หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 57 44 81.48% 5 9.26% 2 3.7% 3 5.56% 54
2 โรงเรียนเอกชัย 67 39 60.94% 13 20.31% 6 9.38% 6 9.38% 64
3 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 70 38 59.38% 12 18.75% 7 10.94% 7 10.94% 64
4 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 67 30 52.63% 16 28.07% 7 12.28% 4 7.02% 57
5 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 51 28 62.22% 5 11.11% 6 13.33% 6 13.33% 45
6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 46 26 61.9% 6 14.29% 4 9.52% 6 14.29% 42
7 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 47 24 52.17% 10 21.74% 4 8.7% 8 17.39% 46
8 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 30 18 60% 9 30% 2 6.67% 1 3.33% 30
9 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 44 17 38.64% 17 38.64% 4 9.09% 6 13.64% 44
10 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 27 16 61.54% 9 34.62% 1 3.85% 0 0% 26
11 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 38 15 45.45% 10 30.3% 3 9.09% 5 15.15% 33
12 โรงเรียนวัดท่าเสา 36 15 41.67% 9 25% 6 16.67% 6 16.67% 36
13 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 38 15 45.45% 7 21.21% 6 18.18% 5 15.15% 33
14 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 69 14 30.43% 14 30.43% 12 26.09% 6 13.04% 46
15 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 40 14 38.89% 13 36.11% 4 11.11% 5 13.89% 36
16 โรงเรียนวัดนางสาว 32 14 50% 7 25% 3 10.71% 4 14.29% 28
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 28 11 40.74% 9 33.33% 4 14.81% 3 11.11% 27
18 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 35 11 35.48% 4 12.9% 8 25.81% 8 25.81% 31
19 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 19 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 23 10 50% 4 20% 4 20% 2 10% 20
22 โรงเรียนบ้านคลองตัน 17 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
23 โรงเรียนวัดบางปลา 17 9 56.25% 3 18.75% 4 25% 0 0% 16
24 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 28 8 32% 12 48% 2 8% 3 12% 25
25 โรงเรียนบ้านคลองแค 23 8 42.11% 10 52.63% 1 5.26% 0 0% 19
26 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 19 8 42.11% 4 21.05% 5 26.32% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนวัดหนองบัว 20 8 44.44% 4 22.22% 1 5.56% 5 27.78% 18
28 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 26 7 26.92% 9 34.62% 4 15.38% 6 23.08% 26
29 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
31 โรงเรียนบ้านโคก 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
32 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 33 5 21.74% 6 26.09% 5 21.74% 7 30.43% 23
33 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 23 5 23.81% 6 28.57% 3 14.29% 7 33.33% 21
34 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 22 5 31.25% 3 18.75% 7 43.75% 1 6.25% 16
35 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 27 4 18.18% 8 36.36% 2 9.09% 8 36.36% 22
37 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 13 4 30.77% 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 13
38 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 15 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
39 โรงเรียนวัดอ่างทอง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 23 4 21.05% 2 10.53% 8 42.11% 5 26.32% 19
41 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 19 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 5 33.33% 15
42 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
43 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 16 4 40% 1 10% 1 10% 4 40% 10
44 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนวัดศิริมงคล 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 7 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
47 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านสันดาบ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 29 3 11.54% 9 34.62% 6 23.08% 8 30.77% 26
51 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 17 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 13
52 โรงเรียนวัดบางขุด 16 3 21.43% 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 14
53 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
54 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 10 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
55 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 9 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
58 โรงเรียนบ้านรางสายบัว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนเทพนรรัตน์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดโคกขาม 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
63 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดสวนส้ม 16 2 13.33% 4 26.67% 1 6.67% 8 53.33% 15
65 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนวัดชัยมงคล 10 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนวัดกาหลง 11 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 4 36.36% 11
69 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
70 โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 10 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนวัดปากบ่อ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
73 โรงเรียนวัดโรงเข้ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
74 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
75 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
76 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 11 1 9.09% 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 11
80 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
81 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 11 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนวัดศรีเมือง 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
83 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
84 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนวัดท่ากระบือ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
89 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
90 โรงเรียนวัดบางน้ำวน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนมหาชัยศริสเตียนวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดบางพลี 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
102 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านนาโคก 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
106 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านท่าทราย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวังนกไข่ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนวัดบางยาง 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
112 โรงเรียนวัดนาขวาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
114 โรงเรียนทำนบแพ้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
115 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
116 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
คุณฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032-696 , 034-826255 ต่อ 304 - 307Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]