หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สนามฟุตซอล ฟุตบอลด้านทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สนามฟุตซอล สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สนามฟุตซอล สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้อง บุษราคัม 6 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้อง บุษราคัม 6 พ.ย. 2557 10.30-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อาคารร่มเกล้า ห้อง ห้องประชุม 6 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้องประชุมเพชรบูรพา 6 พ.ย. 2557 09.00-17.00
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ห้องประชุมเพชรบูรพา 6 พ.ย. 2557 09.00-17.00
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ลานอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ ลานอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 สพป.สระแก้ว เขต ๒ 2 เม.ย. 2558
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 สพป.สระแก้ว เขต ๒ 2 เม.ย. 2558
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ 2 เม.ย. 2558
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 สพป.สระแก้ว เขต ๒ 2 เม.ย. 2558
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ 2 เม.ย. 2558
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 สพป.สระแก้ว เขต ๒ 2 เม.ย. 2558
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 สพป.สระแก้ว เขต ๒ 2 เม.ย. 2558
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางวันเพ็ญ อรัญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 0896933635 อีเมลล์ - promotesk208@gmail.com ID Line : wanpen.noi Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]