หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนทำนบแพ้ว 1 1 1
2 005 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 23 37 29
3 017 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 12 28 18
4 019 โรงเรียนบ้านคลองซื่อ 11 27 11
5 020 โรงเรียนบ้านคลองตัน 17 32 19
6 021 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 0 0 0
7 022 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 10 14 10
8 018 โรงเรียนบ้านคลองแค 23 68 38
9 026 โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง 0 0 0
10 028 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 2 4 3
11 027 โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 3 4 4
12 029 โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 19 42 33
13 030 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 23 39 28
14 031 โรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก 0 0 0
15 033 โรงเรียนบ้านท่าทราย 2 5 3
16 032 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 3 7 4
17 034 โรงเรียนบ้านนาโคก 4 24 10
18 035 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด 19 40 25
19 036 โรงเรียนบ้านบางปิ้ง 10 13 10
20 038 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 17 23 19
21 040 โรงเรียนบ้านยกกระบัตร 4 28 8
22 041 โรงเรียนบ้านรางสายบัว 5 9 5
23 043 โรงเรียนบ้านวังจรเข้ 1 15 4
24 044 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 51 123 82
25 289044 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1 2 2
26 045 โรงเรียนบ้านสันดาบ 4 5 4
27 046 โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ 11 24 11
28 047 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 33 78 49
29 025 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 0 0 0
30 023 โรงเรียนบ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 10 14 13
31 024 โรงเรียนบ้านโคก 10 15 10
32 042 โรงเรียนบ้านโรงเข้ 3 3 3
33 052 โรงเรียนวังนกไข่ 3 6 5
34 054 โรงเรียนวัดกระซ้าขาว 7 12 7
35 053 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 6 13 10
36 055 โรงเรียนวัดกาหลง 11 17 15
37 058 โรงเรียนวัดคลองครุ 0 0 0
38 059 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 10 25 14
39 063 โรงเรียนวัดชัยมงคล 10 26 17
40 064 โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 2 6 4
41 065 โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม 5 7 6
42 067 โรงเรียนวัดท่ากระบือ 4 8 5
43 068 โรงเรียนวัดท่าเสา 36 104 45
44 069 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 4 20 8
45 070 โรงเรียนวัดธรรมโชติ 3 6 4
46 071 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 3 7 5
47 073 โรงเรียนวัดนาขวาง 1 1 1
48 074 โรงเรียนวัดนางสาว 32 85 55
49 072 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ 2 8 2
50 075 โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 9 16 13
51 076 โรงเรียนวัดบางขุด 16 38 27
52 077 โรงเรียนวัดบางน้ำวน 3 3 3
53 078 โรงเรียนวัดบางปลา 17 55 22
54 079 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 35 66 48
55 289079 โรงเรียนวัดบางปิ้ง 1 2 2
56 080 โรงเรียนวัดบางพลี 5 6 6
57 081 โรงเรียนวัดบางยาง 3 5 4
58 082 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 28 56 46
59 083 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 2 11 2
60 085 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม 19 33 28
61 086 โรงเรียนวัดปากบ่อ 5 8 8
62 084 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 70 225 89
63 289084 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1 2 1
64 087 โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ 2 2 2
65 089 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 46 113 80
66 090 โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 0 0 0
67 091 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 67 127 99
68 289091 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1 1 1
69 092 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 69 155 70
70 093 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 22 59 24
71 095 โรงเรียนวัดวิสุทธาราม 1 1 1
72 097 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 0 0 0
73 098 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 40 115 56
74 099 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 29 57 36
75 096 โรงเรียนวัดศรีเมือง 6 11 7
76 100 โรงเรียนวัดศิริมงคล 7 14 13
77 101 โรงเรียนวัดสวนส้ม 16 28 16
78 102 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 38 70 60
79 289102 โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1 2 2
80 103 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 4 6 4
81 105 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 2 11 4
82 106 โรงเรียนวัดหนองบัว 20 47 27
83 107 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 7 18 11
84 108 โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง 4 6 4
85 114 โรงเรียนวัดอ่างทอง 7 21 14
86 113 โรงเรียนวัดอ้อมน้อย 27 77 41
87 056 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม 26 74 40
88 057 โรงเรียนวัดเกาะ 0 0 0
89 062 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 0 0 0
90 061 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว 38 76 57
91 060 โรงเรียนวัดโคกขาม 6 6 6
92 088 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ 23 60 40
93 094 โรงเรียนวัดโรงเข้ 5 9 6
94 104 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 47 139 86
95 066 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 7 28 14
96 110 โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 6 11 9
97 111 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 44 85 53
98 112 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง 9 24 9
99 117 โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 5 19 8
100 118 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 5 21 9
101 119 โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ 5 10 8
102 124 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 13 26 15
103 123 โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 0 0 0
104 130 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว 28 70 44
105 134 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 57 156 81
106 289134 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 1 1
107 006 โรงเรียนเทพนรรัตน์ 5 10 8
108 051 โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร 2 6 4
109 138 โรงเรียนเอกชัย 67 173 104
110 289138 โรงเรียนเอกชัย 2 4 4
111 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 8 20 9
112 003 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 4 5 5
113 039 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 8 17 12
114 048 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 10 30 21
115 049 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 4 16 4
116 050 โรงเรียนมหาชัยศริสเตียนวิทยา 2 3 2
117 115 โรงเรียนศรีทัศน์ดำรงวิทย์ 0 0 0
118 116 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 30 72 38
119 120 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 6 40 9
120 121 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0
121 122 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 7 24 8
122 125 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย 0 0 0
123 126 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 0 0 0
124 128 โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ 1 3 2
125 129 โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน 0 0 0
126 131 โรงเรียนอนุบาลยุวธัช 0 0 0
127 132 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี 1 3 2
128 135 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 4 4 4
129 136 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 0 0 0
130 137 โรงเรียนอันนาลัย 0 0 0
131 139 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 3 2
132 001 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา 4 19 5
133 037 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 7 20 9
134 109 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 16 30 26
135 127 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 1 3 2
136 007 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 3 3 3
137 011 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 0 0 0
138 012 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 0 0 0
139 013 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 2 6 4
140 010 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 27 43 38
141 014 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 0 0 0
142 009 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 15 27 15
143 015 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 17 45 31
144 008 โรงเรียนเทศบาลเมืองอ้อมน้อย 0 0 0
รวม 1680 3986 2387
6373

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
คุณฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032-696 , 034-826255 ต่อ 304 - 307Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]