หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ชั้น 2 ห้อง ทับทิม 5 พ.ย. 2557 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้อง ทับทิม 5 พ.ย. 2557 10.30-12.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้อง บุษราคัม 5 พ.ย. 2557 10.30-12.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อาคารร่มเกล้ว ห้อง วิทยาศาสตร์ 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อาคารร่มเกล้า ห้อง วิทยาศาสตร์ 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อาคารร่มเกล้า ห้อง ประชุม อาคารร่มเกล้า 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้อง ไพลิน 5 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้อง ไพลิน 5 พ.ย. 2557 10.00-11.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้อง ไพลิน 5 พ.ย. 2557 11.00-12.00
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้อง มรกต 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้อง บุษราคัม 5 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้อง บุษราคัม 5 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางวันเพ็ญ อรัญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 0896933635 อีเมลล์ - promotesk208@gmail.com ID Line : wanpen.noi Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]