หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 91 153 133
2 290002 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 3 6 6
3 052 โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 19 28 25
4 004 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 14 21 16
5 008 โรงเรียนธรรมยานประยุต 9 30 13
6 009 โรงเรียนบ้านกิโลสาม 14 25 16
7 025 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 8 17 10
8 028 โรงเรียนบ้านคลองทราย 8 18 14
9 029 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 25 58 32
10 030 โรงเรียนบ้านคลองนางาม 12 17 12
11 031 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 27 43 37
12 032 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 22 47 36
13 033 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 10 20 16
14 034 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 13 22 13
15 035 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 43 89 46
16 036 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 12 24 13
17 037 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 57 109 88
18 038 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 16 23 16
19 039 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 22 37 35
20 040 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 35 69 56
21 041 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 14 21 20
22 042 โรงเรียนบ้านคลองหมี 11 17 11
23 044 โรงเรียนบ้านคลองหาด 19 44 24
24 043 โรงเรียนบ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 6 7 7
25 045 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 15 34 23
26 048 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 13 18 17
27 047 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 13 20 19
28 027 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 52 100 75
29 026 โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 28 47 28
30 046 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 33 76 43
31 024 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 44 77 66
32 051 โรงเรียนบ้านชุมทอง 30 57 48
33 054 โรงเรียนบ้านซับถาวร 20 37 30
34 055 โรงเรียนบ้านซับน้อย 35 59 51
35 056 โรงเรียนบ้านซับมะนาว 43 88 61
36 057 โรงเรียนบ้านซับสิงโต 26 51 28
37 053 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 26 42 38
38 058 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 6 10 6
39 059 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 74 171 111
40 060 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 17 25 22
41 061 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 22 39 29
42 070 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 30 46 37
43 071 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 19 39 31
44 072 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 46 149 72
45 062 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 20 37 29
46 064 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 13 31 25
47 069 โรงเรียนบ้านท่าระพา 18 45 32
48 063 โรงเรียนบ้านท่าเกษม 28 39 37
49 066 โรงเรียนบ้านท่าเต้น 6 11 8
50 068 โรงเรียนบ้านท่าแยก 9 22 9
51 065 โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 64 155 105
52 067 โรงเรียนบ้านท่่าผักชี 15 25 21
53 075 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 21 47 28
54 076 โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 15 41 22
55 077 โรงเรียนบ้านนาดี 24 41 34
56 078 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 27 75 47
57 084 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 15 28 16
58 085 โรงเรียนบ้านบึงพระราม 7 11 8
59 086 โรงเรียนบ้านป่าระกำ 9 17 13
60 089 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 12 18 17
61 088 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 4 12 7
62 090 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 51 93 76
63 091 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 40 81 53
64 290091 โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1 2 1
65 093 โรงเรียนบ้านภูเงิน 13 22 13
66 094 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 75 139 117
67 096 โรงเรียนบ้านลุงพลู 20 40 24
68 097 โรงเรียนบ้านวังจั่น 22 34 24
69 098 โรงเรียนบ้านวังดารา 8 12 11
70 100 โรงเรียนบ้านวังทอง 10 21 17
71 101 โรงเรียนบ้านวังบูรพา 27 46 41
72 102 โรงเรียนบ้านวังปืน 5 8 7
73 103 โรงเรียนบ้านวังยาง 24 42 34
74 104 โรงเรียนบ้านวังรี 28 57 42
75 105 โรงเรียนบ้านวังวน 18 40 28
76 106 โรงเรียนบ้านวังสำลี 8 10 8
77 099 โรงเรียนบ้านวังแดง 26 41 34
78 107 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 45 73 58
79 108 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 11 24 14
80 109 โรงเรียนบ้านสี่แยก 16 22 18
81 111 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 29 46 29
82 114 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 39 61 55
83 113 โรงเรียนบ้านหนองข่า 38 60 54
84 117 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 12 18 13
85 118 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 31 46 32
86 119 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 18 27 23
87 120 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 12 18 15
88 121 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 6 6 6
89 122 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 25 38 33
90 123 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 34 70 49
91 115 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 40 91 60
92 112 โรงเรียนบ้านหนองแก 8 18 11
93 116 โรงเรียนบ้านหนองไทร 16 26 17
94 124 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 14 23 17
95 127 โรงเรียนบ้านหินกอง 45 132 77
96 126 โรงเรียนบ้านห้วย 10 22 18
97 125 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 6 4
98 013 โรงเรียนบ้านเขาข่า 12 20 17
99 015 โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 4 8 5
100 014 โรงเรียนบ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 6 22 10
101 016 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 64 121 96
102 017 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 23 37 34
103 018 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 25 67 36
104 020 โรงเรียนบ้านเขามะกา 42 122 69
105 022 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 16 29 24
106 021 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 17 29 17
107 023 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 51 109 64
108 290023 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1 2 1
109 073 โรงเรียนบ้านเทศมงคล 12 21 18
110 079 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 19 32 25
111 080 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 17 26 23
112 081 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 16 27 20
113 082 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 31 54 43
114 083 โรงเรียนบ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 16 24 19
115 128 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 12 22 17
116 011 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 15 25 18
117 012 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 16 34 25
118 010 โรงเรียนบ้านแก้ง 30 58 47
119 110 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 24 38 33
120 049 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 35 81 55
121 050 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 10 19 10
122 087 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 10 11 8
123 129 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 11 17 15
124 131 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 20 37 26
125 130 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 41 85 58
126 074 โรงเรียนบ้านไทรทอง 23 36 25
127 092 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 26 45 26
128 095 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 7 13 9
129 132 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 33 59 37
130 133 โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 0 0 0
131 134 โรงเรียนวังจระเข้ 21 49 34
132 136 โรงเรียนวังศรีทอง 17 23 18
133 135 โรงเรียนวังไผ่ 11 21 18
134 138 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 24 37 27
135 139 โรงเรียนวัดพวงนิมิต 25 59 46
136 137 โรงเรียนวัดเกศแก้ว 5 5 5
137 140 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 12 22 20
138 141 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 3 22 8
139 142 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 28 40 35
140 143 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 12 17 15
141 146 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 29 46 36
142 148 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 50 95 59
143 149 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 6 10 8
144 152 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 49 101 73
145 153 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 70 133 80
146 154 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 65 147 99
147 290154 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 2 1
148 147 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 34 65 49
149 151 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 35 59 39
150 001 โรงเรียนเขาสิงโต 32 48 41
151 161 โรงเรียนชุมชนพัฒนา 4 8 4
152 003 โรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว 26 39 28
153 144 โรงเรียนสุภวิทย์ 53 104 78
154 145 โรงเรียนสุภวิทย์พัฒนา 30 54 40
155 162 โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน 0 0 0
156 150 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ 42 73 49
157 005 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 31 62 42
158 006 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 0 0 0
159 007 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 40 75 49
160 157 โรงเรียน ตชด.การบินไทย 9 11 11
161 156 โรงเรียน ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย 0 0 0
162 158 โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ 0 0 0
163 155 โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำอ้อม 0 0 0
164 159 โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 1 0 0 0
165 160 โรงเรียน ตชด.วังศรีทอง 0 0 0
รวม 3687 7057 5063
12120

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
นายสาคร โห้วงศ์ ๐๘ ๑๕๗๗ ๓๒๔๐ นางพยอม ใจสะอาด ๐๘ ๙๕๒๓ ๔๑๖๕
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]