดพรหมสาคร ร.ร.วัดสังฆราชาวาส
ระหว่าง วันที่ 1. 4 และ 5 พฤศจิกายน 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 2 1 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 3 1 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 3 1 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารเรียนอนุบาล ชั้น 1 ห้อง เรียนอนุบาล ๓ ขวบ 1 พ.ย. 2557 09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ บุญประกอบ ขีวะธรรม 081-8527454 pra_kop1@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]