สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสาคร 44 5 2 3 51
2 เอกชัย 39 13 6 6 58
3 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 38 12 7 7 57
4 วัดราษฎร์บำรุง 30 16 7 4 53
5 บ้านสวนหลวง 28 5 6 6 39
6 วัดยกกระบัตร 26 6 4 6 36
7 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 24 10 4 8 38
8 สมฤดีสมุทรสาคร 18 9 2 1 29
9 วัดใหญ่บ้านบ่อ 17 17 4 6 38
10 วัดอ้อมน้อย 16 9 1 0 26
11 วัดเจ็ดริ้ว 15 10 3 5 28
12 วัดท่าเสา 15 9 6 6 30
13 วัดสามัคคีศรัทธาราม 15 7 6 5 28
14 วัดราษฎร์รังสรรค์ 14 14 12 6 40
15 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 14 13 4 5 31
16 วัดนางสาว 14 7 3 4 24
17 อนุบาลบ้านแพ้ว 11 9 4 3 24
18 วัดบางปิ้ง 11 4 8 8 23
19 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 11 4 1 1 16
20 บ้านดอนไก่ดี 10 5 1 1 16
21 บ้านดอนไผ่ 10 4 4 2 18
22 บ้านคลองตัน 10 2 1 3 13
23 วัดบางปลา 9 3 4 0 16
24 วัดบางหญ้าแพรก 8 12 2 3 22
25 บ้านคลองแค 8 10 1 0 19
26 วัดปัจจันตาราม 8 4 5 2 17
27 วัดหนองบัว 8 4 1 5 13
28 วัดเกตุมดีศรีวราราม 7 9 4 6 20
29 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 7 0 1 0 8
30 บ้านบางปิ้ง 6 2 1 1 9
31 บ้านโคก 6 2 1 1 9
32 บ้านอ้อมโรงหีบ 5 6 5 7 16
33 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 5 6 3 7 14
34 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 5 3 7 1 15
35 บ้านคลองกระทุ่มแบน 5 3 3 1 11
36 เทศบาลวัดเจษฎาราม 4 8 2 8 14
37 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 4 6 3 0 13
38 เทศบาลวัดโกรกกราก 4 5 4 1 13
39 วัดอ่างทอง 4 3 0 0 7
40 วัดโพธิ์แจ้ 4 2 8 5 14
41 บ้านบางน้ำจืด 4 2 4 5 10
42 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 4 2 1 3 7
43 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 4 1 1 4 6
44 สารสาสน์วิเทศพระราม 2 4 1 1 1 6
45 วัดศิริมงคล 4 1 1 0 6
46 บ้านปล่องเหลี่ยม 4 1 0 1 5
47 วัดใหญ่จอมปราสาท 4 1 0 0 5
48 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 4 1 0 0 5
49 บ้านสันดาบ 4 0 0 0 4
50 วัดศรีสุทธาราม 3 9 6 8 18
51 บ้านปลายคลองน้อย 3 6 3 1 12
52 วัดบางขุด 3 5 4 2 12
53 บ้านคลองหลวง 3 3 3 1 9
54 ประชินนุสรณ์ 3 3 0 2 6
55 วัดใหม่หนองพะอง 3 3 0 1 6
56 สามชัยวิเทศศึกษา 3 3 0 0 6
57 วัดใต้บ้านบ่อ 3 2 0 2 5
58 เทพนรรัตน์ 3 2 0 0 5
59 บ้านรางสายบัว 3 2 0 0 5
60 วัดโคกขาม 3 1 1 1 5
61 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 3 1 0 0 4
62 อนุสรณ์ศุภมาศ 3 0 1 0 4
63 เทศบาลบ้านมหาชัย 3 0 0 0 3
64 วัดสวนส้ม 2 4 1 8 7
65 วัดหนองสองห้อง 2 4 0 1 6
66 วัดกระโจมทอง 2 4 0 0 6
67 วัดชัยมงคล 2 2 4 1 8
68 วัดกาหลง 2 2 3 4 7
69 ไทยรัฐวิทยา 9 2 2 2 2 6
70 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 2 2 2 1 6
71 วัดปากบ่อ 2 2 0 1 4
72 วัดกระซ้าขาว 2 1 2 2 5
73 วัดโรงเข้ 2 1 2 0 5
74 สหกรณ์นิคมเกลือ 2 1 1 1 4
75 เจริญศิลป์ศึกษา 2 1 1 0 4
76 บ้านยกกระบัตร 2 1 1 0 4
77 วัดชีผ้าขาว 2 0 0 0 2
78 วัดน่วมกานนท์ 2 0 0 0 2
79 บ้านคลองซื่อ 1 6 4 0 11
80 วัดบางกระเจ้า 1 3 3 2 7
81 บ้านหนองหาดใหญ่ 1 3 2 1 6
82 วัดศรีเมือง 1 2 1 1 4
83 วัดดอนโฆสิตาราม 1 2 1 1 4
84 ปัญจพรพิทยา 1 2 1 0 4
85 วัดท่ากระบือ 1 2 0 0 3
86 บ้านท้องคุ้ง 1 2 0 0 3
87 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 1 2 0 0 3
88 ทานตะวันไตรภาษา 1 1 1 1 3
89 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 1 1 1 1 3
90 วัดบางน้ำวน 1 1 1 0 3
91 วัดหนองนกไข่ 1 1 0 0 2
92 เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 1 0 1 0 2
93 มหาชัยศริสเตียนวิทยา 1 0 0 1 1
94 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 1 0 0 1 1
95 บ้านวังจรเข้ 1 0 0 0 1
96 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 1 0 0 0 1
97 วัดบ้านไร่ 1 0 0 0 1
98 อนุบาลน้อมจิตต์ 1 0 0 0 1
99 อนุบาลสมฤดี 1 0 0 0 1
100 อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 1 0 0 0 1
101 วัดบางพลี 0 3 1 1 4
102 สมุทรมณีรัตน์ 0 3 1 1 4
103 บ้านนาโคก 0 3 1 0 4
104 วัดธรรมโชติ 0 2 1 0 3
105 วัดสุวรรณรัตนาราม 0 2 0 2 2
106 เมืองสมุทรสาคร 0 1 1 0 2
107 บ้านท่าทราย 0 1 0 1 1
108 วัดวิสุทธาราม 0 1 0 0 1
109 วังนกไข่ 0 0 2 1 2
110 วัดบางยาง 0 0 2 0 2
111 บ้านโรงเข้ 0 0 1 2 1
112 วัดนาขวาง 0 0 1 0 1
113 วัดพันธุวงษ์ 0 0 0 1 0
114 ทำนบแพ้ว 0 0 0 1 0
115 บ้านสวนหลวง 0 0 0 0 0
116 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0
รวม 667 399 223 216 1,505