สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=62 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 ชุมชนบ้านตาหลังใน 19 16 10 45 57 16 6 9 79
2 อนุบาลวัดสระแก้ว 16 13 6 35 39 12 7 6 58
3 บ้านเขามะกา 11 3 1 15 19 8 5 7 32
4 อนุบาลวังสมบูรณ์ 9 7 7 23 35 18 6 7 59
5 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 9 4 4 17 27 14 16 10 57
6 บ้านมหาเจริญ 7 5 5 17 27 15 12 10 54
7 บ้านหนองหว้า 7 2 3 12 12 12 3 7 27
8 บ้านใหม่ไทรทอง 6 5 4 15 23 9 4 5 36
9 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 5 6 7 18 31 7 6 4 44
10 บ้านคลองยายอินทร์ 5 5 3 13 23 8 14 7 45
11 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 5 4 4 13 19 6 6 9 31
12 บ้านคลองไก่เถื่อน 5 4 4 13 14 13 6 7 33
13 บ้านพระเพลิง 5 4 3 12 14 11 5 4 30
14 บ้านทุ่งหินโคน 5 3 8 16 18 11 3 4 32
15 วัดพวงนิมิต 5 2 2 9 12 4 5 2 21
16 บ้านหินกอง 5 0 4 9 17 7 6 5 30
17 บ้านคลองผักขม 5 0 2 7 10 10 11 3 31
18 อนุบาลบ้านจันทร์ 5 0 1 6 16 9 5 11 30
19 สุภวิทย์ 4 3 4 11 19 16 9 7 44
20 บ้านธารนพเก้า 4 3 1 8 10 6 3 2 19
21 บ้านแก้ง 4 2 2 8 11 11 2 4 24
22 บ้านโคกน้อย 4 1 2 7 18 6 4 2 28
23 บ้านคลองน้ำใส 4 0 3 7 9 6 2 1 17
24 อนุบาลคลองหาด 3 6 8 17 26 8 9 5 43
25 บ้านคลองสิบสาม 3 4 7 14 12 8 4 6 24
26 บ้านน้ำซับเจริญ 3 3 2 8 14 6 3 2 23
27 บ้านท่าเกษม 3 3 0 6 9 4 4 8 17
28 บ้านทัพหลวง 3 1 2 6 7 9 3 3 19
29 บ้านทุ่งพลวง 2 5 1 8 9 1 6 1 16
30 บ้านเขาแหลม 2 3 6 11 17 11 14 3 42
31 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 2 3 1 6 14 3 3 7 20
32 บ้านวังบูรพา 2 2 3 7 12 4 3 4 19
33 บ้านหนองเตียน 2 2 2 6 9 12 5 2 26
34 บ้านวังยาง 2 1 1 4 7 6 4 1 17
35 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 2 1 0 3 10 5 3 3 18
36 บ้านซับถาวร 2 1 0 3 6 3 2 5 11
37 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) 2 1 0 3 5 7 3 9 15
38 อนุบาลเมืองสระแก้ว 2 0 3 5 13 4 6 9 23
39 บ้านเขาน้อยสามัคคี 2 0 1 3 9 5 5 4 19
40 บ้านหนองกะทะ 2 0 0 2 4 5 10 9 19
41 บ้านหนองไทร 2 0 0 2 3 8 4 0 15
42 บ้านซับมะนาว 1 6 5 12 17 10 6 6 33
43 มหาธิคุณวิทยา 1 3 4 8 12 4 3 4 19
44 บ้านชุมทอง 1 3 0 4 7 10 0 1 17
45 บ้านท่าระพา 1 2 3 6 7 6 1 3 14
46 บ้านพรหมนิมิต 1 1 4 6 4 16 11 6 31
47 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 1 1 3 5 12 9 4 8 25
48 บ้านวังใหม่ 1 1 2 4 16 9 7 11 32
49 บ้านท่่าตาสี 1 1 2 4 11 17 9 8 37
50 บ้านหนองสมบูรณ์ 1 1 1 3 8 8 4 3 20
51 บ้านคลองน้ำเขียว 1 1 1 3 8 3 8 4 19
52 บ้านหนองปรือ 1 1 1 3 7 5 4 6 16
53 บ้านคลองเจริญ 1 1 0 2 5 15 13 11 33
54 บ้านเนินดินแดง 1 1 0 2 3 6 5 2 14
55 บ้านหนองขี้เห็น 1 0 1 2 6 6 6 3 18
56 บ้านวังทอง 1 0 1 2 3 1 2 4 6
57 บ้านใหม่ถาวร 1 0 1 2 2 1 2 6 5
58 บ้านเนินผาสุก 1 0 0 1 6 2 3 3 11
59 บ้านซับเจริญ 1 0 0 1 4 8 5 5 17
60 บ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1 0 0 1 4 4 4 1 12
61 บ้านใหม่สระบุรี 1 0 0 1 4 3 2 1 9
62 บ้านคลองคันฉอ 1 0 0 1 2 3 1 0 6
63 บ้านเหล่ากกโก 1 0 0 1 2 1 4 1 7
64 วัดใหม่โพธิ์ทอง 1 0 0 1 2 1 3 3 6
65 บ้านท่าเต้น 1 0 0 1 2 1 1 0 4
66 บ้านคลองหมี 1 0 0 1 1 1 2 3 4
67 สามัคคีประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
68 ดาราสมุทรสระแก้ว 0 4 3 7 7 5 4 8 16
69 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 0 3 7 10 18 14 10 11 42
70 บ้านคลองธรรมชาติ 0 3 0 3 5 9 6 4 20
71 บ้านเขาสามสิบ 0 3 0 3 4 6 4 2 14
72 บ้านท่าช้าง 0 1 2 3 6 5 1 1 12
73 บ้านเขาตาง้อก 0 1 1 2 7 5 4 5 16
74 บ้านคลองหินปูน 0 1 1 2 5 3 3 2 11
75 บ้านด่านชัยพัฒนา 0 1 1 2 4 4 2 5 10
76 บ้านโคกมะตูม 0 1 1 2 4 0 0 3 4
77 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 0 1 1 2 3 7 2 2 12
78 ธรรมยานประยุต 0 1 1 2 3 2 0 2 5
79 บ้านศาลาลำดวน 0 1 1 2 3 0 3 3 6
80 บ้านคลองมะละกอ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
81 เขาสิงโต 0 1 0 1 7 4 5 5 16
82 บ้านท่าแยก 0 1 0 1 5 1 0 2 6
83 บ้านลุงพลู 0 1 0 1 3 3 4 6 10
84 สุภวิทย์พัฒนา 0 1 0 1 2 8 2 8 12
85 บ้านแก่งสะเดา 0 1 0 1 2 4 5 4 11
86 บ้านบึงพระราม 0 1 0 1 1 3 3 0 7
87 บ้านนาดี 0 0 4 4 8 6 4 4 18
88 บ้านทุ่งพระ 0 0 1 1 6 12 4 5 22
89 บ้านซับน้อย 0 0 1 1 5 6 6 6 17
90 บ้านท่ากะบาก 0 0 1 1 5 6 5 2 16
91 บ้านเขาข่า 0 0 1 1 5 4 2 0 11
92 บ้านคลองสำอางค์ 0 0 1 1 4 7 4 5 15
93 วังจระเข้ 0 0 1 1 4 4 9 3 17
94 บ้านแสงจันทร์ 0 0 1 1 4 4 6 8 14
95 บ้านคลองหาด 0 0 1 1 4 4 0 3 8
96 บ้านหนองผักหนาม 0 0 1 1 4 0 2 6 6
97 ทับทิมสยาม 05 0 0 1 1 3 4 1 2 8
98 บ้านคลองอุดมสุข 0 0 1 1 3 0 4 4 7
99 บ้านคลองใหญ่ 0 0 1 1 2 11 9 9 22
100 บ้านวังจั่น 0 0 1 1 2 6 5 6 13
101 บ้านคลองหมากนัด 0 0 1 1 2 6 2 3 10
102 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) 0 0 1 1 1 3 4 4 8
103 สามัคคีราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 10 3 5 6 18
104 บ้านไทรทอง 0 0 0 0 10 3 4 2 17
105 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 7 7 8 8 22
106 บ้านไพรจิตรวิทยา 0 0 0 0 6 8 3 7 17
107 บ้านคลองเจริญสุข 0 0 0 0 6 5 8 6 19
108 บ้านซับสิงโต 0 0 0 0 6 4 2 3 12
109 บ้านภูเงิน 0 0 0 0 5 3 3 2 11
110 บ้านสี่แยก 0 0 0 0 5 2 5 3 12
111 บ้านหนองข่า 0 0 0 0 4 5 10 6 19
112 วังศรีทอง 0 0 0 0 4 1 4 7 9
113 บ้านแก่งสีเสียด 0 0 0 0 3 4 7 1 14
114 ซับเกษมวังชุมทอง 0 0 0 0 3 4 6 6 13
115 บ้านคลองทราย 0 0 0 0 3 4 1 0 8
116 บ้านวังดารา 0 0 0 0 3 2 0 3 5
117 บ้านวังรี 0 0 0 0 2 8 7 7 17
118 บ้านท่่าผักชี 0 0 0 0 2 6 2 4 10
119 บ้านเนินสายฝน(แหลมทอง) 0 0 0 0 2 5 2 6 9
120 บ้านเขาเลื่อม 0 0 0 0 2 5 1 4 8
121 บ้านคลองปลาโด 0 0 0 0 2 4 2 1 8
122 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 0 0 0 0 2 4 1 5 7
123 บ้านคลองศรีเมือง 0 0 0 0 2 3 3 6 8
124 บ้านหนองปักหลัก 0 0 0 0 2 3 3 5 8
125 บ้านคลองบุหรี่ 0 0 0 0 2 3 3 2 8
126 บ้านไร่สามศรี 0 0 0 0 2 3 0 2 5
127 บ้านหน้าสถานี 0 0 0 0 2 2 2 5 6
128 บ้านกิโลสาม 0 0 0 0 2 1 5 6 8
129 วังไผ่ 0 0 0 0 2 1 4 3 7
130 บ้านหนองแก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
131 บ้านวังแดง 0 0 0 0 1 7 10 7 18
132 บ้านเนินสวนอ้อย 0 0 0 0 1 5 4 3 10
133 บ้านป่าระกำ 0 0 0 0 1 4 2 2 7
134 บ้านห้วย 0 0 0 0 1 3 4 2 8
135 ชุมชนพัฒนา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
136 บ้านเขาดิน (คลองหาด) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
137 บ้านคลองอุดม 0 0 0 0 1 2 3 4 6
138 บ้านวังสำลี 0 0 0 0 1 2 3 2 6
139 ตชด.การบินไทย 0 0 0 0 1 2 3 1 6
140 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 1 2 1 0 4
141 บ้านดอนดินแดง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
142 บ้านหนองนกกระเรียน 0 0 0 0 1 1 4 1 6
143 บ้านวังวน 0 0 0 0 1 1 3 3 5
144 วัดเกศแก้ว 0 0 0 0 1 1 1 2 3
145 บ้านหนองผูกเต่า 0 0 0 0 1 1 0 4 2
146 อนุบาลคลองหาด (สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 0 0 0 0 1 0 0 2 1
147 บ้านคลองนางาม 0 0 0 0 0 4 5 1 9
148 บ้านเทศมงคล 0 0 0 0 0 2 3 4 5
149 บ้านพรสวรรค์ (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
150 บ้านเขาดิน (เขาฉกรรจ์) 0 0 0 0 0 1 2 2 3
151 บ้านโป่งดาวเรือง 0 0 0 0 0 1 1 3 2
152 บ้านวังปืน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
153 บ้านคลองหาด (สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 221 179 195 595 1,094 812 624 626 2,530