กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก่งสะเดา สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
4 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
5 บ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
6 บ้านซับน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
7 บ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
8 บ้านพรหมนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
9 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
3 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
4 บ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
5 บ้านพรหมนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
6 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองธรรมชาติ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
4 บ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
5 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
6 บ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
7 บ้านพรหมนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
8 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
9 บ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
10 วัดคลองตาสูตรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดาราสมุทรสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
5 บ้านซับน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
6 บ้านพรหมนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
7 บ้านหนองข่า สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
8 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
3 บ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
4 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
5 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพรสวรรค์ (วังน้ำเย็น) สพป. สระแก้ว เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองนางาม สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
5 บ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
6 บ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
7 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
8 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
9 สุภวิทย์ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
10 เทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแก้ง สพป. สระแก้ว เขต 1 94.2 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาสามสิบ สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังยาง สพป. สระแก้ว เขต 1 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 70.6 เงิน 4
5 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 68.4 ทองแดง 5
6 ทับทิมสยาม 05 สพป. สระแก้ว เขต 1 41 เข้าร่วม 6
7 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
8 บ้านนาดี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งพลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลาลำดวน สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านศาลาลำดวน สพป. สระแก้ว เขต 1 0 เข้าร่วม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 84.2 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
4 บ้านหนองขี้เห็น สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งพลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองทราย สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านคลองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 1 79 เงิน 5
6 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 79 เงิน 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองคันฉอ สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาสามสิบ สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง 4
5 บ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 79 เงิน 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเมืองสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน 5
6 บ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 74 เงิน 6
7 บ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน 7
8 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 71 เงิน 8
9 บ้านวังยาง สพป. สระแก้ว เขต 1 68 ทองแดง 9
10 บ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 67 ทองแดง 10
11 บ้านซับน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 67 ทองแดง 10
12 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 63 ทองแดง 12
13 บ้านคลองคันฉอ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
14 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
15 บ้านเทศมงคล สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด่านชัยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ซับเกษมวังชุมทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 64 ทองแดง 4
5 บ้านคลองหมากนัด สพป. สระแก้ว เขต 1 62 ทองแดง 5
6 บ้านซับน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
7 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
8 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
9 บ้านหนองนกกระเรียน สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สระแก้ว เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 64 ทองแดง 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลคลองหาด สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านหนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 1 89 ทอง 4
5 บ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 1 89 ทอง 4
6 บ้านแก้ง สพป. สระแก้ว เขต 1 89 ทอง 4
7 บ้านคลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 1 88 ทอง 7
8 บ้านน้ำซับเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง 8
9 บ้านหนองข่า สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง 9
10 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 10
11 บ้านเขาตาง้อก สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 10
12 บ้านหินกอง สพป. สระแก้ว เขต 1 82 ทอง 12
13 บ้านคลองเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน 13
14 บ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
15 สามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหว้า สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่ากะบาก สพป. สระแก้ว เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านด่านชัยพัฒนา สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
5 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสิบสาม สพป. สระแก้ว เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สระแก้ว เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก้ง สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาดี สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านหนองปักหลัก สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง 6
7 บ้านวังยาง สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง 6
8 บ้านซับน้อย สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง 8
9 วัดใหม่โพธิ์ทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 80 ทอง 8
10 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -
11 บ้านหนองข่า สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไทร สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่่าตาสี สพป. สระแก้ว เขต 1 - -

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้ว เขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๗-๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) สพป. สระแก้ว เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมหาเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒