หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายบางระจัน 0 0 0
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด 0 0 0
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 22 42 22
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 8 23 13
5 006 โรงเรียนชุมชนวัดตราชู 3 5 3
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอน 5 15 5
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 13 38 19
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 27 39 29
9 012 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 47 66 62
10 007 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล 9 11 8
11 008 โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคล สาขาโรงเรียนวัดป่าหวาย 0 0 0
12 017 โรงเรียนนาคประดิษฐ์ 1 1 1
13 019 โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ 6 9 6
14 020 โรงเรียนบ้านทุ่งว้า 0 0 0
15 021 โรงเรียนบ้านบางสำราญ 4 9 7
16 022 โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 21 51 25
17 023 โรงเรียนบ้านหัวดง 0 0 0
18 018 โรงเรียนบ้านเก่า 5 12 7
19 024 โรงเรียนปราสาทวิทยา 1 2 1
20 027 โรงเรียนวัดกระดังงา 5 12 9
21 028 โรงเรียนวัดกระทุ่มปี่ 6 11 10
22 135 โรงเรียนวัดกระโจม 4 12 9
23 029 โรงเรียนวัดกลาง 23 38 34
24 030 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 11 17 11
25 031 โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ 6 14 5
26 032 โรงเรียนวัดการ้อง 21 40 36
27 033 โรงเรียนวัดกำแพง 0 0 0
28 036 โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ 4 7 4
29 035 โรงเรียนวัดข่อย 12 19 18
30 037 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี 3 8 6
31 038 โรงเรียนวัดคีม 22 46 30
32 042 โรงเรียนวัดจักรสีห์ 8 18 14
33 045 โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม 0 0 0
34 046 โรงเรียนวัดชันสูตร 10 22 17
35 049 โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 0 0
36 050 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 2 2 2
37 051 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 7 11 8
38 052 โรงเรียนวัดตะโกรวม 9 17 12
39 053 โรงเรียนวัดตะโหนด 1 2 2
40 054 โรงเรียนวัดตึกราชา 7 23 13
41 055 โรงเรียนวัดตุ้มหู 18 29 25
42 057 โรงเรียนวัดถอนสมอ 12 28 19
43 058 โรงเรียนวัดทอง 3 3 3
44 059 โรงเรียนวัดท่าอิฐ 15 43 26
45 061 โรงเรียนวัดน้อย 8 14 10
46 060 โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์ 5 6 5
47 062 โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง 4 9 4
48 063 โรงเรียนวัดบางปูน 21 43 32
49 064 โรงเรียนวัดบ้านกลับ 9 15 11
50 065 โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 10 23 15
51 066 โรงเรียนวัดบ้านลำ 37 77 54
52 070 โรงเรียนวัดประดับ 27 58 27
53 071 โรงเรียนวัดประศุก 2 4 2
54 072 โรงเรียนวัดประสาท 2 3 2
55 073 โรงเรียนวัดประสิทธิคุณากร 3 4 4
56 069 โรงเรียนวัดประโชติการาม 5 8 7
57 074 โรงเรียนวัดปลาไหล 6 14 10
58 077 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 40 104 65
59 076 โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส 8 25 15
60 078 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 10 48 21
61 079 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1 1 1
62 090 โรงเรียนวัดยาง 5 11 7
63 091 โรงเรียนวัดระนาม 4 9 8
64 092 โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 12 26 21
65 093 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ 0 0 0
66 094 โรงเรียนวัดล่องกะเบา 3 16 5
67 095 โรงเรียนวัดวังกะจับ 1 1 1
68 096 โรงเรียนวัดวังขรณ์ 7 7 7
69 097 โรงเรียนวัดวิหารขาว 2 3 1
70 098 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม 0 0 0
71 099 โรงเรียนวัดศรีสาคร 8 12 11
72 100 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 11 18 11
73 101 โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 14 24 21
74 102 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 42 86 64
75 103 โรงเรียนวัดสาธุการาม 13 34 18
76 104 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 3 9 3
77 105 โรงเรียนวัดสิงห์ 14 19 14
78 111 โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 17 30 23
79 112 โรงเรียนวัดหลวง 2 5 2
80 114 โรงเรียนวัดหัวว่าว 6 9 9
81 113 โรงเรียนวัดห้วย 9 15 10
82 116 โรงเรียนวัดอัมพวัน 23 47 30
83 034 โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 10 11 10
84 044 โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ 5 11 7
85 047 โรงเรียนวัดเชียงราก 22 43 28
86 048 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 7 19 8
87 056 โรงเรียนวัดเตย 5 7 5
88 080 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 29 48 39
89 106 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 0 0 0
90 107 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (อำเภอเมือง) 6 18 11
91 108 โรงเรียนวัดเสาธงหิน 9 14 11
92 109 โรงเรียนวัดเสือข้าม 9 23 11
93 043 โรงเรียนวัดแจ้ง 0 0 0
94 115 โรงเรียนวัดแหลมคาง 6 13 10
95 039 โรงเรียนวัดโคกพระ 3 7 5
96 040 โรงเรียนวัดโคปูน 2 4 3
97 041 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 20 56 35
98 067 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ท่าช้าง) 9 13 11
99 068 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 36 106 51
100 081 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 5 6 6
101 082 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 17 37 18
102 083 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 0 0 0
103 084 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 9 41 17
104 085 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 3 5 4
105 086 โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด) 3 9 5
106 087 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 5 9 7
107 088 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1 1 1
108 089 โรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ 0 0 0
109 110 โรงเรียนวัดโสภา 11 20 14
110 075 โรงเรียนวัดไผ่ดำ(มิตรภาพที่ 183) 7 12 9
111 119 โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 11 24 12
112 120 โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 13 31 24
113 122 โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 20 31 22
114 123 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 8 16 8
115 125 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 48 94 71
116 126 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 17 33 21
117 124 โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 11 24 19
118 128 โรงเรียนอุดมทรัพย์ 6 17 10
119 026 โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 8 19 13
120 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 22 51 25
121 025 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 14 49 14
122 117 โรงเรียนวิจิตรศึกษา 43 82 63
123 118 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 6 2
124 132 โรงเรียนอนุบาลกฤตพงษ์ธร 0 0 0
125 127 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 73 226 112
126 129 โรงเรียนอุดมศิลป์ 0 0 0
127 002 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 40 79 62
128 121 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 17 39 21
129 013 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 12 37 16
130 014 โรงเรียนเทศบาล ๑ สหราษฎร์วิทยา 15 26 16
131 130 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสถียรวัฒนดิษฐ์ 0 0 0
132 131 โรงเรียนเทศบาลทับยา(วัดสุทธาวาส) 6 13 6
รวม 1402 3012 1935
4947

ติดต่อผู้ดูแลระบบ บุญประกอบ ขีวะธรรม 081-8527454 pra_kop1@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]