หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 18 30 23
2 003 โรงเรียนกรุงไทย 12 20 18
3 004 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 1 1 1
4 005 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 2 3 3
5 006 โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 10 20 15
6 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 14 27 21
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 20 38 28
8 009 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 8 19 10
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 11 26 16
10 007 โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 9 35 17
11 014 โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1 1 1
12 019 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 10 25 14
13 112 โรงเรียนบีกริม 24 86 51
14 291112 โรงเรียนบีกริม 3 5 5
15 020 โรงเรียนบ้านกะสัง 12 47 26
16 022 โรงเรียนบ้านกุดม่วง 0 0 0
17 024 โรงเรียนบ้านกุดหิน 7 32 16
18 023 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 12 39 20
19 021 โรงเรียนบ้านกุดแต้ 1 3 2
20 029 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 11 38 12
21 030 โรงเรียนบ้านคลองยางประชาสรรค์ 1 2 1
22 031 โรงเรียนบ้านคลองวัว 1 3 2
23 032 โรงเรียนบ้านคลองหว้า 6 15 11
24 043 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 6 13 9
25 046 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 7 39 14
26 045 โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 2 2 2
27 047 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ 6 15 7
28 048 โรงเรียนบ้านด่าน 2 4 3
29 049 โรงเรียนบ้านตะโก 9 13 11
30 050 โรงเรียนบ้านตุ่น 4 9 7
31 052 โรงเรียนบ้านทดน้อย 1 0 0
32 053 โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 2 27 3
33 051 โรงเรียนบ้านทดเจริญ 0 0 0
34 054 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 7 18 12
35 055 โรงเรียนบ้านทัพเซียม 10 38 15
36 056 โรงเรียนบ้านทัพไทย 5 5 5
37 058 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 18 41 25
38 059 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 10 18 10
39 057 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 54 122 77
40 062 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 15 39 24
41 070 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 15 37 23
42 068 โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง 4 37 7
43 069 โรงเรียนบ้านบ่้อหลวง 3 3 3
44 072 โรงเรียนบ้านพร้าว 6 11 6
45 073 โรงเรียนบ้านฟากห้วย 0 0 0
46 074 โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 5 11 9
47 075 โรงเรียนบ้านมะกอก 3 6 4
48 076 โรงเรียนบ้านรัตนะ 26 61 42
49 077 โรงเรียนบ้านละลมติม 6 18 9
50 078 โรงเรียนบ้านวังยาว 6 11 7
51 079 โรงเรียนบ้านวังรี 8 21 14
52 080 โรงเรียนบ้านสี่แยก 0 0 0
53 084 โรงเรียนบ้านหนองจาน 4 6 5
54 085 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนบอน 4 6 4
55 086 โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 4 14 7
56 088 โรงเรียนบ้านหนองบัว 15 46 28
57 087 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 3 5 5
58 089 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 15 26 21
59 090 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 1 3 2
60 091 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 50 127 65
61 092 โรงเรียนบ้านหนองมั่ง 6 14 11
62 094 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 7 6
63 097 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 17 32 20
64 101 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1 2 1
65 100 โรงเรียนบ้านหนองหมูน้อย 3 4 3
66 102 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 4 8 4
67 103 โรงเรียนบ้านหนองหอย 2 2 2
68 093 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3 9 5
69 095 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 15 40 29
70 098 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 4 12 8
71 083 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 7 10 7
72 096 โรงเรียนบ้านหนองแวง 15 23 16
73 099 โรงเรียนบ้านหนองแสง 6 12 9
74 105 โรงเรียนบ้านหนองแอก 6 16 11
75 104 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 6 4
76 107 โรงเรียนบ้านหันทราย 32 73 46
77 106 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 22 48 34
78 026 โรงเรียนบ้านเขาจาน 18 38 29
79 027 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1 6 3
80 028 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 33 65 40
81 044 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 3 4 4
82 063 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 8 24 12
83 064 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 6 16 10
84 108 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 17 57 27
85 025 โรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย 5 25 8
86 082 โรงเรียนบ้านแสนสุข 0 0 0
87 081 โรงเรียนบ้านแส์ง 8 15 10
88 041 โรงเรียนบ้านโคก 10 25 17
89 034 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 10 17 11
90 035 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 3 7 5
91 038 โรงเรียนบ้านโคกสะแบง 0 0 0
92 039 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 36 69 54
93 040 โรงเรียนบ้านโคกสูง 22 59 32
94 036 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 26 86 42
95 033 โรงเรียนบ้านโคกแจง 5 27 12
96 037 โรงเรียนบ้านโคกไพล 20 63 34
97 042 โรงเรียนบ้านโคคลาน 9 18 9
98 067 โรงเรียนบ้านโนน 3 13 3
99 065 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 4 11 8
100 066 โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 3 6 6
101 071 โรงเรียนบ้านโป่งคอม 17 33 21
102 109 โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1 2 2
103 111 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 10 36 20
104 110 โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 15 29 24
105 060 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 10 17 12
106 061 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 0 0 0
107 113 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 12 33 16
108 114 โรงเรียนประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 4 12 8
109 119 โรงเรียนร่มเกล้า 72 159 109
110 120 โรงเรียนวัดพุทธิสาร 9 19 15
111 121 โรงเรียนวัดสารคุณสโมสร 4 9 5
112 122 โรงเรียนวัดหนองติม 19 39 25
113 123 โรงเรียนวัดหนองม่วง 4 7 6
114 124 โรงเรียนวัดห้วยเดื่อ 3 4 4
115 126 โรงเรียนสมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 2 3 2
116 127 โรงเรียนสระปทุม 33 59 40
117 128 โรงเรียนสหัสหงษ์มหาคุณ 2 6 3
118 130 โรงเรียนอนุบรรพต 2 11 5
119 131 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 16 55 29
120 132 โรงเรียนอนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 16 36 19
121 133 โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร 1 1 1
122 134 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 65 161 82
123 135 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 19 68 28
124 136 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 24 70 37
125 117 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 23 47 26
126 118 โรงเรียนเมืองไผ่ 8 20 14
127 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 14 47 29
128 012 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 4 6 6
129 115 โรงเรียนพรพงษ์กุล 14 25 14
130 116 โรงเรียนพวงคราม 40 79 57
131 291116 โรงเรียนพวงคราม 4 7 7
132 125 โรงเรียนศรีตาพระยา 4 7 5
133 129 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 21 33 22
134 018 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1 0 0 0
135 137 โรงเรียนบ้านนางาม 3 5 4
136 015 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 26 48 32
137 001 โรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง 0 0 0
138 013 โรงเรียนตชด.บ้านเขาสารภี 0 0 0
139 016 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 16 25 17
รวม 1466 3554 2136
5690

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางวันเพ็ญ อรัญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 เบอร์โทรศัพท์ 0896933635 อีเมลล์ - promotesk208@gmail.com ID Line : wanpen.noi Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]