สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 36 11 8 3 55
2 ร่มเกล้า 36 10 10 6 56
3 พวงคราม 34 3 0 1 37
4 บ้านหนองผักแว่น 23 14 5 4 42
5 บ้านหันทราย 23 6 1 1 30
6 บ้านท่าเกวียน 21 14 5 2 40
7 บ้านเขาพรมสุวรรณ 21 7 3 1 31
8 บ้านโคกสามัคคี 20 5 3 4 28
9 บ้านโคกเพร็ก 16 5 0 3 21
10 เทศบาลชนะชัยศรี 16 3 2 1 21
11 บีกริม 14 3 4 0 21
12 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 13 5 1 0 19
13 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 13 4 1 0 18
14 วัดหนองติม 13 3 1 1 17
15 สำเร็จวิทยา 12 8 0 0 20
16 บ้านโคกไพล 11 6 3 0 20
17 บ้านหนองเรือ 10 3 2 0 15
18 บ้านหนองสังข์ 10 2 1 2 13
19 ประชาเกษตรพัฒนา 10 2 0 0 12
20 สระปทุม 9 12 3 2 24
21 บ้านรัตนะ 9 7 6 2 22
22 บ้านโคกสูง 9 7 6 0 22
23 อนุบาลตาพระยา 9 6 0 0 15
24 บ้านเหล่าอ้อย 9 5 2 1 16
25 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 9 3 1 1 13
26 บ้านเขาจาน 9 2 4 0 15
27 ชุมชนบ้านหนองแวง 9 2 3 0 14
28 บ้านกุดเวียน 9 2 1 0 12
29 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 9 2 0 0 11
30 บ้านบุกะสัง 9 1 1 1 11
31 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 9 0 1 0 10
32 อพป.คลองน้ำใส 8 9 5 1 22
33 ชุมชนบ้านแซร์ออ 8 6 4 0 18
34 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 8 5 0 0 13
35 บ้านท่าช้าง 8 2 0 0 10
36 บ้านไทยสามัคคี 8 1 0 1 9
37 คลองยางนุสรณ์ 8 0 1 0 9
38 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 7 7 1 1 15
39 บ้านหนองบัว 7 6 1 0 14
40 บ้านท่าข้าม 7 6 0 0 13
41 กรุงไทย 7 4 1 0 12
42 เทศบาลบ้านกิโลสอง 7 1 1 2 9
43 บ้านห้วยชัน 6 4 5 0 15
44 บ้านโคกทหาร 6 3 1 0 10
45 นิคมสงเคราะห์ 2 6 3 0 0 9
46 บ้านตะโก 6 1 1 1 8
47 บ้านหนองแข้ 6 1 0 0 7
48 เพชรรัตนราชสุดา 5 9 5 1 19
49 บ้านโป่งคอม 5 7 5 0 17
50 บ้านหนองปรือ 5 4 3 1 12
51 บ้านโคก 5 4 1 0 10
52 บ้านหนองแวง 5 4 1 0 10
53 บ้านทัพเซียม 5 3 2 0 10
54 ช่องกุ่มวิทยา 5 3 0 1 8
55 บ้านแส์ง 5 3 0 0 8
56 วัดพุทธิสาร 5 2 0 2 7
57 บ้านเนินผาสุก 5 2 0 0 7
58 บ้านซับนกแก้ว 5 0 2 0 7
59 บ้านละลมติม 5 0 1 0 6
60 พรพงษ์กุล 4 4 2 1 10
61 บ้านกะสัง 4 4 0 2 8
62 บ้านคลองมะนาว 4 3 4 0 11
63 เมืองไผ่ 4 2 1 1 7
64 บ้านวังรี 4 1 2 0 7
65 บ้านหนองแอก 4 1 1 0 6
66 บ้านหนองมั่ง 4 1 1 0 6
67 บ้านโคกแจง 4 1 0 0 5
68 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 3 4 1 0 8
69 บ้านกุดหิน 3 3 1 0 7
70 บ้านทับใหม่ 3 3 0 1 6
71 บ้านเนินสะอาด 3 3 0 0 6
72 บ้านโคคลาน 3 2 3 0 8
73 บ้านวังยาว 3 2 0 1 5
74 บ้านแก้วเพชรพลอย 3 1 1 0 5
75 บ้านโนนผาสุก 3 1 0 0 4
76 บ้านตุ่น 3 1 0 0 4
77 บ้านหนองเสม็ด 3 1 0 0 4
78 บ้านหนองตะเคียนบอน 3 1 0 0 4
79 บ้านโคกปราสาท 3 0 0 0 3
80 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 2 5 6 1 13
81 บ้านหนองจาน 2 2 0 0 4
82 บ้านหนองแสง 2 2 0 0 4
83 บ้านซับใหญ่ 2 1 2 1 5
84 บ้านบ่อนางชิง 2 1 1 0 4
85 บ้านพร้าว 2 1 0 0 3
86 บ้านนางาม 2 1 0 0 3
87 บ้านภักดีแผ่นดิน 2 0 1 0 3
88 อนุบรรพต 2 0 0 0 2
89 บ้านจัดสรรสามัคคี 1 3 2 0 6
90 บ้านคลองหว้า 1 3 1 0 5
91 บ้านหนองยาง 1 3 0 0 4
92 ศรีตาพระยา 1 2 1 0 4
93 บ้านหนองน้ำใส 1 2 1 0 4
94 บ้านมะกอก 1 2 0 0 3
95 บ้านโนนหมากมุ่น 1 2 0 0 3
96 วัดห้วยเดื่อ 1 2 0 0 3
97 บ้านหนองเม็ก 1 2 0 0 3
98 บ้านหนองหมูน้อย 1 2 0 0 3
99 วัดสารคุณสโมสร 1 1 2 0 4
100 ประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 1 1 1 0 3
101 บ้านโนน 1 1 1 0 3
102 บ้านเจริญสุข 1 1 0 1 2
103 บ้านหนองใหญ่ 1 1 0 0 2
104 ดาราสมุทร อรัญประเทศ 1 1 0 0 2
105 บ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 1 1 0 0 2
106 บ้านบ่้อหลวง 1 1 0 0 2
107 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 0 1 0 2
108 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 1 0 1 0 2
109 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1 0 0 0 1
110 บ้านคลองยางประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
111 บ้านคลองวัว 1 0 0 0 1
112 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 1 0 0 0 1
113 บ้านทดน้อย 1 0 0 0 1
114 บ้านเขาน้อย 1 0 0 0 1
115 วัดหนองม่วง 0 4 0 0 4
116 บ้านหนองบัวสันติสุข 0 2 1 0 3
117 บ้านหนองหอย 0 2 0 0 2
118 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 0 2 0 0 2
119 บ้านหนองหล่ม 0 1 3 0 4
120 บ้านด่าน 0 1 1 0 2
121 บ้านหนองผักบุ้ง 0 1 0 0 1
122 บ้านทัพไทย 0 0 3 1 3
123 สหัสหงษ์มหาคุณ 0 0 2 0 2
124 บ้านกุดแต้ 0 0 1 0 1
125 อนุบาลวัฒนานคร 0 0 1 0 1
126 ทับทิมสยาม 03 0 0 0 0 0
รวม 745 359 169 57 1,330