สรุปเหรียญรางวัล สพป. สระแก้ว เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ร่มเกล้า 36 10 10 6 56
2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 34 11 8 3 53
3 พวงคราม 34 3 0 1 37
4 บ้านหันทราย 23 6 1 1 30
5 บ้านท่าเกวียน 21 14 5 2 40
6 บ้านเขาพรมสุวรรณ 21 7 3 1 31
7 บ้านโคกสามัคคี 20 5 3 4 28
8 เทศบาลชนะชัยศรี 16 3 2 1 21
9 บ้านหนองผักแว่น 15 13 5 4 33
10 บีกริม 14 3 4 0 21
11 อนุบาลศรีอรัญโญทัย 13 5 1 0 19
12 บ้านโคกเพร็ก 13 5 0 3 18
13 สำเร็จวิทยา 12 8 0 0 20
14 วัดหนองติม 12 3 1 1 16
15 บ้านโคกไพล 11 6 3 0 20
16 บ้านหนองสังข์ 10 2 1 2 13
17 ประชาเกษตรพัฒนา 10 2 0 0 12
18 สระปทุม 9 12 3 2 24
19 บ้านโคกสูง 9 7 5 0 21
20 บ้านหนองเรือ 9 3 2 0 14
21 ชุมชนบ้านหนองแวง 9 2 3 0 14
22 บ้านกุดเวียน 9 2 1 0 12
23 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 9 2 0 0 11
24 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง 9 0 1 0 10
25 อพป.คลองน้ำใส 8 9 5 1 22
26 ชุมชนบ้านแซร์ออ 8 6 4 0 18
27 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131 8 3 1 1 12
28 บ้านเขาจาน 8 2 4 0 14
29 บ้านท่าช้าง 8 2 0 0 10
30 คลองยางนุสรณ์ 8 0 1 0 9
31 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร 7 7 1 1 15
32 บ้านหนองบัว 7 6 1 0 14
33 บ้านท่าข้าม 7 5 0 0 12
34 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) 7 5 0 0 12
35 เทศบาลบ้านกิโลสอง 7 1 1 2 9
36 บ้านห้วยชัน 6 4 5 0 15
37 อนุบาลตาพระยา 6 4 0 0 10
38 บ้านเหล่าอ้อย 6 3 2 1 11
39 บ้านโคกทหาร 6 3 1 0 10
40 บ้านตะโก 6 0 1 0 7
41 เพชรรัตนราชสุดา 5 9 5 1 19
42 บ้านโป่งคอม 5 5 5 0 15
43 บ้านหนองปรือ 5 4 3 1 12
44 บ้านหนองแวง 5 4 1 0 10
45 ช่องกุ่มวิทยา 5 3 0 1 8
46 นิคมสงเคราะห์ 2 5 3 0 0 8
47 บ้านแส์ง 5 3 0 0 8
48 วัดพุทธิสาร 5 2 0 2 7
49 บ้านไทยสามัคคี 5 1 0 1 6
50 บ้านซับนกแก้ว 5 0 2 0 7
51 บ้านละลมติม 5 0 1 0 6
52 บ้านรัตนะ 4 6 4 2 14
53 พรพงษ์กุล 4 4 2 1 10
54 บ้านกะสัง 4 4 0 2 8
55 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 4 3 0 0 7
56 เมืองไผ่ 4 2 1 1 7
57 บ้านวังรี 4 1 2 0 7
58 บ้านบุกะสัง 4 1 1 1 6
59 บ้านหนองแอก 4 1 1 0 6
60 บ้านเนินผาสุก 4 1 0 0 5
61 บ้านโคกแจง 4 1 0 0 5
62 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 3 4 1 0 8
63 บ้านกุดหิน 3 3 1 0 7
64 บ้านทับใหม่ 3 3 0 1 6
65 บ้านเนินสะอาด 3 3 0 0 6
66 บ้านทัพเซียม 3 2 1 0 6
67 บ้านวังยาว 3 2 0 1 5
68 บ้านแก้วเพชรพลอย 3 1 1 0 5
69 บ้านหนองมั่ง 3 1 1 0 5
70 บ้านโนนผาสุก 3 1 0 0 4
71 บ้านหนองเสม็ด 3 1 0 0 4
72 บ้านหนองแข้ 3 1 0 0 4
73 บ้านหนองตะเคียนบอน 3 1 0 0 4
74 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 2 5 6 1 13
75 บ้านคลองมะนาว 2 3 4 0 9
76 บ้านโคคลาน 2 2 1 0 5
77 บ้านหนองจาน 2 2 0 0 4
78 บ้านหนองแสง 2 2 0 0 4
79 บ้านโคก 2 2 0 0 4
80 บ้านซับใหญ่ 2 1 2 1 5
81 บ้านบ่อนางชิง 2 1 1 0 4
82 บ้านพร้าว 2 1 0 0 3
83 บ้านนางาม 2 1 0 0 3
84 บ้านภักดีแผ่นดิน 2 0 1 0 3
85 อนุบรรพต 2 0 0 0 2
86 บ้านจัดสรรสามัคคี 1 3 2 0 6
87 บ้านคลองหว้า 1 3 1 0 5
88 บ้านหนองยาง 1 3 0 0 4
89 กรุงไทย 1 3 0 0 4
90 ศรีตาพระยา 1 2 1 0 4
91 บ้านหนองน้ำใส 1 2 1 0 4
92 บ้านมะกอก 1 2 0 0 3
93 บ้านโนนหมากมุ่น 1 2 0 0 3
94 วัดห้วยเดื่อ 1 2 0 0 3
95 บ้านหนองเม็ก 1 2 0 0 3
96 บ้านหนองหมูน้อย 1 2 0 0 3
97 วัดสารคุณสโมสร 1 1 2 0 4
98 ประเสริฐน้อย-รุจิรวงศ์ 1 1 1 1 0 3
99 บ้านโนน 1 1 1 0 3
100 บ้านเจริญสุข 1 1 0 1 2
101 บ้านหนองใหญ่ 1 1 0 0 2
102 ดาราสมุทร อรัญประเทศ 1 1 0 0 2
103 บ้านซับนกแก้ว สาขาหนองหัวช้าง 1 1 0 0 2
104 บ้านบ่้อหลวง 1 1 0 0 2
105 บ้านตุ่น 1 1 0 0 2
106 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 1 0 1 0 2
107 สมาคมไลอ้อน (อ่างศิลา) 1 0 1 0 2
108 บ้านโคกปราสาท 1 0 0 0 1
109 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1 0 0 0 1
110 บ้านคลองยางประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
111 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 1 0 0 0 1
112 บ้านทดน้อย 1 0 0 0 1
113 บ้านเขาน้อย 1 0 0 0 1
114 วัดหนองม่วง 0 4 0 0 4
115 บ้านหนองบัวสันติสุข 0 2 1 0 3
116 บ้านหนองหอย 0 2 0 0 2
117 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 0 2 0 0 2
118 บ้านหนองหล่ม 0 1 3 0 4
119 บ้านด่าน 0 1 1 0 2
120 บ้านหนองผักบุ้ง 0 1 0 0 1
121 บ้านทัพไทย 0 0 3 1 3
122 สหัสหงษ์มหาคุณ 0 0 2 0 2
123 บ้านกุดแต้ 0 0 1 0 1
124 อนุบาลวัฒนานคร 0 0 1 0 1
125 ทับทิมสยาม 03 0 0 0 0 0
รวม 674 343 160 56 1,233