หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเอกชัย อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุมครู 16 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องพัฒนาบุคคลากร 16 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 10 พ.ย. 2557
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเอกชัย อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 16 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย อาคาร 2 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 16 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 10 พ.ย. 2557
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย ห้องสมุด 16 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 10 พ.ย. 2557
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย อาคาร 2 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้อง sound lab 16 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 10 พ.ย. 2557
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 10 พ.ย. 2557
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 10 พ.ย. 2557
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย ห้องศูนย์ศึกษาอาเซียน 16 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 10 พ.ย. 2557
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 10 พ.ย. 2557
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเอกชัย อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/6 16 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
คุณฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032-696 , 034-826255 ต่อ 304 - 307Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]