กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร - -
4 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร - -
5 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร - -
6 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร - -
7 วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร - -
3 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร - -
4 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร - -
5 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร - -
6 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร - -
3 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร - -
4 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร - -
5 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร - -
6 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร - -
7 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร - -
8 วัดศรีสุทธาราม สพป. สมุทรสาคร - -
9 วัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร - -
3 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร - -
4 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรสาคร - -
5 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร - -
6 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร - -
7 วัดศรีสุทธาราม สพป. สมุทรสาคร - -
8 วัดหนองบัว สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร - -
3 บ้านดอนไก่ดี สพป. สมุทรสาคร - -
4 บ้านปลายคลองน้อย สพป. สมุทรสาคร - -
5 บ้านหนองหาดใหญ่ สพป. สมุทรสาคร - -
6 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร - -
7 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) สพป. สมุทรสาคร - -
8 ประชินนุสรณ์ สพป. สมุทรสาคร - -
9 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร - -
10 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร - -
11 วัดบางยาง สพป. สมุทรสาคร - -
12 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร - -
13 วัดพันธุวงษ์ สพป. สมุทรสาคร - -
14 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร - -
15 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร - -
16 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร - -
3 บ้านดอนไก่ดี สพป. สมุทรสาคร - -
4 บ้านหนองหาดใหญ่ สพป. สมุทรสาคร - -
5 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร - -
6 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร - -
7 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร - -
8 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร - -
9 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร - -
10 วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สมุทรสาคร - -
11 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร - -
3 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 สพป. สมุทรสาคร - -
4 บ้านปลายคลองน้อย สพป. สมุทรสาคร - -
5 บ้านหนองหาดใหญ่ สพป. สมุทรสาคร - -
6 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร - -
7 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) สพป. สมุทรสาคร - -
8 ประชินนุสรณ์ สพป. สมุทรสาคร - -
9 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร - -
10 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร - -
11 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร - -
12 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร - -
13 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร - -
14 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร - -
15 วัดศรีเมือง สพป. สมุทรสาคร - -
16 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สมุทรสาคร - -
17 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองแค สพป. สมุทรสาคร - -
3 บ้านหนองหาดใหญ่ สพป. สมุทรสาคร - -
4 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร - -
5 บ้านแคราย (เกษตรพันธุ์พิทยาคาร) สพป. สมุทรสาคร - -
6 วัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร - -
7 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร - -
8 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร - -
9 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร - -
10 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร - -
11 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร - -
12 วัดอ้อมน้อย สพป. สมุทรสาคร - -
13 วัดใหม่หนองพะอง สพป. สมุทรสาคร - -
14 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร - -
15 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 81.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชินนุสรณ์ สพป. สมุทรสาคร 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สมุทรสาคร 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เอกชัย สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มหาชัยศริสเตียนวิทยา สพป. สมุทรสาคร 44 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 37 เข้าร่วม 4
5 วัดบางกระเจ้า สพป. สมุทรสาคร 35 เข้าร่วม 5
6 บ้านโรงเข้ สพป. สมุทรสาคร 28 เข้าร่วม 6
7 เทศบาลวัดเจษฎาราม สพป. สมุทรสาคร 27 เข้าร่วม 7
8 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรสาคร 25 เข้าร่วม 8
9 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สมุทรสาคร 22 เข้าร่วม 9
10 วัดสุวรรณรัตนาราม สพป. สมุทรสาคร 19 เข้าร่วม 10
11 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 18 เข้าร่วม 11
12 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สมุทรสาคร 16 เข้าร่วม 12
13 บ้านบางน้ำจืด สพป. สมุทรสาคร 15 เข้าร่วม 13
14 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สมุทรสาคร 15 เข้าร่วม 13
15 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 สพป. สมุทรสาคร 14 เข้าร่วม 15

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง 4
5 บ้านชายทะเลโคกขาม มิตรภาพที่ 95 สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง 5
6 อนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 76 เงิน 6
7 วัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน 7

ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 81 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 87 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าเสา สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยกกระบัตร สพป. สมุทรสาคร 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 83 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองตันราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง ชนะเลิศ