สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรสาคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมุทรสาคร 23 11 6 40 44 5 2 3 51
2 เอกชัย 16 11 7 34 39 13 6 6 58
3 วัดราษฎร์บำรุง 16 3 13 32 30 16 7 4 53
4 บ้านสวนหลวง 9 7 6 22 28 5 6 6 39
5 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 8 5 8 21 36 12 7 7 55
6 เทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 8 2 1 11 11 4 1 1 16
7 วัดท่าเสา 6 6 0 12 13 9 6 6 28
8 สมฤดีสมุทรสาคร 6 4 4 14 18 9 2 1 29
9 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 6 3 2 11 14 13 4 5 31
10 วัดราษฎร์รังสรรค์ 6 2 4 12 14 14 12 6 40
11 วัดสามัคคีศรัทธาราม 5 8 2 15 15 7 6 5 28
12 วัดยกกระบัตร 5 5 2 12 20 6 4 6 30
13 วัดบางปิ้ง 4 2 4 10 11 4 8 8 23
14 วัดนางสาว 4 2 3 9 14 7 3 4 24
15 วัดใหญ่บ้านบ่อ 3 6 5 14 17 17 4 6 38
16 บ้านดอนไผ่ 3 3 3 9 10 4 4 2 18
17 บ้านคลองตัน 3 3 3 9 10 2 1 3 13
18 บ้านอ้อมโรงหีบ 3 2 3 8 5 6 5 7 16
19 วัดอ้อมน้อย 3 1 3 7 16 9 1 0 26
20 วัดหนองบัว 3 1 2 6 8 4 1 5 13
21 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 2 5 2 9 12 8 4 8 24
22 บ้านคลองแค 2 5 2 9 8 10 1 0 19
23 วัดปัจจันตาราม 2 3 1 6 8 4 5 2 17
24 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 2 2 0 4 5 3 7 1 15
25 สารสาสน์วิเทศพระราม 2 2 1 1 4 4 1 1 1 6
26 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) 2 1 0 3 5 6 3 7 14
27 เทศบาลบ้านมหาชัย 2 1 0 3 3 0 0 0 3
28 บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) 2 0 4 6 7 0 1 0 8
29 บ้านบางน้ำจืด 2 0 0 2 4 2 4 5 10
30 วัดเจ็ดริ้ว 1 6 5 12 15 10 3 5 28
31 เทศบาลวัดโกรกกราก 1 3 0 4 4 5 4 1 13
32 บ้านดอนไก่ดี 1 2 3 6 10 5 1 1 16
33 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏร์ 1 2 1 4 4 6 3 0 13
34 สามชัยวิเทศศึกษา 1 2 0 3 3 3 0 0 6
35 วัดบางปลา 1 1 1 3 9 3 4 0 16
36 วัดใหม่หนองพะอง 1 1 1 3 3 3 0 1 6
37 วัดใต้บ้านบ่อ 1 1 1 3 3 2 0 2 5
38 วัดศิริมงคล 1 1 0 2 4 1 1 0 6
39 วัดบางขุด 1 0 2 3 3 5 4 2 12
40 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) 1 0 2 3 2 2 2 1 6
41 บ้านบางปิ้ง 1 0 1 2 6 2 1 1 9
42 บ้านคลองหลวง 1 0 1 2 3 3 3 1 9
43 วัดอ่างทอง 1 0 0 1 4 3 0 0 7
44 วัดกระซ้าขาว 1 0 0 1 2 1 2 2 5
45 เจริญศิลป์ศึกษา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
46 วัดชีผ้าขาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
47 บ้านวังจรเข้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 อนุบาลบ้านแพ้ว 0 3 5 8 11 9 4 3 24
49 วัดบางหญ้าแพรก 0 3 4 7 8 12 2 3 22
50 ประชินนุสรณ์ 0 3 1 4 3 3 0 2 6
51 บ้านคลองกระทุ่มแบน 0 2 4 6 5 3 3 1 11
52 เทพนรรัตน์ 0 2 1 3 3 2 0 0 5
53 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 3 2 1 3 6
54 ทานตะวันไตรภาษา 0 2 0 2 1 1 1 1 3
55 เทศบาลวัดเจษฎาราม 0 1 3 4 4 8 2 8 14
56 วัดเกตุมดีศรีวราราม 0 1 1 2 6 9 4 6 19
57 บ้านโคก 0 1 1 2 6 2 1 1 9
58 บ้านปล่องเหลี่ยม 0 1 1 2 4 1 0 1 5
59 วัดใหญ่จอมปราสาท 0 1 1 2 4 1 0 0 5
60 วัดศรีสุทธาราม 0 1 1 2 3 9 6 8 18
61 อนุสรณ์ศุภมาศ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
62 วัดหนองสองห้อง 0 1 1 2 2 4 0 1 6
63 มหาชัยศริสเตียนวิทยา 0 1 1 2 1 0 0 1 1
64 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล 0 1 0 1 4 1 0 0 5
65 บ้านปลายคลองน้อย 0 1 0 1 3 6 3 1 12
66 วัดสวนส้ม 0 1 0 1 2 4 1 8 7
67 วัดกระโจมทอง 0 1 0 1 2 4 0 0 6
68 วัดกาหลง 0 1 0 1 2 2 3 4 7
69 วัดน่วมกานนท์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
70 เทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 0 1 0 1 1 0 1 0 2
71 วัดโพธิ์แจ้ 0 0 3 3 4 2 8 5 14
72 บ้านสันดาบ 0 0 2 2 4 0 0 0 4
73 ปัญจพรพิทยา 0 0 2 2 1 2 1 0 4
74 วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร 0 0 1 1 4 1 1 4 6
75 บ้านรางสายบัว 0 0 1 1 3 2 0 0 5
76 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
77 วัดชัยมงคล 0 0 1 1 2 2 4 1 8
78 ไทยรัฐวิทยา 9 0 0 1 1 2 2 2 2 6
79 วัดปากบ่อ 0 0 1 1 2 2 0 1 4
80 สหกรณ์นิคมเกลือ 0 0 1 1 2 1 1 1 4
81 บ้านนาโคก 0 0 1 1 0 3 1 0 4
82 วัดสุวรรณรัตนาราม 0 0 1 1 0 2 0 2 2
83 วัดโคกขาม 0 0 0 0 3 1 1 1 5
84 วัดโรงเข้ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
85 บ้านยกกระบัตร 0 0 0 0 2 1 1 0 4
86 บ้านคลองซื่อ 0 0 0 0 1 6 4 0 11
87 วัดบางกระเจ้า 0 0 0 0 1 3 3 2 7
88 บ้านหนองหาดใหญ่ 0 0 0 0 1 3 2 1 6
89 วัดศรีเมือง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
90 วัดดอนโฆสิตาราม 0 0 0 0 1 2 1 1 4
91 วัดท่ากระบือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
92 บ้านท้องคุ้ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
93 วัดธัญญารามราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
94 วัดหลักสองราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
95 วัดบางน้ำวน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
96 วัดหนองนกไข่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
97 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 0 0 0 0 1 0 0 1 1
98 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
99 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
100 อนุบาลน้อมจิตต์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 อนุบาลสมฤดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดบางพลี 0 0 0 0 0 3 1 1 4
104 สมุทรมณีรัตน์ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
105 วัดธรรมโชติ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
106 เมืองสมุทรสาคร 0 0 0 0 0 1 1 0 2
107 บ้านท่าทราย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
108 วัดวิสุทธาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วังนกไข่ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
110 วัดบางยาง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
111 บ้านโรงเข้ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
112 วัดนาขวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 วัดพันธุวงษ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 ทำนบแพ้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
115 บ้านสวนหลวง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 176 157 151 484 643 397 223 216 1,263