หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 65 36 62.07% 11 18.97% 8 13.79% 3 5.17% 58
2 โรงเรียนร่มเกล้า 72 36 58.06% 10 16.13% 10 16.13% 6 9.68% 62
3 โรงเรียนพวงคราม 40 34 89.47% 3 7.89% 0 0% 1 2.63% 38
4 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 50 23 50% 14 30.43% 5 10.87% 4 8.7% 46
5 โรงเรียนบ้านหันทราย 32 23 74.19% 6 19.35% 1 3.23% 1 3.23% 31
6 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 54 21 50% 14 33.33% 5 11.9% 2 4.76% 42
7 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 33 21 65.63% 7 21.88% 3 9.38% 1 3.13% 32
8 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 36 20 62.5% 5 15.63% 3 9.38% 4 12.5% 32
9 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 26 16 66.67% 5 20.83% 0 0% 3 12.5% 24
10 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 26 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนบีกริม 24 14 66.67% 3 14.29% 4 19.05% 0 0% 21
12 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 19 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
13 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
14 โรงเรียนวัดหนองติม 19 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
15 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 21 12 60% 8 40% 0 0% 0 0% 20
16 โรงเรียนบ้านโคกไพล 20 11 55% 6 30% 3 15% 0 0% 20
17 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 17 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
20 โรงเรียนสระปทุม 33 9 34.62% 12 46.15% 3 11.54% 2 7.69% 26
21 โรงเรียนบ้านรัตนะ 26 9 37.5% 7 29.17% 6 25% 2 8.33% 24
22 โรงเรียนบ้านโคกสูง 22 9 40.91% 7 31.82% 6 27.27% 0 0% 22
23 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 16 9 60% 6 40% 0 0% 0 0% 15
24 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 17 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 15 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนบ้านเขาจาน 18 9 60% 2 13.33% 4 26.67% 0 0% 15
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 14 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
29 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
30 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 15 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
31 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 24 8 34.78% 9 39.13% 5 21.74% 1 4.35% 23
33 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 20 8 44.44% 6 33.33% 4 22.22% 0 0% 18
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 14 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
35 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
37 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
38 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 16 7 43.75% 7 43.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนบ้านหนองบัว 15 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
40 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 18 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
41 โรงเรียนกรุงไทย 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
42 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 16 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 22 6 40% 4 26.67% 5 33.33% 0 0% 15
44 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
45 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านตะโก 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
47 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 23 5 25% 9 45% 5 25% 1 5% 20
49 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 17 5 29.41% 7 41.18% 5 29.41% 0 0% 17
50 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 15 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
51 โรงเรียนบ้านหนองแวง 15 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านโคก 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
54 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านแส์ง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
57 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านละลมติม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนพรพงษ์กุล 14 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
61 โรงเรียนบ้านกะสัง 12 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
62 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 11 4 36.36% 3 27.27% 4 36.36% 0 0% 11
63 โรงเรียนเมืองไผ่ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านวังรี 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ้านหนองแอก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านโคกแจง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านกุดหิน 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
71 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านโคคลาน 9 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านวังยาว 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านตุ่น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 15 2 14.29% 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 14
81 โรงเรียนบ้านหนองจาน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านหนองแสง 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านพร้าว 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านนางาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนอนุบรรพต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
89 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
93 โรงเรียนศรีตาพระยา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านมะกอก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
100 โรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านโนน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านบ่้อหลวง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
108 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านคลองวัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านทดน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดหนองม่วง 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านหนองหอย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านด่าน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านทัพไทย 5 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
123 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านกุดแต้ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
126 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางวันเพ็ญ อรัญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 0896933635 อีเมลล์ - promotesk208@gmail.com ID Line : wanpen.noi Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]