หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สิงห์บุรี

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 73 38 55.07% 16 23.19% 10 14.49% 5 7.25% 69
2 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 48 35 77.78% 5 11.11% 4 8.89% 1 2.22% 45
3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 40 20 62.5% 2 6.25% 3 9.38% 7 21.88% 32
4 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 42 19 48.72% 6 15.38% 8 20.51% 6 15.38% 39
5 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 47 18 43.9% 9 21.95% 5 12.2% 9 21.95% 41
6 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 21 16 76.19% 4 19.05% 0 0% 1 4.76% 21
7 โรงเรียนวัดคีม 22 16 72.73% 3 13.64% 1 4.55% 2 9.09% 22
8 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 36 15 45.45% 11 33.33% 4 12.12% 3 9.09% 33
9 โรงเรียนวัดประดับ 27 12 48% 7 28% 3 12% 3 12% 25
10 โรงเรียนวัดบ้านลำ 37 12 35.29% 5 14.71% 4 11.76% 13 38.24% 34
11 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 20 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
12 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 40 11 28.95% 9 23.68% 13 34.21% 5 13.16% 38
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 17 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
14 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
15 โรงเรียนวัดเชียงราก 22 10 62.5% 1 6.25% 4 25% 1 6.25% 16
16 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 29 9 37.5% 8 33.33% 3 12.5% 4 16.67% 24
17 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 22 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 19
18 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 20 9 47.37% 4 21.05% 2 10.53% 4 21.05% 19
19 โรงเรียนวิจิตรศึกษา 43 8 20% 12 30% 13 32.5% 7 17.5% 40
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 22 8 53.33% 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 15
21 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 13 8 61.54% 1 7.69% 0 0% 4 30.77% 13
22 โรงเรียนวัดบางปูน 21 7 35% 4 20% 2 10% 7 35% 20
23 โรงเรียนวัดตุ้มหู 18 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 5 27.78% 18
24 โรงเรียนวัดข่อย 12 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
25 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
26 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 17 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
27 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
28 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
29 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
30 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
31 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 27 4 18.18% 10 45.45% 4 18.18% 4 18.18% 22
32 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 11 4 36.36% 6 54.55% 0 0% 1 9.09% 11
33 โรงเรียนวัดถอนสมอ 12 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
36 โรงเรียนวัดโสภา 11 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
37 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
38 โรงเรียนวัดปลาไหล 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนวัดประโชติการาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 11 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 4 36.36% 11
41 โรงเรียนวัดกลาง 23 3 14.29% 8 38.1% 5 23.81% 5 23.81% 21
42 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 15 3 21.43% 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 14
43 โรงเรียนวัดสิงห์ 14 3 21.43% 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 14
44 โรงเรียนวัดอัมพวัน 23 3 15% 6 30% 3 15% 8 40% 20
45 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 17 3 21.43% 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 14
46 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 17 3 20% 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 15
47 โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยา 15 3 20% 3 20% 6 40% 3 20% 15
48 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
49 โรงเรียนวัดชันสูตร 10 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
50 โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 10 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนอุดมทรัพย์ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนวัดเสือข้าม 9 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนวัดแหลมคาง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
54 โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
55 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดระนาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดตึกราชา 7 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
58 โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 13 2 15.38% 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 13
59 โรงเรียนวัดการ้อง 21 2 10.53% 5 26.32% 6 31.58% 6 31.58% 19
60 โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 12 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนวัดสาธุการาม 13 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 14 2 16.67% 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 12
63 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
64 โรงเรียนบ้านเก่า 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนวัดน้อย 8 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
66 โรงเรียนวัดกระดังงา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
67 โรงเรียนวัดยาง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
68 โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
69 โรงเรียนวัดเสาธงหิน 9 2 25% 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
73 โรงเรียนวัดโคกพระ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดโคปูน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ท่าช้าง) 9 1 12.5% 7 87.5% 0 0% 0 0% 8
77 โรงเรียนวัดห้วย 9 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
78 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
79 โรงเรียนเทศบาลทับยา(วัดสุทธาวาส) 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 14 1 9.09% 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 11
81 โรงเรียนวัดศรีสาคร 8 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
82 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 9 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 4 50% 8
83 โรงเรียนวัดกระโจม 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดตะโกรวม 9 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
85 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านบางสำราญ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
87 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
88 โรงเรียนวัดประสิทธิคุณากร 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (อำเภอเมือง) 6 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
90 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 6 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
92 โรงเรียนวัดหัวว่าว 6 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
93 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
94 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนวัดล่องกะเบา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนนาคประดิษฐ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 8 0 0% 4 50% 2 25% 2 25% 8
99 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 11 0 0% 3 30% 3 30% 4 40% 10
100 โรงเรียนวัดวังขรณ์ 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
101 โรงเรียนวัดเตย 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
102 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(มิตรภาพที่ 183) 7 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
104 โรงเรียนวัดทอง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
105 โรงเรียนวัดประศุก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
106 โรงเรียนวัดวิหารขาว 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดประสาท 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
108 โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
109 โรงเรียนวัดหลวง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
110 โรงเรียนปราสาทวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดตะโหนด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
113 โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
115 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
116 โรงเรียนวัดวังกะจับ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ บุญประกอบ ขีวะธรรม 081-8527454 pra_kop1@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]