สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านตาหลังใน 53 16 6 8 75
2 อนุบาลวังสมบูรณ์ 32 18 6 7 56
3 อนุบาลวัดสระแก้ว 32 12 7 6 51
4 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 31 7 6 4 44
5 อนุบาลคลองหาด 25 8 9 5 42
6 บ้านมหาเจริญ 24 15 11 10 50
7 บ้านใหม่ไทรทอง 23 9 4 5 36
8 บ้านคลองยายอินทร์ 22 8 14 7 44
9 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 20 12 14 10 46
10 สุภวิทย์ 19 16 9 7 44
11 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 19 6 6 9 31
12 บ้านทุ่งหินโคน 18 11 3 4 32
13 บ้านโคกน้อย 18 6 4 2 28
14 บ้านซับมะนาว 17 10 6 6 33
15 บ้านเขาแหลม 16 11 14 3 41
16 บ้านวังใหม่ 16 9 7 11 32
17 อนุบาลบ้านจันทร์ 16 9 5 11 30
18 บ้านเขามะกา 16 8 5 7 29
19 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 15 13 9 11 37
20 บ้านหินกอง 13 4 6 5 23
21 บ้านคลองไก่เถื่อน 12 11 6 7 29
22 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 12 9 4 8 25
23 บ้านน้ำซับเจริญ 12 6 3 2 21
24 วัดพวงนิมิต 12 4 5 2 21
25 บ้านวังบูรพา 12 4 3 4 19
26 มหาธิคุณวิทยา 12 4 3 4 19
27 อนุบาลเมืองสระแก้ว 12 3 6 9 21
28 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 12 3 3 7 18
29 บ้านพระเพลิง 10 11 5 3 26
30 บ้านคลองผักขม 10 10 11 3 31
31 บ้านธารนพเก้า 10 6 3 2 19
32 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 10 5 3 3 18
33 สามัคคีราษฎร์บำรุง 10 3 5 6 18
34 บ้านไทรทอง 10 3 4 2 17
35 บ้านท่่าตาสี 9 17 9 8 35
36 บ้านหนองเตียน 9 12 5 2 26
37 บ้านเขาน้อยสามัคคี 9 5 5 4 19
38 บ้านคลองสิบสาม 9 5 4 6 18
39 บ้านหนองหว้า 8 11 3 7 22
40 บ้านคลองน้ำเขียว 8 3 8 4 19
41 บ้านชุมทอง 7 10 0 1 17
42 บ้านเนินสะอาด 7 7 8 8 22
43 บ้านคลองน้ำใส 7 6 2 1 15
44 บ้านท่าระพา 7 6 1 3 14
45 ดาราสมุทรสระแก้ว 7 5 4 8 16
46 บ้านหนองปรือ 7 5 4 6 16
47 เขาสิงโต 7 4 5 5 16
48 บ้านทุ่งพลวง 7 1 6 1 14
49 บ้านทุ่งพระ 6 12 4 5 22
50 บ้านแก้ง 6 11 2 4 19
51 บ้านทัพหลวง 6 9 3 3 18
52 บ้านไพรจิตรวิทยา 6 8 3 7 17
53 บ้านหนองขี้เห็น 6 6 6 3 18
54 บ้านคลองเจริญสุข 6 5 8 6 19
55 บ้านวังยาง 6 5 3 1 14
56 บ้านท่าช้าง 6 5 1 1 12
57 บ้านซับสิงโต 6 4 2 3 12
58 บ้านเขาตาง้อก 6 3 4 5 13
59 บ้านซับถาวร 6 3 2 5 11
60 บ้านคลองเจริญ 5 13 12 11 30
61 บ้านคลองธรรมชาติ 5 9 6 4 20
62 บ้านหนองสมบูรณ์ 5 8 4 3 17
63 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 5 7 3 9 15
64 บ้านนาดี 5 6 4 4 15
65 บ้านท่ากะบาก 5 5 5 2 15
66 บ้านเขาข่า 5 4 2 0 11
67 บ้านคลองหินปูน 5 3 3 2 11
68 บ้านภูเงิน 5 3 3 2 11
69 บ้านสี่แยก 5 2 5 3 12
70 บ้านท่าแยก 5 1 0 2 6
71 บ้านพรหมนิมิต 4 16 11 6 31
72 บ้านซับเจริญ 4 8 5 5 17
73 บ้านคลองสำอางค์ 4 7 4 5 15
74 บ้านหนองกะทะ 4 5 10 9 19
75 วังจระเข้ 4 4 9 3 17
76 บ้านแสงจันทร์ 4 4 6 8 14
77 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 4 4 4 1 12
78 บ้านคลองหาด 4 4 0 3 8
79 บ้านใหม่สระบุรี 4 3 2 1 9
80 บ้านเนินผาสุก 4 2 3 3 9
81 วังศรีทอง 4 1 4 7 9
82 บ้านหนองผักหนาม 4 0 2 6 6
83 บ้านโคกมะตูม 4 0 0 3 4
84 บ้านซับน้อย 3 6 5 6 14
85 บ้านเนินดินแดง 3 6 5 2 14
86 บ้านหนองข่า 3 5 10 6 18
87 บ้านแก่งสีเสียด 3 4 7 1 14
88 ทับทิมสยาม 05 3 4 1 1 8
89 บ้านลุงพลู 3 3 4 6 10
90 บ้านด่านชัยพัฒนา 3 3 2 5 8
91 บ้านท่าเกษม 3 2 4 8 9
92 บ้านวังดารา 3 2 0 3 5
93 ธรรมยานประยุต 3 2 0 2 5
94 บ้านวังทอง 3 1 2 4 6
95 บ้านคลองอุดมสุข 3 0 4 4 7
96 บ้านคลองใหญ่ 2 10 9 9 21
97 บ้านวังรี 2 8 7 7 17
98 สุภวิทย์พัฒนา 2 8 2 8 12
99 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 2 7 2 2 11
100 บ้านวังจั่น 2 6 5 6 13
101 บ้านท่่าผักชี 2 6 2 4 10
102 บ้านคลองหมากนัด 2 6 1 3 9
103 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 2 5 2 6 9
104 บ้านเขาเลื่อม 2 5 1 4 8
105 ซับเกษมวังชุมทอง 2 4 5 6 11
106 บ้านแก่งสะเดา 2 4 5 4 11
107 บ้านคลองปลาโด 2 4 2 1 8
108 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 2 4 1 5 7
109 บ้านคลองทราย 2 4 1 0 7
110 บ้านคลองศรีเมือง 2 3 3 6 8
111 บ้านคลองบุหรี่ 2 3 3 2 8
112 บ้านไร่สามศรี 2 3 0 2 5
113 บ้านหน้าสถานี 2 2 2 5 6
114 บ้านกิโลสาม 2 1 5 6 8
115 วังไผ่ 2 1 4 3 7
116 บ้านเหล่ากกโก 2 1 4 1 7
117 บ้านใหม่ถาวร 2 1 2 6 5
118 บ้านท่าเต้น 2 1 1 0 4
119 บ้านศาลาลำดวน 2 0 3 2 5
120 บ้านคลองมะละกอ 2 0 1 0 3
121 บ้านหนองแก 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองไทร 1 8 4 0 13
123 บ้านวังแดง 1 7 10 7 18
124 บ้านเขาสามสิบ 1 6 4 2 11
125 บ้านเนินสวนอ้อย 1 5 4 3 10
126 บ้านป่าระกำ 1 4 2 2 7
127 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 1 3 4 4 8
128 บ้านห้วย 1 3 4 2 8
129 บ้านหนองปักหลัก 1 3 3 5 7
130 ชุมชนพัฒนา 1 3 0 0 4
131 บ้านเขาดิน (คลองหาด) 1 3 0 0 4
132 บ้านคลองอุดม 1 2 3 4 6
133 บ้านวังสำลี 1 2 3 2 6
134 ตชด.การบินไทย 1 2 3 1 6
135 บ้านห้วยไคร้ 1 2 1 0 4
136 บ้านดอนดินแดง 1 2 0 2 3
137 บ้านหนองนกกระเรียน 1 1 4 1 6
138 บ้านวังวน 1 1 3 3 5
139 บ้านคลองหมี 1 1 2 3 4
140 วัดเกศแก้ว 1 1 1 2 3
141 บ้านหนองผูกเต่า 1 1 0 4 2
142 สามัคคีประชาสรรค์ 1 0 1 1 2
143 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 1 0 0 2 1
144 บ้านคลองนางาม 0 3 5 1 8
145 บ้านบึงพระราม 0 3 3 0 6
146 บ้านคลองคันฉอ 0 3 1 0 4
147 บ้านเทศมงคล 0 2 3 4 5
148 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 0 2 0 1 2
149 วัดใหม่โพธิ์ทอง 0 1 3 3 4
150 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 0 1 2 2 3
151 บ้านโป่งดาวเรือง 0 1 1 3 2
152 บ้านวังปืน 0 0 0 2 0
153 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 0 0 1 0
รวม 992 788 615 622 3,017